Hortobágy

rekordok száma: 4307

1861

00. évfolyam

03. szám
Közélet p. 19-22.
A politikai életből vett fris ujdonságok -- Az emlékkertársulat választmánya buzgón müködik a főiskolatér átalakitásán -- Nyilvános felszólalás -- A hazai lapok két hirének megczáfolása -- Londoni világkiállitás -- A "Hirnök" nevü lap -- Észrevételek a "Hortobágy" programmjára -- Sárosy Gyula temetése -- A nagyvilág dolgai
04. szám
Pályázati hirdetés / Farkas Ferenc p. 25.
Debreczeni Szinügyegylet felhívása társadalmi vígjáték írására.
A falevél / Arnault után franciából ; ford. Kadarcsy p. 27.
Antoine Vincent Arnault verse. - Kadarcsy írói álnév, Komlóssy Imre használta.
Közélet p. 27-30.
Operák -- Drámák -- Dallamos művek -- Vigjátékok
Vérhigitó p. 30.
Miklós estéje -- Ügyvészlet
Debreczen polgáraihoz p. 30.
Felszólítás a jövő évi londoni világkiállitás ügyében
Péterfiai szinház p. 30-32.
Operák -- Drámák -- Dallamos művek -- Vigjátékok
A kiadóegylet nyilatkozata p. 32.
Könyvárusoknál lévő folyóiratok
05. szám
Péterfiai szinház p. 38-39.
Dalmüvek -- Eredeti parodia énekrészekkel
Negyven napi szemle p. 39-40.
October 20-tól-nov. utolsó napjáig volt összesen 37 előadás
Szerkesztői mondani való p. 40.
N.N. urnak helyben -- K.S. urnak Budán
06. szám
Sárossy Gyula életéből / Illésy György p. 41-43.
A költő halála alkalmából.
Közélet p. 43-46.
Petrák János Biharmegye kormányát átvette -- Emlékkerttársulat sorsjátéka -- Az emlékkert javára kisorsolandó ajándékok sorozata -- Azon utonálló -- Nyizsnyai Gusztáv hangversenye -- Ha a piacon hetivásárok alkalmával -- a Vasárnapi Újság mostanában sokat közöl Debrecenről -- Napfogyatkozás -- Sárospataki Ref. tanoda
Péterfiai szinház p. 46-48.
A debreceni színházat érintő kritikák országos lapokból.
1862

00. évfolyam

07. szám
A Kunok / Szakál László p. 49-50.
Császár György A kunok című operájának tartalma. Librettó Hegyalji (Kirchlehner Ferenc).
Közélet p. 51-53.
Szinügyegylet -- A helybeli Conservatorium Egylet gyűlése -- Sajnálattal tudatjuk... -- A budai népszinház első pályázata -- Don Sebastian -- Alkotmányos utcakapitányok és tizedesek -- Az akadémia palotájának építése -- Miskolcon műkedvelő társulat alakult -- Előfizetési felhivás Kovács Gyula költeményeire -- előfizetési felhívás "Magyar Ősmesék" 2. kötetére -- Az Ország Tüköre mutatványszám -- Felső-magyarhoni Kereskedősegédek Első Egyletének mérlege
Péterfiai szinház p. 54-56.
Néhány szó az Értesitő antikritikusának -- Vigjátékok
Szerkesztő izenetei p. 56.
Hortobágyi dobos -- Köszönet
10. szám
Közélet p. 77-79.
Az "Első magyar király" előadatása -- Casinoegyletünk közgyülése -- Városunk kinevezett hivatalnokai -- A Tököli-ünnepély -- Jeney György ur temetése -- A Csokonaiszobor ügye -- Emlékkert -- Dongó betiltása -- Thalia vándor lévitái -- Mult havi országos vásárunk -- Felhívások
Péterfiai szinház p. 80.
Első László és kora -- Szökött katona -- A fogház -- Ördög Robert -- Moori vásár -- Rigoletto -- Angyal és Daemon -- Két huszár és egy bakancsos -- A szökőév -- Megházasodtam -- Az első beteg
Kohn Adolf második hangversenye p. 80.
A remek hangverseny,f. hó 7-én esti 7 órakor lesz,a p. casinó teremében -- A hangverseny műsorszámai
11. szám
Közélet p. 85-87.
Szinügyegyleti választmányunk folyó havi 8-kán tartott ülésében következő tárgyak jöttek szőnyegre -- Közgyülés -- Vendégeink voltak -- Érdekes adatok közlése -- Emlékkert -- Kisfaludy-társaság közgyülése -- Kohn Adolf elhalasztott hangversenyének megtartása
Péterfiai szinház p. 87-88.
István,első magyar király -- Verdi dalmüvei
12. szám
Adakozzunk a vizkárosultak részére! / a szerkesztő p. 89.
Illésy György cikke a dunai árvízről.
Merengés / Kovács Gyula p. 89-90.
Vers a megjelenésre váró kötetéből.
Értesítés / Farkas Ferenc p. 91-92.
Debreczeni Szinügyegylet felhívása társadalmi vígjáték írására: eredmények.
Közélet p. 92-94.
Szinügyegylet -- Kohn Adolf classicus hangversenye -- Kovács Gyula versei -- Bussan Ferenczné kiállitása -- Debreczen müvelődési igényei -- Legnagyobb magyar cálvinista egyházközség részére gyüjtött önkénytes ajánlatok -- Emlékkert -- A "D.K." folyó hó 25-iki szemléjében -- A sáros idő beálltával
Miskolcz febr. 10. / Hortobágyi dobos p. 94.
Szinésztelenség miatt sűrű panaszunk -- A múlt hét helv. hitv. tanodánkban -- Városunkban két helyi lap van, egyik "Megyei Közlöny" másik "Városi értesítő"-- Farsang -- Csendrendelet
Péterfiai szinház p. 95-96.
Dobó Katicza - a szerepváltoztatás -- A proféta -- Előadások febr. 13 - 18.
13. szám
Közélet p. 99-101.
Szinügyegylet -- A magyarországi vizkárosultak javára adakoztak Debreczenben -- István gőzmalom társulat -- Elszaporodott tolvajságok -- Gróf Erdődi -- Figyelmeztetés adakozásra
Péterfiai szinház p. 103-104.
Bánk bán -- Nabukonodozor Verdi-- A lowoodi árva -- Sámuel király -- Királylány mind koldusnő -- a hét előadásai
A t. cz. közönséghez / Sabeck István p. 104.
Debreceni csizmaraktár nyitása
14. szám
Közélet p. 107-111.
Szinügyegylet -- A magyarországi vízkárosultak részére Debreczenben tett adakozások folytatása -- Emlékkerti társulat -- Az István gőzmalomtársulat közgyülése -- Levél a szerkesztő urnak -- Bankóhamisitó társulat tétetett ármatlanná
Péterfiai szinház p. 111-112.
Havi szemle
A t. cz. közönséghez / Sabeck István p. 112.
Debreceni csizmaraktár nyitása
15. szám
Nyilatkozat / Szerk. p. 115.
Szerkesztői nyilatkozat egy korábbi pályázati felhívással kapcsolatban
Közélet p. 115-117.
Kertészeti egylet választmányának elhatározásai -- Emlékkert -- Hivatalos felszólittatás -- Kereskedelmi piacz -- Tűzeset -- A tiszavidéki vasuttársulat -- Szinházi előadások
Kertészeti Columbustojások / K. E. p. 117.
Kertészeti újdonságok, növénytermelési tanácsok.
Péterfiai szinház p. 119-120.
Havi szemle
Nyilvános köszönet / Bigai János p. 120.
Talált óra visszaadásáért.
A t. cz. közönséghez / Sabeck István p. 122.
Debreceni csizmaraktár nyitása
16. szám
Közélet p. 127-129.
A "Tárogató" főmunkatársa Ábrai Károly a debreczeni haditörvényszék elé állittatott -- Bőrkei Imre felmentése -- Kertészeti egyletünk választmánya -- Az "István" gőzmalom társulat közgyülése -- Vélis Kelemen hegedümüvész hangversenye -- Egyházunknak tett adakozások -- Debreczen legjártabb utczái -- A tiszai vaspályán éji vonat fog járni -- A budai népszinház pályadijai
Miskolcz József nap után p. 129.
Farsangi szezon vége, tavaszodik -- Újoncozás -- Gróf Fáy István zongora virtuóz halála -- Vay Béláné adakozási felhívása -- Színházi hírek
17. szám
Közélet p. 136-139.
A szinügyegyleti Választmány üléseinek ügyei -- Széchenyi emlékére requiem tartatott -- Állandó szinházunk épitése szépen halad -- Szinügyegylet -- Egyházi közgyülések javaslatai az elemi oktatás ügyében -- A "Tárogató" szerkesztőjének ítélete -- A tiszántúli egyházkerület közgyűlés -- Kertészeti egyletünk választmánya -- A magyarországi vizkárosultak részére tett adakozások
Értesítés / Komlóssy Imre, Vincze Viktor p. 140.
A debreczeni István gőzmalom társulat közgyülése
18. szám
Közélet p. 144-147.
A kis templom ujból épittetése közgyülésileg elhatároztatott -- Felszólitás, lehető téveszmék megakadályoztatása végett -- Egy bajon ismét segitve van -- Az akadémia díja -- Szuk Róza gordonkamüvésznő hangversenye -- Beküldettek -- A magyarországi vizkárosultak részére tett adakozások
Péterfiai szinház p. 147-148.
Heti előadások
Értesítés / Komlóssy Imre, Vincze Viktor p. 148.
Értesités A debreczeni István gőzmalom társulat közgyüléséről

01. évfolyam

01. szám
Életbiztosítás / Oláh Károly p.5-6.
Az Első Magyar Általános Biztosítótársaság életbiztosítási formájának bemutatása.
Gyors szemle p. 6.
A gazd. egyletek kiállitásai és versenyei -- A husvéttáji hideg ártalmai -- A budai népszinház -- A börtönökben levő elfogottakról -- Keszthelyen szinházat épitenek -- A bécsi vizkárosultaknak gyüjtöttek
Közélet p. 6.
Ábrai Károlyról -- Ref. egyháztanács közgyülése -- Telegdi K. Lajos mulatóházat épittet -- Reszler társulata
Beküldettek p. 7.
Emlékbeszéd -- Előfizetési felhivás
02. szám
Életbiztosítás / Oláh Károly p.12-13.
Az Első Magyar Általános Biztosítótársaság életbiztosítási formájának bemutatása.
Kereskedelmi és iparügy / Oláh Károly p. 13-14.
Kereskedelmi és ipari kamarák szervezéséről
Közélet p. 14-15.
A "Tárogató" lapvezére Ábrai szabadul a börtönéből -- Zenedeegyletünk -- Ajándékozás az alsó józsai népiskolának -- A magyar írók segélyegylete részére adakozások történtek -- Városunk esetei -- Az üstökös mégis csak háborut jelentett! -- Kabán tett birótétel
Gyors szemle p. 15.
Kossuth Lajos leánya, Vilma meghalt, s eltemettetett -- Házassági hírek -- Haditörvényszék grassálása -- Évi hivatalos költségek -- A f. tiszavidéki gazd. egylet gyülése -- Beküldetett. Előfizetési felhivás
A "Hortobágy" hetilap p.16.
A debreczeni állandó szinház dijai,nyereményei
03. szám
Kereskedelmi és iparügy / Oláh Károly p. 20-21.
Kereskedelmi és ipari kamarák szervezéséről
Közélet p. 21-22.
A takarékpénztár közgyülésében elhatároztatottak -- Nyilatkozat -- Emlékkert -- Öngyilkosság városunkban -- A kis templom épitési munkálatai -- Szinügyegylet tagjainak reagálása -- Selyemtermelés -- A helybeli egyház előljárói -- Hangversenyek
Meghivás / Farkas Ferenc, Vincze Viktor p. 23.
A Debreceni Zenedeegylet megalakulása.
Gyors szemle p. 23.
Nagy papi gyülés -- Adományok Széchenyi emlékére -- Bankóhamisitó elfogására tett jutalom -- Halálozás -- Magyar hetilap indítása Bécsben -- Párizsban tartózkodó honfitársak egyletei
04. szám
05. szám
Életbiztosítás / Oláh Károly p.35-36.
Az Első Magyar Általános Biztosítótársaság életbiztosítási formájának bemutatása.
Közélet / B. P. L. p. 36-38.
Emlékkert -- Panasz a pékek ellen -- Benyújtott kérvények -- A hus árának emeltetése -- Majális a debreczeni Nagyerdőn -- Egy férfi munkát keres -- Az "István" gőzmalom társulat választmánya -- Reszler szintársulata Szatmáron -- Az első magyar általános biztositó társaság megtéritései-- Zenedeegyletünk rendes tagjainak névsora -- Kabai birótételker történt -- Hajdúnánási hírek
Gyors szemle p. 38.
A londoni világkiállitáson magyarország képviselve van -- Három magyar tudós Konstantinápolyban Mátyás könyvtárának darabjaira bukkant -- A pesti honvédegylet -- Zenetársulat pere Kikindán -- Egy vidéki szinigazgató halála -- Állandó szinház épitését tervezik Székesfehérváron -- Asbóth Lajos "Emlékiratait" felmentették -- Pesten "barombiztositó társulat" alakul
Kertészeti Calumbustojások p. 39.
Kertészeti újdonságok, növénytermelési tanácsok. -
Pályázati hirdetmény / Vincze viktor p. 39.
Pályázati hirdetmény felügyelői állásra a debreczeni "István" gőzmalomnál
A "Hortobágy" hetilap p. 39.
A debreczeni állandó szinház nyereményei
Hirdetések p. 40.
Dunagőzhajózási Társulat kölcsön-sorsjegyei -- Életbiztosítás -- Az Anker -- Értesítés -- 5-dik árjegyzék az István gőzhengermalom gyártmányairól
06. szám
Egy felhívás mellé / Farkas Ferenc p. 41-42.
A Debreceni Színügy Egylet által kiírt pályázat hírei.
Közélet p. 45-46.
Zenedeegylet közgyülése -- "Emlékkerttársulat" -- A Berettyó és Érszabályozási debreczeni társulat -- Debreczen képviselése a fővárosi lapirodalomban -- Nagyerdei majális -- Cselédjavító Egylet alakitó közgyülés -- Obernyik Károly kéziratai
A helybeli anyakönyvtár jóltevői p. 46-47.
Könyvek és egyéb czikekkbeni gyarapodást előmozditó nevek hálás fölemlitése
A "Hortobágy" hetilap p. 47.
A debreczeni állandó szinház dijai, nyereményei -- Előfizetések
Hirdetések p. 48.
Dunagőzhajózási Társulat kölcsön-sorsjegyei -- Kiadó lak a Szentanna utcán -- Pályázati hirdetmény -- Húsz forint a megtaláló jutalma -- Hitelintézeti sorsjegyek -- 56. árjegyzék az István gőzhengermalom gyártmányairól
07. szám
Barátimhoz ; Tyudariszhez : Engesztelő vers / Horac ; ford. Kadarcsy p. 51.
Flaccus Quintus Horatius versei, Komlóssy Imre fordításában
Életbiztosítás / Oláh Károly p.54-55.
Az Első Magyar Általános Biztosítótársaság életbiztosítási formájának bemutatása.
Közélet p. 55-56.
Hiteles kutfőből vett értesülés alapján ezennel megczáfoljuk a "Debr. Közl." közelebbi számában közlött azon hirt,mintha Debreczen határán keleti marhavész uralkodnék -- Cseresnye mennyisége a piaczon -- Mükedvelő előadások -- Egy cserén lakott embert,kés szurásokkal végeztek ki -- Értesités -- Fényképész műterm -- A Szózat és Rákóczi induló nyilvános előadásának eltiltása -- Cselédjavító egylet alapító közgyülése elmarad -- A pesti "József" hengermalom részvénye -- Az orsz. magyar gazdasági egysület ülésén hozott végzés -- Forráskutatás indul Debreczennek jó vizet keresni
Gyors szemle p. 56.
Egy franczia orvos feltalálta azon szert, melylyel tüdővészt orvosolni lehet -- Az egyiptomi alkirály ebédet adott Párisban -- A m. Helytartótanács rendelete -- Egyletek és társulat van alakulóban -- Zongorakészitő tetszése a londoni kiállitáson -- A szathmári "Tárogató" egy időre megakadt, fensőbb engedély megérkezéséra várnak -- Az orsz. kertészeti egylet kiállitást rendez
Mükedvelők előadása p. 58.
Nőm meghalt vigjáték a Reszler szinházában adatik elő.
A "Hortobágy" hetilap p. 58.
Hirdetések jutányos dijért
Hirdetések p. 58.
Hitelintézeti sorsjegyek -- Pályázati hírdetés a debreceni István gőzmaéomban felügyelői állomásra -- Hirdetés árverésről -- A Dunagőzhajózási társaág kölcsön-sorsjegyei -- Életbizotsítás -- Az Anker -- 56. árjegyzék az István gőzhengermalm gyártmányairól
08. szám
Életbiztosítás / Oláh Károly p.61.
Az Első Magyar Általános Biztosítótársaság életbiztosítási formájának bemutatása.
Az Isten áldása / D. E. p.61-62.
Mezőgazdasági híradás
Közélet p. 62-64.
Zenedeegyletünk -- A kertészeti egylet választmánya -- Debreczeni lövészegylet -- Az eső kárt tett -- Az "Emlékkert" javára küldetett nyereménytárgyak -- A távirda sodronyai -- Bánki István czeglédutczai házában levő használatosságok -- A napszámosok munkadija -- A pünkösdi leányásár -- A franczia meterrendszer -- A szinvilágban szellemi verklisek is léteznek sajnos -- Hadházon,nagy csomó tolvajkulcsot fedeztek fel egy nőnél -- A keményi pusztán,minden agyon sült -- Beküldettek
Szinház p. 65.
Mükedvelők előadása a főiskolai önképezde javára
09. szám
Életbiztosítás / Oláh Károly p.68-70.
Az Első Magyar Általános Biztosítótársaság életbiztosítási formájának bemutatása.
Az Isten áldása / D. E. p.70.
Mezőgazdasági híradás
Közélet p. 70-72.
Az "emlékkert" társulat gyülése -- Kertészeti egyletünk választmánya -- A főtanodai önképezde értesitése -- A debreczeni ref. egyháztanács választása -- Fővárosi lapok hirének megczáfolása -- A "cselédjavitó egylet" közgyülése nem tartathatott meg -- A napszámosok munkadija -- Megnyiltak a csatornák -- Pusztulnak városunkból a disztelen őrházak és mészárszékek -- A fővárosi ujságirodalomban nevezetesb ujdonságok -- A pesti nemzeti szinházhoz művezetőt keresnek -- A husvágásról -- Furtán,az urnapi ágyuzásról -- Sarkadi tudósitás -- Párisban történt szinésznő halála -- Beküldetett
Felhívás p. 73.
Gyűjtés a debreczeni szinügyegylet javára
Hirdetések p. 74.
Lakváltoztatás -- Életbiztosítás -- Az Anker -- 57. árjegyzék az István gőzhengermalim gyártmányairól
10. szám
Kean Portsmoutban : Novella a művészéletből / ford. Sz. T. p. 75-78.
Charles Kean (1811-1868) angol színészről szól Szana Tamás fordításában a novella.
Az Isten áldása / D. E. p.78.
Mezőgazdasági híradás
Közélet p. 78-80.
Zenedei választmányi gyülés -- A magyar irók segélyegylete -- Fogalmak összetévesztése -- Az "Emlékkert" sorsjátékához beérkezett nyereménytárgyak közlése -- A lövészegylet közgyülése nem tartatott meg -- A "Hölgyfutár" utolsó száma "meglepetést" hoz az előfizetőinek -- A Kazinczy szobor felállittatik -- Kávéház és vendéglő nyitása -- Lapok megszüntek egy időre -- Legyek,szunyogok elpusztitása -- Herczeg Eszterházy Pál egyik lábát kitörte -- A dunagőzhajózási társulat nyereménye -- Felszólitás -- A pesti irodalmi körökben hirek rebesgetése -- Mint néhány év előtt a naptár készités,ép oly divatban van a társas utazás -- A tej itczéje -- A napszámosok bére
A "Hortobágy" hetilap p. 81.
A debreczeni állandó szinház dija, nyereménye
Hirdetések p. 82.
Debreceni takarékpénztár -- Természetrajzi és népsmereti kiállítás -- A debreceni zenede ügyében -- A debreceni váltótörvényszék hírdetése -- 57- árjegyzék az István gőzhengermalom gyártmányairól
11. szám
Közélet p. 86-88.
Az "Emlékkert" javára rendezett hangverseny -- A hangversenyt követett sorshuzás egész eredményének közlése -- A ref. debreczeni főiskolájában,a hálaadó isteni tisztelet végeztével tartandó rendek -- A londoni világkiállitásról -- Az "István" gőzmalom érdemei -- Cálvin János sirja Genfben -- A szalárdi fürdőben uj forrást találtak -- Az aratásra mindenfelé kedvező idő jár -- A szoboszlói határon,semmi széna nem termett -- Egy izraelita bérlő börtönre itéltetett -- A hideglelés ellen -- Forráskutatás Debreczenben -- A nagy templom óraszámlapjait megviselte az idő -- A jégeső kárai
[A f. évi 27-dik számú Debreczeni közlönyben ...] / A. Schmid p. 89.
A cukorgyárral kapcsolatos vádak helyreigazítása.
Hirdetések p. 90.
A debreczeni Zenede ügyében / Farkas Ferenc zenedei elnök -- Hirdetés / Meiltz nevelő és nyelvmester -- 57-dik árjegyzék az István gőzmalom gyártmányairól
12. szám
Felszólitás / Illéssy György p. 95.
A "magyar irók segélyegylete" javára rendezendő sorsjáték, adományok
Az Isten áldása / D. E. p.95-96.
Mezőgazdasági híradás
Közélet p. 96-97.
A casinói választmány ülése -- Zenedeegylet ülése -- Az "emlékkert" sorsjátékának nyereményei -- A szinügyegylet pályázat ügyében -- A "magyar irók segélyegylete" sorsjátékához,megérkeztek a sorsjegyek -- M. Szigetet nagy tüzvész látogatta meg -- Szabadon bocsáttatás
Hirdetések p. 98.
Pályázati hírdetény / Vincze Viktor -- Felszólítás / Komlóssy Lajos -- Kapható / Gyürky Sándor -- A Takarékpénztár érdekében / Kolóssy Imre, Táy Gusztáv -- 57-dik árjegyzék a István gőzmalom gyártmányairól
13. szám
Az Isten áldása / D. E. p.102.
Mezőgazdasági híradás
Az Isten áldása / D. E. p.102.
Mezőgazdasági híradás
Közélet p. 102-104.
Szinügyegylet -- A nagy hirlapok londoni levelezőinek egymástól különböző,felületes tudósitásai -- A kertészeti egylet választmányi ülésében elhatároztatottak -- A pesti lapok állitásai -- Az öreg Rákóczyharang bucsuztatása -- "Emlékkert" egylet -- A városi tanács hozzáfogott a szerbtövis kiirtásához -- A helybeli casinóválasztmány felszólitása -- A halasi h. h. gyülekezet meghivása -- A Kazinczy alapitvány kitüzései -- Kutak ásatása,források -- A budai népszinház javára tett adományok -- Ábrai Károly édesanyja halálának hire -- Petitió benyujtása a nemzeti szinházhoz -- Beküldetett
Hirdetések p. 106.
Pályázati hírdetés / Szabó Bálint -- Pályázati hirdetmény // Vincze Viktor -- Kapható / Györky Sándor -- Ajánlkozás -- Hírdetés / A váltótörvényszék -- 57-dik árjegyzék az István gőzhengermalom gyártmányairól
14. szám
Hortobágy és abbé Richard / L. G. p. 109-110.
Vízkeresés, kútfúrás a Hortobágyon Francois Marie Benjamin Richard francia pap "segítségével".
Közélet p. 110-112.
Kertészeti egylet választmányi ülése -- "Emlékkert" társulat ülése -- Gyülekezeti meghivás -- A zeneiskola közlése -- Tüz ütött ki az utczákon -- A magyar irók segélyegylete által kibocsátott sorsjegyek folyvást kaphatók
A "Hortobágy" p. 113.
A debreczeni állandó szinház nyereménye
Hirdetések p. 114.
Pályázati hírdetmény / Farkas Ferenc, Vincze Viktor -- Hirdetés -- Kerestetik -- Kapható -- Ajánlkozás -- Nagyújutszán -- Pályázati hirdetmény -- 57-dik árjegyzék az István gőzhengermalom gyármányairól
15. szám
Közélet p. 117-119.
Beküldetett -- A szarvasmarhák ára tetemesen csökkent -- Egy szilaj bikát hajtottak keresztül a város piaczán -- A szinházépités egyidőre megszünik -- Reszler ur szinésztársulata megkezdte előadásait -- Tömérdek végtisztelgő volt együtt,hogy a Kovács Gyula sirjára készittetett emlékoszlop felállitását ünnepélyesitse -- Elővásárunk nagyon lankadt -- A napszámosok munkadija -- Szénakaszáló-gép találtatott föl -- Épitésben levő szinház faláról alázuhant egy fiu,s tetemesen megsérülvén,életéhez kevés remény van kötve -- Beküldetett
A "Hortobágy" p. 121.
A debreczeni állandó szinház diszes rajzát nyeri
16. szám
Az Isten áldása / D. E. p.128-129.
Mezőgazdasági híradás
Közélet p. 129-131.
A kereskedő országos vásár -- A Rákóczy nagy harang tűzvész alkalmával a toronyból lezuhanván megrepedt,kiigazitás vállaltak rajta -- Megnyilt kertészeti egyletünk csarnoka -- Egy hetvenkedő lovas a piaczon keresztül vágtatván,egy falusi szegény asszonyt elgázoltatott -- Reszler szinházában előadottak -- Lőrincz vásárunk -- Több mint két évi szünetelés után,ismét megtartatott a nagy templomban a ref. lelkészek felszenteltetésének ünnepélye -- Révész Imre urnak legujabb müvét,melynek czime "A legelső magyar nyelvtani mü szerzője", a "Magyarország" tárczája közli -- A magyar nemzeti szinház,fenállása 25-dik évnapját ünnepli -- A Hortobágyon több helyen ástak kutakat,az eredmény mindenütt kedvező volt -- Kereskedelmi piaczunkon,4 helybeli kereskedő háznak történt bukása -- Gusztrinyi Sándor városunkba érkezett és nöruhaszabás tanitásait megkezdeni szándékozik -- A hideglelés elüzésére ajánlják az orgonavirágot -- Derecskén egy fiatal,alig 18 éves pórnő kötél által vetett véget életének -- Beküldetett
Nyilttér p. 132.
Nyilatkozat
Nyilványos számadás / Illéssy György p. 132.
A debreczeni Szinügyegylet könyvtára részére történt adományozások
A "Hortobágy" hetilap p. 132.
A debreczeni állandó szinház nyereményei
Hirdetések p. 133-134.
Árverési hírdetmény utcai világítás haszonbérletére / Aszalay József -- Kerestetik -- Kiadó ház -- Meghívás / Komlóssy Imre, Vincze Viktor -- A Phönix biztosító társaság / Holländer testvérek -- ... bikszárdi nagy hirü savanyuviz ... / Tátray és Fürer -- A takarékpénztár érdekében / Táy Gusztáv -- 57. árjegyzék az István gőzhengermalom gyártmányairól
17. szám
Közélet p. 138-141.
A piaczon történtek -- A magyar alkotmány teremtője: 1. István király névünnepét a reformáltak csendes megemlékezéssel,a catholikusok pedig nagy egyházi ünnepéllyel ülték meg városunkban -- Szinügyegyleti választmány ülése -- Debreczeni Kertészeti Egylet közgyülése -- Reszler szinházában előadattak -- Árverés -- Debreczenben kidobolták -- A csapó utczában tüz ütött ki -- Nagyon elszaporodott városunkban a verklisek száma
18. szám
A fülemile és a kakuk / Gellert p. 145-146.
Christian Fürchtegott Gellert verse.
Az Isten áldása / D. E. p.146.
Mezőgazdasági híradás
Közélet p. 146-149.
A debreczeni állandó szinház épitése -- Kiss Lajos és Szabó Bálint uraknak,egy-egy értékes ezüst serleget nyujtottak át emlékül -- Haditörvényszék -- Takarékpénztárunk bővitése -- Kis Körös,szobrot állitott Petőfi emlékének -- Reszler szinházának előadásai -- Zeneegyletünk ülése -- Az "István" gőzhengermalom társulat közgyülése -- Két nevezetes vállalat pártolására való felhivás -- Polgári olvasókör felállitása -- Furott kutak -- H. Hadházban hat ház tüz martaléka lett -- Mükedvelő szini előadásokat rendeznek jótékony czélokra -- A budakeszi r. cath. község egyházi belviszály miatt tömegesen protestans hitre akar térni -- A "Szatmári Értesitő" ujdonságának közlése -- A napszámosok munkadija -- Beküldetett
Nyilt tér p. 149-150.
Végnyilatkozat
Vasuti-menetrend p. 151.
Debreczen város régi jegyzőkönyveiből
Hirdetések p. 151-152.
Hirdetmény a vasúti szállításról -- Dáné István norinbergi és díszárú keredkedésében -- A Phönix Biztosító Társaság Képviselősége / Holländer testvérek -- Fehér és veres borok -- Árverési hirdetmény utcai világítás bérbeadásáról / Mezei János -- 57. árjegyzék
19. szám
Közélet p. 156-158.
Hollósy Kornélia Debreczenben van -- Főiskolai tanár és könyvtárnok Lugossy Jósef ur betegeskedése miatt már régebben lemondván,ujonnan választottak könyvtárnokot -- A debreczeni zenede -- Aradon szépen mozognak a magyar szinészet ügyében -- Ujfalu melletti tanyán tüz ütött ki -- Felhivás az "első magyar kertész gazdászati ügynökség által,Pesten,a muzeumban rendezendő gyümölcs és termény kiállitásban való részvevésre -- Felhivás a "magyarországi müegyletre"
Nyilt levél : Debreczen 1862. Aug. 27. / B. F. p. 159.
A szerkesztő megjegyzésével. Buday Ferenc levelében a szárazságra utal, majd "kézi vizi fecskendők" beszerzését javasolja minden debreceni polgár számára.
Szinügyegyleti értesités / Kerekes József p. 160.
Reszler István szerződése a Debreceni Színügy Egylettel. - Bérlet hirdetés.
A "Hortobágy" hetilap p. 161.
A debreczeni állandó szinház nyereménye
Hirdetések p. 161-162.
A legválasztékosabb fehér és veres borok
20. szám
Az Isten áldása / D. E. p.166-167.
Mezőgazdasági híradás
Közélet p. 167-170.
Mi debreczeniek,nem szoktuk megtartani a rendeleteket -- Végig tekintés rendszabályok,hirdetmények hosszu során -- Zeneegylet választmányi ülése -- Kertészegylet választmánya -- Reszler szintársulata -- Iszonyu vész hirdetésére kondultak meg a harangok: erős szél által szított tűz pusztitott -- Debreczeni szüretek rendjei -- Ásatások költségei fedezésére,adományozásra hivják fel a közönséget -- Helybeli városi törvényszék itéletei
Nyilvános köszönet / Rickl József Zelmos p. 170.
Köszönet nyilvánitás: a tüzvész elleni fáradhatatlan kitartással küzdőknek
Nyilt tér p. 170.
Nyilvános köszönet: a "Phönix" biztosító társaságnak
21. szám
Nyilt tér / Farkas Ferencz p. 179.
Pályázati kirdetmény,énektanári állomásra
Nyilvános köszönet / Rickl József Zelmos p. 179.
Segélynyujtás tüzvész alkalmával
Közélet p. 1706-178.
Orsz. kertészeti társulat elhatározása -- Reszler szinháza -- Müvészi gubaszőnyeget,közszemlére kiállittatván,a belépti dij mellett,jövedelmet szerzett a tüz által károsultaknak -- Van egy faja az embereknek -- Zeneegylet -- Nyilvánitott nézet,melyet nem fejtegetünk -- Sámson szomszéd városba,összesen két hirlap jár -- Az "István" gőzmalom-társulat -- Megjelent Nagyváradon a "Bihar" czimü közlöny mutatvány száma -- Előfizetési felhivás a "Katonai hetilap"-ra
22. szám
Szinügyegyleti közlés, a vigjátéki pályázat ügyében / Kerekes József p. 181-182.
31 pályamű közül kettőt visszavontak az értékelés előtt, a bírálók mindössze 2 darabot találtak bemutatásra méltónak.
Ismét a kézi vizi puskák / Buday Ferencz p. 182-183.
A lap 159. oldalán található nyílt levél folytatása.
Egy jelenet városunkban, a czegléd-utczai tűzvészkor / Sántha István p. 183-184.
Nők oltották a tüzet amikor a férfiak átmentek az újonnan kialakult tűzhöz.
Közélet p. 184-186.
Szinügyegyleti választmány ülése -- A "Sürgöny" közlése -- Egyháztanácsunk határozata -- A gazdasági termények ára -- Az "emlékkerttársulat" csekély jövedelme -- Tüzvész által károsultaknak adakoztak -- Debreczenben is lesz lóverseny -- Az irói segélyegylet sorsjegyei -- Az "István" gözmalom érmet kapott -- Városunk egyik Londonban járt polgára -- Nagy cserei gyilkosság -- A "Szathmári Értesitő" hire -- Reszler szinháza
Értesítés / Farkas Ferenc p. 186.
A Debreceni Zenedeegyletet október 20-án nyitják meg.
Nyilt tér / Farkas Ferencz p. 187.
Pályázati kirdetmény: énektanári állomásra
23. szám
A debreczeni belső közlegelőről / h. y. p. 189-192.
Valószínűleg Oláh Károly írása.
Zulejkához / Mirza-Schaffy : ford. Szana Tamás p. 192.
Friedrich Martin von Bodenstedt verse a Mirza-Saffi dalai című kötetéből, saját költeményeit volt tbiliszi tanítómestere szájába adja.
Az Isten áldása / D. E. p.192-193.
Mezőgazdasági híradás
Közélet p. 193-194.
Szinügyegyleti választmány -- Állandó szinházunk épülete egy idő óta nem halad -- Casinonk választmányának elhatározása -- A katonai törvényszék itéletet mondott -- Reszler szinháza
Nyilatkozat/ Kaufman Mózes p. 195.
Köszönet a "Phönix biztositó társulatnak
Hirdetések p. 196.
Lámparaktár / Tátray és Führer -- Debreceni Kaszinó Egylet táncvigalma -- Nyelvtanítási jelentés / Psenyeczky Nagy Sándor -- Makk eladás -- Debreceni királyi váltótörvényszék -- Nagyváradon Bihar folyóirat -- 58. árjegyzék
24. szám
Levéltöredékek p. 197-200.
Valószínűleg Telegdi Kovách László írásai.
Közélet p. 200-202.
Az állandó szinház épitése egy idő óta nem halad tul gyorsan -- Egri Alajos halála és végtisztességtétele -- Zeneegyletünk ülése -- A casinói könyvtár javára rendezett tánczvigalom
Nyilvános köszönet p. 203.
A "Phönix" biztositó társaság iránti köszönet
Nyilt tér p. 203.
Nyilatkozat
Hirdetések p. 204.
Hirdetmény -- Árverési hirdetmény / Medgyaszai Imre -- Nyelvtanítási jelentés / Psenyeczky Nagy Sándor -- Hirdetmény -- Eladó tanya -- Makk eladás -- A debreceni váltótörvényszék -- Bihar -- 58. árjegyzék
25. szám
Levéltöredékek p. 207-208.
Valószínűleg Telegdi Kovách László írásai.
Közélet p. 209-211.
A már ismeretes kisnyilasügy azon fordulatot vette,hogy haditörvényszék elé állittattak több polgárt is -- Felfüggesztő elnöki irat -- Reszler szinháza -- Zenedénk megnyittatása nehány nappal később fog megtörténni -- Az "István" gőzmalom választmánya -- Az alsó szabolcsi tiszaszabályozási egylet gyülése -- Megjelent a néhai Kerekes Ferencz tanár: "A mértan alapvonalai" czimü epochalis munkája -- Statistikai adatok feljegyzése -- Kertészeti kiállitásunk -- Kertészeti csarnokunk értesitése -- Veszter Sándor tánczmüvész városunkba érkezik,hogy ifjainkat tánczolni tanitsa -- H. Böszörmény városa a tömeges biztositás elvét kimondta,és közelebb életbe lépteti -- A zenede anyakönyvébe beirt növendékek névsora -- Egy másod éves jogász ohajtana valamelyik helybeli ügyvéd ur mellett,mint gyakornok,alkalmazást nyerni -- Hirlapokból olvasottak -- Franczia országban a szinházaknál azon uj módot vették divatba,hogy egész szinfalakat készitnek -- Bécsben egy szinházat épitnek -- A legujabb kályhatapasz ismertetése -- Lapok eladása -- Franczia lapok hirei -- Rebesgetik,hogy az állam kormány a concordátum revisiójának szükségességéről meg van győződve -- "Az Idők tanuja" írása -- A debreczeni nők még nem adakoztak -- A lapok meglepő hirei -- A magyar irók felszólitása -- A "Haladás" czimü hetilap szerkesztése -- Előfizetési hirdetés
Kiállitás p. 212.
Az országos magyar kertészeti társulat által Debreczen városban rendezett kiállitás
A "Hortobágy" hetilap p. 212.
A debreczeni állandó szinház nyereményei
26. szám
Levéltöredékek p. 213-214.
útirajz Münchenből és Stuttgartbólból.
Valószínűleg Telegdi Kovách László írásai.
Nyilt tér p. 223.
Nyilvános köszönet a "Phönix" biztositó társaság iránt
Hirdetések p. 224.
Pályázat nyittatik az István gőzmalomtársulatnál ... igazgatói állomásra / Komlóssy Imre, Vincze Viktor -- Legközelebb felállítandó Zenede tanulóinak / Szepessy Antal -- Eladó tartály / Nemes Gábor -- Eladó tanya a savósguti dűlőben -- Lámparaktár / Tátray és Führer -- 58. árjegyzék
27. szám
Levéltöredékek p. 225-226.
Valószínűleg Telegdi Kovách László írásai.
Pályázatügy / Balogh Ferencz p. 227.
A Kazinczy Alapítvány két pályafeladatára érkezett művek értékelése.
Közélet p. 229-230.
Hadi törvényszék elé állittatván e lap szerkesztője -- Zeneegyletünk megnyitási ünnepély részleteinek tervrajza -- Az "emlékkert" társulat határozata -- Kiszabadulás a katonai börtönből -- Pesti lapokban azon hir van,hogy a budai népszinház ügye,legalább egy időre biztositva van -- A berlini magyar egylet ügyeinek közlése -- A debreczeni zenedébe felvettek névsora -- A debreczeni kertészeti egylet közgyülése -- Beküldettek
Nyilt-tér p. 231.
Nyilatkozat: a "Phönix" biztositó társaság iránti köszönet
Hirdetések p. 232.
Pályázat nyittatik az István gőzmalomtársulatnál ... igazgatói állomásra / Komlóssy Imre, Vincze Viktor -- Legközelebb felállítandó Zenede tanulóinak / Szepessy Antal -- Eladó tartály / Nemes Gábor -- Eladó tanya a savósguti dűlőben -- Lámparaktár / Tátray és Führer -- 58. árjegyzék
28. szám
Pályázatügy p. 235-237.
A szinügyegyleti 50 aranyos pályadíj odaítélésére kiküldött bizottmány jelentése.
1. Jelentés / Molnár György, Oláh Károly, Orbán Pető, Mártonffy Frigyes -- 2., Külön vélemény / Oláh Károly -- 3., Külön vélemény / Orbán Pető
Közélet p. 238-239.
A debreczeni szinészet ügye,szinügyegyletünk választmánya -- Reszler szinházában előadatott szinmüvek
Nyilt tér p. 239.
A "Phönix" biztositó társaságnak kijelentett hálaköszönet,nyilvánosságra hozása
Felhivás / Schmid Auguszt p. 240.
A t. cz. debreczeni gazdálkodó urakhoz
Nyilatkozat p. 240.
A "Phönix" biztositó társaság iránti kiérdemelt köszönet,nyilvánosságra hozása
Hirdetések p. 240.
Néhai Király István hagyatéka -- Eladő gőzmalmi részvények kerestetnek -- 59. árjegyzék
29. szám
Levéltöredékek p. 242-243.
Valószínűleg Telegdi Kovách László írásai.
Közélet p. 244-246.
Zeneegyletünk választmánya -- Nevezetes hir közlése a szinészet kedvelőivel -- A kolozsvári vasut épitésére tőkét biztositottak -- -- Magán körökben sokat foglalkoznak a gázvilágitás eszméjével -- Reszler ur népelőadást rendezett szinházában -- Városunkban nőnöveldét szándékoznak felállitani -- A nem rég alakult magyar földhitelintézetről -- Reszler szinházában tartott előadások -- A debreczeni "Csokonaiszobor" részére tett ajándékozás -- A magyar irók segélyegylete javára rendezett sorsjáték ügyében tett figyelmeztetések -- Arany János a megszüntetett "Figyelő" helyett, "Koszoru" czimü hetilapot szerkeszt és ad ki -- Irodalmunk legérezhetőbb hiánya a szaklapok hiánya -- A debreczeni zenedénél beirt növendékek névsora -- Érdekes események,szomoru és leverő hirek után,egy örvendetes,vidám tárgy
Nyilt tér p. 247.
Nyilvános köszönet
Nyilatkozat p. 248.
Köszönet a "Phönix" biztositó társaságnak
Hirdetések p. 248.
Meghívás a Zenede Egylet közgyűlésére -- Meghívás a Kertészeti Egyet közgyűlésére -- Zongoratanítás -- 59. árjegyzék az István gőzmalom gyártmányairól
30. szám
Levéltöredékek p. 249-250.
Valószínűleg Telegdi Kovách László írásai.
Közélet p. 253-254.
Hirek közlése az olvasókkal -- Emlékünnep Csokonai születése alkalmából -- Kertészeti társulatunk őszi közgyülése -- A magyar nemzeti színház bevétele és kiadása -- Kertészeti csarnokunkba két dió küldetett be -- Az "Alföld" számában megjelent inditványok -- Volt nagyváradi püspök: B. Bémer László,meghalálozott -- Az alsószabólcsi tiszaszabályozó társulat közgyülése
Köszönet nyilvánitás / Balogh Ferencz p. 255.
A helybeli főtanoda ifjusága ismét felkeresé a város jószivü polgárait segélyt kérendőn
31. szám
Levéltöredékek p. 257-259.
Valószínűleg Telegdi Kovách László írásai.
Nyílt levél / ;mérleg jel; p. 260-261.
Népiskolák hiányában elrománosodnak Széplak és Kisháza gyermekei, már csak 1 gyerek tud magyarul. Támogatást kér a levél írója a népiskolák felállításához, a tanítók jövedelmezéséhez.;mérleg jel;
Közélet p. 261-262.
Helybeli katonai törvényszék előtti bünperek -- Zenedeegylet közgyülése -- A debreczeni ref. főtanoda -- Nyilt levél a lap szerkesztőségéhez -- Reszler társulatából eltávozandnak -- Az irói segélyegylet javára rendezett sorsjáték huzása
Hirdetések p. 264.
Téli idény cikkek / Szepessy Antal -- Hirdetmény Rothschnek Károly gyógyszertáráról -- Hirdetmény néhai Király István hagyatékáról -- 59. árjegyzék
32. szám
Levéltöredékek p. 265-267.
Valószínűleg Telegdi Kovách László írásai.
Egyesületi rendszabályok a Berlinben lévő magyarok és erdélyiek számára : előszó / Komlóssy Imre p. 267-268.
A Berlinben élők, tanulók által, egymás segélyezésére alapított Berlini Magyar Egylet szabályai.
Közélet p. 268-271.
Szinügyegyleti választmány ülése -- Casino-egylet közgyülése -- Kaffka Károly temetése -- A vidéki magyar szinészek nyugdijintézet alakitásán munkálkodnak -- Egy vizsgálati fogságot ülő erdélyi ifju két művének készitése -- Az alexándriai "Commercio" szerkesztőjének tudósitása -- Gobóczy Károlyné asszony Pestre is küldött a dinnyeaszalványból,mely a kiállitásunkon figyelmet ébresztett -- Miskolczon tartatott tanácskozmány -- A magyar tudós társaság közgyülése -- Rebesgetik,hogy városunkban uj lap van keletkezőben -- Állandó szinházunk tetőzetének munkálatai,a kemény idő beálltával félben hagyattak -- A helybeli szintársulat tagjai -- Reszler társulata -- Szerencsés eszmének látszik Reszlertől,hogy népelőadást rendez hetenkint egyszer -- Reszler szinházában tartott előadások -- A magyar irók segélyegylete javára rendezett sorsjáték nyereményei -- Aradon oly épületet emelnek,mely városház és egyszersmind állandó szinház egyben -- Szathmár városból két egylet alapszabályai küldettek felsőbb helyre megerősités végett -- A "Bihar" szerint egy bankjegy hamisitó társulatot kisértek be Nagyváradra -- Heckenast Gusztáv "Nemzeti szinmütár"-t indit meg -- A kolompér főzésmódja
Well roared! : magyarul helyes a bőgés : Shakespeare mondja nem én / Biczegő p. 271.
Szatirikus vers. - Írója esetleg Sántha Antal debreceni színész.
Nyilt tér p. 272.
Hivatalos felszólalás és bizonylat
Hirdetések p. 273-274.
Téli idény cikkek / Szepessy Antal -- Márton László karácsonyi ajándékul -- Árverési hírdetmény -- Hirdetmény Rothschnek Károly gyógyszertáráról -- Fényképészet / Szentkuty István -- Eladó széna -- Hirdetmény néhai Király István hagyatékáról -- 59. árjegyzék
33. szám
Egyesületi rendszabályok a Berlinben lévő magyarok és erdélyiek számára : előszó / Komlóssy Imre p. 279-280.
A Berlinben élők, tanulók által, egymás segélyezésére alapított Berlini Magyar Egylet szabályai.
Közélet p. 280-283.
Casino egylet közgyülése -- Az öreg Rákóczyharangnak vissza adta hangját Poszdech Józef -- A kis nyilas nevezetü közlegelő rész bérbeadását tárgyazó tanácsvégzés ellen,elutasitó határozatot küldtek vissza -- A magyar nemzeti szinház ügyében,bizottmány tanácskozott -- Egy kisasszony ki a zongora játszásban jártas,valamely debreczeni család vendég szeretetét kivánná rövid időre igénybe venni,viszonzásul előhaladt zongoratanulóknak gyakorlási órát ingyen adni ajánlkozik -- Örvendetes hir az olvasóknak -- Reszler szinháza -- Alkalom nyilt a Széchenyi utszában ujonnan épült Eisenbergerféle diszes emeletes lakot megtekinteni -- Városunkban polgári bormérető társulat alakult -- A nagy erdőn és a monostoron elszaporodott vaddisznók kiirtása végett hajtó vadászat rendeztetett -- Miskolcz,múlt hó napjai az öszes magyar protestansokra nézve történetileg nevezetesek voltak
Hirdetések p. 284-286.
Sorsjegyek -- Téli idénycikkek / Szepessy Antal
34. szám
Hányadán vagyunk? / Hortobágyi bojtár p. 288-291.
A Hortobágy megszűnése ellen hoz fel érveket az álnéven publikáló szerző.
Egyesületi rendszabályok a Berlinben lévő magyarok és erdélyiek számára : előszó / Komlóssy Imre p. 293.
A Berlinben élők, tanulók által, egymás segélyezésére alapított Berlini Magyar Egylet szabályai.
Közélet p. 293-295.
Az "István" gőzmalom választmányának hirdetése -- E lap szerkesztőségi és kezelési irodája áttétetett -- Az "István" gőzmalomtársulat választmányának ülése -- Az "István" gőzmalomtársulat eddigi igazgatói,fél évi fizetésüket az "emlékkert" társulatnak adományozták -- Tánczkedvelő ifjaink közt egy iv megy kézről kézre,melyen aláirást szednek,hogy Reszler szinháza tánczvigalmak tartásához alkalmaztassék -- Casinóválasztmányi gyülés határozatai -- Vadásztársaság az elszaporodott vaddisznók meghajtására egybesereglett -- Nyiregyházon az agárverseny nyertesei
Hirdetések p. 296-298.
Cs k szab. tiszavidéki vasút menetrendje a debreceni országos vásár alatt.
35. szám
Nyílt levél a "Hortobágy" szerkesztőjéhez / Lisztes p. 300-301.
A Hortobágy mellékének elhanyagolásáról, a Tisza szabályozásáról.
Közélet p. 307-309.
A helybeli kertészeti egylet választmányának ülése -- A helybeli ref. főiskola nehány joghallgatója,mükedvelő előadást rendezend Reszler szinházában,a magyar irók segélyegylete javára -- Előadások -- Csokonai szeretett kedves leánykájának hamvait,kiváló emlékkő jelöli a dunaalmási temetőben,ez egyszerü sirirattal: "Lilla" -- Reszler társulata tavaszszal Posonba megy -- Benedek József szinésztársulat alakitásán faradozik -- A nagyvárad-kolozsvári vasutvonal egyik képviselője,e vonal bizottmányának elnökségéről le fogna köszönni -- A városunkban jól ismert Kéler Béla karmesternek hivatott,s ez ajánlatot elfogadta -- Az aradi izraelita iskolákban a tanitók állomásai -- A jól ismert Prámer bácsi vímester bemutatta tanitása eredményeit -- A nagyváradi jogakadémia tanulói -- Figyelmeztetés előfizetési felhivásokra -- A Bukurestben várt "magyar csalogány" a kitüzött időben nem léphetett fel,mert beteg lett -- A szathmári "Tárogató"-ban olvashatjuk -- Hunkár Antal országgyülések egyik köztiszteletü tagja,jobblétre szenderült -- Elismerő értesités a pesti ref. egyházközségről -- Egy angol vasuton a kocsikat gázzal világitják,a mieinken gyakran az olajat is sajnálják -- Nélaton franczia sebésznek tett felhivás -- A francziák császárának látogatása -- A nagyváradi püspökségre kineveztetett Szilágyi Papp József -- A szatmármegyei honvédsegélyző egylet ajándékozása -- Meglepő tudósitás -- Temesvárott történt nevezetes eset -- Egy angol társulat szállitása -- Beküldetett
Hirdetések p. 312-314.
Cs k szab. tiszavidéki vasút menetrendje a debreceni országos vásár alatt. -- Bihar czímű nagyváradi lap
1863

02. évfolyam

01. szám
Reményi Debreczenben / Cohn Adolf p. 2-3.
Reményi a hegedűművész
Közélet p. 3.
Anyakönyvi hiteles kimutatások szerint,a Debreczenben született gyermekek létszáma -- A meghaltak összes létszáma -- Mükedvelői előadás -- Egy dessaui társulat komoly lépéseket tett a gázvilágitásnak városunkban létesitésére -- Egy helybeli izraelita,panaszt tett nálunk -- Egy debreczeni lakos,törvényszék általi itélete -- Külföldi lapok tudósitása -- A könyvvitel ismerése szükséges,sőt többnyire nélkülözhetetlen is -- Aggodalommal értesült a nemzet -- Nagyváradon egy év alatt már öt önmérgezési eset fordult elő -- A petrosi lakosok pénzügyi miniszteriumhoz küldött financz terve
Egyleti ügyek p. 3-4.
A polgári kaszinó választmányi ülésén hozatott határozatok -- Zeneegyletünk ülése -- A biharmegyei gazdasági egyesület bizottmányi ülése -- Gazdasági egylet kiállitása -- A szathmári iparosok ének és zenekart alapitanak
Nyilvános számadás p. 4.
Iskoláknak és ingyeniskoláztatásra tett adakozások
Szinház p. 4.
Reszler szinháza
Gazdászat,ipar s kereskedelem p. 4-5.
A debreczeni keresk. és iparkamara ülése -- A debreczeni gazdák többsége,takarmánytermelésre irányozza szorgalmát -- A lábasjószág ára is,a takarmány szüke miatt teljesen megbukott -- Hetivásárok -- A helybeli czukorgyár répatermelésére,az időjárás hatása kedvező nem volt -- Az iparüzlet,a kézmüczikkek keletére az általános pénzforgalom hiánya miatt teljes pangás nehezedett -- A kereskedelmi forgalom is felakadt
02. szám
Utczai iskolák, ingyenoktatással / Komlóssy Imre p. 7.
Elemi iskolák felállítását szorgalmazza a cikk a város különböző részein
Közélet p. 9-10.
Czélszerü törvények biztos védelme és ellenörködése mellett,papirpénz és váltó,édes testvérei a pénz és hitelnek -- Már a második "kiházasitási egylet" is alakuló félen van -- A kis templom ujraépitése ügyében hirdetett pályázatra beérkezettek -- A budai népszinház javára tett adomány -- Házassági frigyre lépett párok -- A debreczenvárosi tőrvényszék által kimondott itélet -- A tánczteremmé alakitott szinházban nagy álczás bál leend -- Debreczeni "disznóhizlalás" -- A vidéki lapok tudósitásai -- A debreczeni váltótörvényszék érdekes ügye
Egyleti ügyek p. 10.
Kaszinónk választmányi ülése -- A Debreczeni kertészeti egylet választmánya -- A debr. kertészeti egylet gyümölcskiállitása
Gazdászat,ipar s kereskedelem p. 11.
A debreczeni téli vásár
Nyilatkozat / Vetéssy Mihály p. 11.
A "Phönix" biztositó társaságnál biztositottak
Köszönetnyilvánitás / Komlóssy Imre p. 11.
Bobrovniczky László és Lehoczky Péter ügyvédek pénzadománya a Református Kollégium alapítványának.
59-dik árjegyzék p. 11.
Az "István" gözhengermalom gyártmányairól
03. szám
Utczai iskolák, ingyen oktatás / Komlóssy Imre p. 13-14.
Elemi iskolák felállítását szorgalmazza a cikk a város különböző részein
Vasut / -a- p. 14.
Pest-szolnoki és a Tiszavidéki Vasúttársaság létrejöttével nehezedett a debreceniek közlekedése, a város elérése.
Közélet p. 14-15.
Vásár -- A magyar tudós társaság közgyülése -- Rendszabályt kellene életbe léptetni -- Városunkban most már a férfiak is alakitnak kiházasitó-egyletet -- Zenedénk elnökéhez folyvást érkeznek levelek -- Telegdi Kovách László temetése -- Vásár alatt a helybeli előljáróság hamisitványt tartóztatott le -- Hiteles értesités -- Reszler szinésztársulata -- Hadi törvényszék elé állittatott a "Bihar" szerkesztője: Györffy Gyula -- A debr. kertészeti egylet gyümölcskiállitási csarnokában,gyümölcsizlelés és észlelések eredménye
59-dik árjegyzék p. 15.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Gazdászat,ipar s kereskedelem p. 15.
Országos vásár -- Piaczi árak
04. szám
Szegény gazdagok és dus szegények / Hortobágyi bojtár p. 18.
A cikk írója a színházépítés mellett érvel.
Könyvismertetés / ;.;.;.;. p. 18.
Ladányi Gedeonnak Telegdi K. Lajos által Debrecenben kiadott A magyar alkotmány története c. könyvének ismertetése.
Közélet p. 19.
A debreczeni vizvezetésről -- Kaszinóegyletünk közgyülése -- Emlékkerttársulat -- A városi Tanács határozata -- A "Sürgöny" és a vidéki lapok -- Sulyos és kevésbé sulyos sérülések -- Hir szerint tervben van a nagyerdei kádfördőhez gözfördőt alkalmazni -- Városunk gázvilágitására várt engedély leérkezett -- A ref. egyháztanács ülése -- Nemzeti dalmüvészetünk nehány vendégszerepet adand Reszler szinpadán -- Álarczos bál -- Egy helybeli szegény asszony,szomoru áldozata lett vigyázatlanságának -- Kertészeti egylet ülése -- Gyümülcskiállitás eredménye
59-dik árjegyzék p. 20.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
05. szám
Közélet p. 22-23.
Kaszinóegyletünk közgyülése -- Az országos magyar gazdasági egyesület felterjesztése -- Ünnepélyesen megtartatott a főiskolai ének és zenekar évünnepe -- A helybeli tüzoltóegylet uj tüzoltó gépet hozatott -- A toronyórákról -- A földalatti csatornákról -- Fahordás alkalmával a kocsisok elhullatják a trágyát és az utczákon le is hányják -- A katonai szállás-bérrendszer ellen -- Haláleset -- Sándy Gyula táj és arczképfestész városunkba érkezik -- Dráma előadása -- A Rákóczyharangról -- Egy assszony egyszerre három gyermeket hozott világra -- Kertészeti egyletünk választmányi ülése -- A debreczeni borméretőtársulat -- Sertés kereskedelem -- Beküldetett
59-dik árjegyzék p. 24.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
06. szám
Értesítés / Vincze Viktor
A Debreceni Polgári Kaszinó táncvigadalmat szervez.
Közélet p. 28-29.
A debreczeni kereskedelmi és iparkamara ülése -- Kaszinóegyletünk választmányi ülése -- A városi tanács pénzt kiván fölvenni -- Egy debreczeni utcza -- Kiházasitási egylet hirei -- A "Zenészeti lapok"-ban olvasható -- Felebbviteli törvényszék -- Kaszinónk kérdései -- Az "emlékkert" munkálatai -- Zenedeegyletünk ülése -- A helybeli timár ifjuság jótékony czélra adományozott -- Statistikai kimutatás -- Nyilatkozat -- Kertészeti egyletünk közgyülése -- Reszler szinháza -- H. böszörményi levelezőnk irása
60-dik árjegyzék p. 29.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Felszólítás / Komlóssy Lajos p. 30.
Zenedeegyleti tagdíjfizetési felszólítás.
07. szám
Váratlan örömnap : történeti beszély Debreczen múltjából / Ábrai Károlytól p. 32.
Bartha Boldizsár Debreczeni krónika 1664 című művéből és a városi levéltár okleveleiből.
Nyilt tér / Sz. S. p. 33.
Városunk némelyik czéhtestületének botrányos esete
Közélet p. 33.
Egyháztanácsi közgyülés -- Kereskedelmi és iparkamara bizottmánya -- Debreczen-nagyváradi vasutügy -- A reformált vallásuak helybeli főiskolája -- "Emlékkert" -- Az emlékkert vasrácsozatának elkészitése -- Szász Károly ur terjedelmes müve -- Megczáfolt hir -- Vizkutatás -- A "V. U." száma Debreczenre vonatkozólag két képet hoz -- Egy 18 éves ifju véletlenségből a szekér kerekei közé esett,s meghalt -- Kertészeti egyletünk ülése -- Felvilágositás egy illetékes helyről,a várossal kapcsolatban -- Kőburkolat létesittetik -- Dunaföldvár város,templom épitése -- A nagyváradi takarékpénztáregylet közgyülése -- A "Religio" irása -- Beküldetett
60-dik árjegyzék p. 34.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Felszólítás / Komlóssy Lajos p. 34.
Zenedeegyleti tagdíjfizetési felszólítás.
08. szám
Váratlan örömnap : történeti beszély Debreczen múltjából / Ábrai Károlytól p. 35-36.
Bartha Boldizsár Debreczeni krónika 1664 című művéből és a városi levéltár okleveleiből.
Közélet p. 36-37.
A ref. főiskola ujra életre hivja az önképezdét -- A kaszinó egylet tánczvigalma -- A debreczeni kir. váltótörvényszék dijszabásaiból begyült összeg -- Kis Sámuel városunk egyik kitünő iparosa,örök nyugalomra hajtá fejét -- Reszler szinházában tartott előadásokon fellép Budai Apraxin Julia -- Lisznyai Kálmán halála -- A mult farsang érdekes eseménye -- Az elemi főiskolák rendje -- Dalmü szinre kerülése -- Debreczen város törvényszéke előtti csődperei -- Rablócsapat elfogása -- A ker. és iparkamarai bizottmány utasitva van adatszerzésre -- A debreczeni törvényszék általi itéletek
60-dik árjegyzék p. 38.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Felszólítás / Komlóssy Lajos p. 38.
Zenedeegyleti tagdíjfizetési felszólítás.
09. szám
Váratlan örömnap : történeti beszély Debreczen múltjából / Ábrai Károlytól p. 40.
Bartha Boldizsár Debreczeni krónika 1664 című művéből és a városi levéltár okleveleiből.
Levél Amerikából. egy helybeli kereskedőhez / Fráter Imre p. 40.
Érmelléki bort importáltak Amerikába, erről ír az amerikai kereskedő.
Közélet p. 40-41.
Özvegy Borosjenői Tisza Lajosné halála -- Állandó szinházunk épitése -- Budai Apraxin Julia városunkba érkezett -- Zenedénkben vizsgákat fognak tartani -- Országos kertészeti egylet -- Agarászversenyt tartanak városunkban -- Hirek a lapokban -- Egy aláirási iv indult el a ref. tanulók közt -- Földek árverése -- Londoni tudósitás -- Hirek -- Tolvajok -- Tűzesetek -- Ásatások -- Hirlapok bélyegdija
60-dik árjegyzék p. 42.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
10. szám
Joubert nehány eszméje. / B. F. p. 43.
Szemelvény a Joseph Joubert (1754-1824) francia író, moralista Párizsban megjelent műveiből.
Váratlan örömnap : történeti beszély Debreczen múltjából / Ábrai Károlytól p.44-45.
Bartha Boldizsár Debreczeni krónika 1664 című művéből és a városi levéltár okleveleiből.
Közélet p. 45-46.
A gazdasági ipar fejlesztése -- A debreczeni takarékpénztár közgyülése -- Néhai Tisza Lajosné temetése -- Aggodalom megszüntetése -- A debreczenvárosi Tanács tárgyalása -- Kertészeti egyletünk választmánya -- Zenedénkben magánvizsgák tartattak -- A debreczeni kertészeti egylet választmányi ülésének határozata -- Helybeli fényképész fényrajzi mütermének megszemlélése -- A biharmegyei gazd. egylet vasuti bizottmányának végzése -- Piaczunk -- Egy 14 éves leányka öngyilkossága -- Tolvajság városunkban -- Emlékezénk két óriási sertésről -- A debreczenvárosi törvényszéknél nyittatott csőd -- Tüzvész -- Egy rab szökése és elfogatása -- Egy keleti közmondásról -- Verespatakról -- Helyreigazitás
Értesítés / Fráter Imre p. 47.
A Debreceni Kertészeti Egylet által javasolt gyümölcsfajták
60-dik árjegyzék p. 47.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Tudomásul / Fehér Hermann p. 47.
A nagyerdei gőzfördő,használatra bocsátott
11. szám
Egy közérdekű magánügy / Egy timár p. 49-50.
A Tímár Céh belügyeiről
Váratlan örömnap : történeti beszély Debreczen múltjából / Ábrai Károlytól p. 50.
Bartha Boldizsár Debreczeni krónika 1664 című művéből és a városi levéltár okleveleiből.
Közélet p. 50-51.
A közgyülés által alakitott teljhatalmu állandó szinházépitési bizottmány gyülése,minden igyekezetét a színház tovább épitésére forditandja -- A debreczeni gazdászerdészeti tanintézet ügye -- A Helytartótanács felszólitása -- Reszler szinháza -- A helybeli ref. leányiskolák téli közvizsgáinak rendje -- A marhahus ára -- A helybeli timárczéh tüzvész esetére gyüjtést rendez -- Légszeszvilágitás városunkban -- Diszes koporsók bádogból -- "Iparegylet" alakitása Pesten -- Tüzvész városunkban -- Értesülés arról,hogy városunkban dalárda van alakulóban -- Debreczen szalámigyárai -- A marhavész-beoltást Dr. Veszprémi találta fel,és még hires a füvészeti gyüjteménye is -- Egy levelező tudósitása
Kertészet / Egy timár p.51.
A Debreceni Kertészeti Egylet híreit tartalmazó rovat.
60-dik árjegyzék p. 51.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Felszólitás p. 51.
A ref. egyház közgyülése két uj harangot rendelt
Hirdetmények p. 52.
Árverési hírdetés / Báthory Sándor -- Árverési hirdetmény / Kiss Imre -- Árverési hírdetmény / Medgysszai Imre -- Bihar előfizetése -- Árverési hírdetés -- Koncz Lajos -- Erfurti vetemény magvak / Budaházy Antal -- Eladó házak -- Hegedűs Károly -- Eladó szőlő -- Árverés -- Eladó szőlő -- Árverési hirdetés -- Hortobágy előfizetés
12. szám
Közélet p. 54-55.
A Debreczenben felállitandó gazdászati tanintézet ügye előre haladt -- "Emlékkert" társulat -- Az országbirói értekezlet megtartatott és be is fejeztetett -- Iskolák felépittetése -- Zeneegylet ülése -- Nyilatkozat -- Egyházmegyei közgyülés -- Figyelmeztetés -- Beküldetett -- Haláleset
Kertészet / Egy timár p.55.
A Debreceni Kertészeti Egylet híreit tartalmazó rovat.
61-dik árjegyzék p. 55.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Figyelmeztetés / Révész Imre p. 55.
A reformált vallásu szülékhez
13. szám
"István" gőzmalomtársulat / Gobóczy Károly p. 58-59.
A István Gőzmalom Társulat tavaszi rendes közgyűléséről.
Közélet p. 60.
Balogh Péter főpásztor egészsége nem állott teljesen helyre -- A debreczeni nők bebizonyitották a nemzeti irodalom iránt való rokonszenvüket -- Zeneegylet választmányi ülésén a dalárda ügye elvettetett -- Kereskedelmi és iparkamara pályázata -- Debreczen-nagyváradi egyenes vasutvonal ügye -- Állandó szinházunk épitése halad előre -- Városunkban megjelent egyházi tiszt- és képviselők tiszteletére,nyilvános ebéd rendeztetett -- Ügyes mester ügyes tanitványa -- Sirirat az egyik fejfán -- Az igazság érdekében történő felhivás -- Balázs Kálmán zenész,zenetársulatával Szentpétervárra indul -- Városunkban második fényirda is épülend -- Haditörvényszék elé állittattak -- Sorsjegyek kaphatók a szerkesztőségnél -- Kereskedők elleni csőd nyittatott -- Debreczeni kereskedők,alig vezették magyarul könyveiket -- Adományozások -- Vörösmarty Mihály összes müvei kiadási jogát,Ráth Mór vette meg 10 évre -- Pesti katonai törvényszék itéletei -- Hibás közlés -- Az arany bika vendéglőse Fehér ur,étlapjain,az ételek rovata mellett,általános debreczeni utmutatót is alkalmazott -- Aratáskori buza bevásárlása -- Szigligeti nyerte el a Telekipályadijat -- Helyreigazitás
61-dik árjegyzék p. 62.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
14. szám
Bihar / Szilágyi Lajos p. 64.
Bihar község három történelmi nevezetességéről ír id. Szilágyi Lajos.
Adomák p. 64.
Nagy a parádé -- A szováthi kocsis -- Illetékes czim -- Az uristen látogatása
Közélet p. 64-65.
Emlékkert -- A debreczeni gazdasági egyesület meg fog alakulni -- Az utczai burkolatok kijavitása -- Erdey István aláirással felszólalás küldetett be -- Balogh Péter lábbadozó félen van -- Adományok iskolák javára,melyek az országból és különösen Debreczenből időnkint összegyülnek -- Pesti politikai lapok lefoglalása -- A Debreczenben alakitandó dalárda ügye kedvező fordulatot vett -- Biharmegyei Beregböszörmény községben postakiadóságot állitottak fel -- Kertészetegyleti részvényes tagok -- Bizonyos ismeretlen egyéniség városunkban -- Az "István" gőzmalom társulat közgyülése -- A budai népszinház egykor igen kedvelt tagjai fellépnek Reszler szinpadán -- Vajda János iró megtámadott az utczán egy irót -- A "Tárogató" költségvetést tesz közé -- Egy gyárnok porczelánból készit tojásalakokat -- Garibaldiról szóló hirek -- Az öngyilkosságok terjednek -- Washington végrendeletét elrabolta egy katona,remélik,hogy vissza kerül illetékes helyére -- A mahajunok,Keletindia benszületett bankárai,igen gyakorlatias módot használnak a hitellevelek biztositására
Kertészet / Egy timár p.65.
A Debreceni Kertészeti Egylet híreit tartalmazó rovat.
61-dik árjegyzék p. 65.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
15. szám
Homokbuczkáink termékenyitéséről / D. E. p. 67.
Debrecen keleti és déli határainál fekvő területek mezőgazdasági hasznosításáról.
Írója Dessewffy Emil lehet
Közélet p. 69-70.
A karczagi h.h. egyház lelkész választása -- Hazug hir terjesztése városunkban,a kistemplom épitésével kapcsolatban -- Hir Reszler ur szinházával kapcsolatban -- A debreczeni váltótörvényszék határzata -- Debreczenben a gyermekek közt nagy mértékben uralkodik a skárláthimlő -- Az első magyar átalános biztositó társaság jegyzetei -- Hatósági utasitás a főváros szinházainak,a cancan táncz járásával kapcsolatban -- Mennyire szükséges a lapoknak,csak hiteles levelezőkkel lépni összeköttetésbe -- Lapok közlése szerint a Csokonai-szobor előmunkálatai megkezdettek -- Megrótták a szinügyegylet elnökét -- Zenedénk ügye -- A czeglédutczán sátorozó komédiás programmja -- A tiszavidéki vasuttársulat közgyülése Bécsben -- Debreczen város törvényszéke -- Faültetés és a fák müvelése -- Engedély ami nem teljesittetett -- "On dit" hirek közlése -- Hirvivők -- Figyelmeztetés a hatóságnak -- Az "Értesitő" szinitudósitója kezd hirbe jönni -- Szathmármegyei tüzvész -- Adományok Derecske városnak -- Háboruk áldozatai -- Szeged nem lehet Magyarország második fővárosa -- Politikai napilapok megjelenése -- Gr. Károlyi György felhivása -- A budapesti orvosegylet rendkivüli ülése -- Vasutvonal előmunkálatainak megkezdése -- Szegeden az első szinházi bérlet vette kezdetét -- Tehenek szabadultak el -- Terényi Lajos halála -- Beküldetett
61-dik árjegyzék p. 71.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
16. szám
A tiszántuli h. h. egyházkerület p.73-74.
A református egyház 1863 évi tavaszi közgyűléséről.
Közélet p. 75-77.
Nagy szerencsétlenség történt városunkban -- A cs. adóhivatal küldetése -- Fák ültetése az utak mellett -- Kertészeti egylet ülése -- Fornet Kornél ur a hordógyár tervezője,vállalata felől kimeritő ismertetést nyujtott -- Dalárdánk ügye előhaladt -- Országos vásár -- A nemzeti muzeum kimutatásai -- Erdélyi József és Kövér Lajos halála -- Balázs Kálmán népzenetársulata Oroszországba utazandik -- Szana Tamás nyilatkozata -- A csatári erdő három napig égett -- Az emlékkert ajándékba kapott egy értékes zárat -- Az "Ország" czimü politikai lap szerkesztője,haditörvényszék elé állittatott -- Sajnálatos templomi botrány -- Beküldetett
Felhivás / Semsey Lajos p. 77.
A debreczeni lóversenyegylet tanácskozmánya
Hálás elismerés / Póka Ferencz p. 77.
Az első magyar általános biztositó társulat segítsége
62-dik árjegyzék p. 77.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
17. szám
A tiszántuli h. h. egyházkerület p.78.
A református egyház 1863 évi tavaszi közgyűléséről.
Közélet p. 81.
Gazdasági tanintézet városunkban felállittatik -- Reszler István ur szinésztársulatával városunkból távozott -- Hauser Miska hegedümüvészt várjuk városunkba -- A magyar földhitelintézet,elfeledkezett Debreczenről -- Debreczen város és Szovát község közt 20 év óta folyik egy per -- A vásártéri lovarda árverési végrehajtás alá került -- Hir városunkban -- A biharmegyei gazdasági egyesület választmánya -- A békésmegyei gazdasági egylet állatkiállitást rendez -- Az országos gazdasági egylet Elnöksége,hazafias adományozásra hiv fel -- Ráth Mór előfizetést hirdet
Gazdászat,ipar s kereskedelem p. 81-82.
Országos vásár -- Szentgyörgyvásár -- Árak
Nyilvános számadás p. 82.
A kistemplomépités javára tett adományozás
62-dik árjegyzék p. 82.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
18. szám
Laktanya / K. I. p. 84.
Színház vagy laktanya? Ez itt a kérdés! Mindkettő!
A tiszántuli h. h. egyházkerület p.84-85.
A református egyház 1863 évi tavaszi közgyűléséről.
Közélet p. 85-87.
Könyves Tóth Mihály ur,karczagi lelkészszé választatott -- Állandó szinházunk épitése,szépen halad -- Zeneegyletünk választmányi ülése -- Hauser Miska hegedümüvész hangversenye -- Tiszántuli egyházkerületi gyülés összehivása -- Emberi természetünk nagyon hajlandó,az ismeretlenben kétkedni -- Laktanyát épitni közszükség -- Azon vitatott kérdésre nézve: képes-e a fekete ember,ember lenni? egy feleletet kapunk -- Helybeli nyomdáink egyegy példányt,a főiskolai könyvtárnak is erkölcsi kötelességök beküldeni -- A város keleti részén fekvő homokföldek egy részének eladatása elhatározott dolog -- Egy idős kereskedősegéd,a nagyerdőben,pisztolylövés által véget vetett életének -- Elcsipték a tolvajt -- Egy 18 éves szolgálóleány,magát felakasztotta -- Egy feslett életü nő,egy férfit,pogácsába gyurt villóval akart megmérgezni,de a villó a meleg kemenczében meggyuladt,és a gonosz szándékot elárulta -- Debreczen város Tanácsa,Bécs után nem indul -- Debreczen város törvényszéke előtt,csőd nyittatott -- Galaczon ref. magyar egyházközség alakult -- A magyar müegylet által rendezett sorshuzás nyereménye -- Derecskei levelezőnk tudósit,hogy Szilágyi György ügyvéd,hü testvére karjai közt kimult -- A jó lelkészek száma egygyel kevesebb,Varga Lajos lelkész halálával -- Marhavész -- Beküldetett
62-dik árjegyzék p. 87.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Gazdászat,ipar s kereskedelem p. 87.
Gyapjunyirás -- A gyapju gondos kezelése
19. szám
62-dik árjegyzék p. 91.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Közélet p. 91.
Légszeszgyár -- Nagyváradon tartatott meg a földhitelintézet vidéki bizottságának ülése -- Circust épitnek -- Hauser Miska hangversenye nem tartathatott meg,"közbejött akadály miatt" -- Majálist rendezend a főiskolai tanulóifjuság -- Czégtáblák -- W.nyugalmazott kapitány,városunkban,golyó által vetett véget életének -- Debreczeni törvényszék itélete -- Reszler szerződtetni szándékozik Fektért -- Napfogyatkozás látható -- Keresztyénekért és protestansokért léptek közbe -- Postakiadóság kezdett hivatali müködést Biharmegyében -- "Felvidék" czimü hetilap indult meg -- Gyulai Pál felszólitása -- Prépost István városunkból kiutasittatott -- A biharmegyei gazdasági egylet közgyülése -- Follinusz János szintársulata rendezend szinielőadásokat -- Vasutvonal épitése -- A felső tiszavidéki gazdasági egylet gyülést tart -- Marhavész -- A "Bihar" nyilvánitása
20. szám
A tiszántuli h. h. egyházkerület p.93-94.
A református egyház 1863 évi tavaszi közgyűléséről.
Közélet p. 95.
K. Tóth Mihály ur elfoglalta a karczagi lelkészi állomást -- Legelőhiány miatt kezdik a gulyákat szétverni -- Főiskolánk egyik tudós tanára,Dr. Török József tanulmányozó utazást teend -- A főiskolai tanulók zenekara egy jótékony czélu hangversenyben veend részt -- A "Hortobágy" értekezései -- Kertészegyleti választmányi ülés -- Állandó szinházunkból hiányzik p.o. a bálterem is -- Szép sirbolt a már régóta halottnak hirelt czukorgyár emeletén -- Az idei hamburgi kiállitásra,Debreczenből az "István" gőzmalomtársulat is küld gyártmányokat -- A kistemplom tornyában reggeli hat órakor kezdték rá a hét órai harangozást -- Prépost István hire -- Fornet Kornél városunkban időz -- Az országos magyar kertészeti egylet oklevelei szétküldettek -- Klapka József halála -- A csonkatorony ásatását megkezdték -- Tormássy Lajos ur,nagy ünnepélyességgel tartotta aranymenyegzőjét -- Gyilkosság a mezőn -- A gyógyszerek ára kevesebb lesz -- A "Kritikai lapok" "Kalauz" czim alatt jelennek meg -- Szabó Miklós temetése -- Kállay Lőrincz temetése -- Beküldetett
Pályázat p. 96.
Titkári állomásra
62-dik árjegyzék p. 96.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
21. szám
A tiszántuli h. h. egyházkerület p.97-98.
A református egyház 1863 évi tavaszi közgyűléséről.
A jégpalota / Szilágyi Lajos p. 98.
1740. Oroszország Galatzin herceg esküvőjére épült a Néva jegéből Erzsébet cárnő parancsára.
Közélet p. 98-99.
Irodalmi és szépmüvészeti tárgyak gyüjteményeiről -- A konyári sóstó (ujabb nevén tihanyi) sóstó megnyittatott -- Ivóviz a főiskola udvarán -- Városunk egyik becsületben megöszült polgárának jegyzetei -- Csatornázás terve Debreczen városában -- Komoly hir foglalkoztatá városunk társasköreit -- Az "emlékkert" társulat választmányi ülése -- Nagy mérvü tüzvész -- Pesti lapok szerint,Reszler társulatának tagjai közül néhányat fogsággal büntettek -- Egy vonat sebes mozgás közben egy odatévedt bikába ütközött.Nagy baj nem történt -- Öngyilkosság -- Debreczeni lakosok ellen,saját kérelmökre csőd nyittatott -- A bécsi protestans lap azt irja,hogy az államminiszter,protestans főzsinatot szándékozik összehivni -- Postakiadóság állittatott fel községekben
Felvilágositás / Schaitl Ambrus p. 99.
A debreczeni toronyórák megálltak
Pályázat p. 99.
Pályázat nyittatik titkári állomásra
Meghivás / Sárváry Elek p. 99.
Meghivás a debreczeni kertészeti-egylet közgyülésére
Értesités / Tornay Ferencz p. 100.
A sóstó fördő megnyitása Konyár mellett.
62-dik árjegyzék p. 100.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
22. szám
A tiszántuli h. h. egyházkerület p.102.
A református egyház 1863 évi tavaszi közgyűléséről.
Polgárositás / Szilágyi Lajos p. 102-103.
Új-Zéland történelme a 17. század elejétől. Tömeggyilkosság helyett szelíd oktatást és türelmet javasol a cikk írója.
Közélet p. 103.
Jó szolgálatot tett a városnak polgármester Szőllősy János ur,meggyőződhetett hazánk példabeszéddé vált gazdagságáról -- Időnkinti figyelmeztetés egyegy közügyre -- Derüre boru.Egy szegény tanyásasszony,aki a betüket megtanulván,nemcsak magát irás és olvasásban lehetőleg tökéletesitette,hanem fiát is annyira bevezette e tudomásba,hogy több gyermeket is folyvást tanitgattak -- Kegyeletes tény,hogy nem rég Furta község lakói,mindazon sirhalmokat,melyek Furta egykori tisztviselőinek hamvait fedik,ünnepélyesen felhantolták -- Felszólittatás annak közlésére,hogy egy ifju hivatalnok,nem több mint 2-300 lépésnyire fekvő lakásáig,a pünkösdi ünnepet felhasználva,kocsin viteti magát -- Városunkban politikai okból egy elfogatás,és több házkutatás történt -- Az "István" gőzmalomtársulat,a budai müegyetem javára adományozott -- A debreczeni kertészegylet közgyülést tart -- Zenedénk hangversenyt tart -- Balázs Kálmán zenésztársulata elindult Pétervárra -- A Helytartótanács leiratában kijelentett iparszabályok -- Sajátságos meg sajnosságos,hogy Debreczenben nem alakultak még dalárdák -- Piaczunkon cseresnyét árultak -- Légszeszcsövek vezettek városunk nehány épületébe -- Prépost kiutasittatásának hire -- Galicziában két cs. adóhivatalnok tetemes pénzzel odább állott -- A hus árát lejebb szállitották Nagyváradon -- Böszörményi levelezőnk irja,hogy valahára meg nyiltak az ég csatornái,kellemesen hullatá az ég köny záporát -- Adományok a pesti ref. papnöveldének és özvegyeknek,árváknak -- Zsáka helységben skorbutbetegség pusztit -- Follinus János szinielőadásokat rendez -- Azon vasuti állomások közt,melyek a marhavész tartama alatt szarvasmarha és sertés felvétele és kiadására utasittattak,Debreczen nevét is olvassuk -- Debreczenben történt névváltoztatások
63-dik árjegyzék p. 104.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
23. szám
Jóakaratu emlékeztetés a gazdaközönséghez p. 105.
Mezőgazdasági tanácsok gazdálkodóknak.
66-dik árjegyzék p. 107.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Közélet p. 107.
A kedvezőtlen időjárás következményei nagy mértékben mutatkoznak piaczunkon -- Nincs oly rosz,amiben egy kis jó ne volna.Kertészeti egyletünk oly müködésbe fogott,mely tulajdonkép a gazdasági egyletek köréhez tartozik -- A debreczeni zenede,hangversenyét elhalasztotta -- Uj fiuiskola készült el,s közelebb átadatik a használatnak -- A városi Tanács egy kisebbszerü tűzoltógépet adományozott a főiskolai tűzoltótársulatnak -- Kisvárda vidékén igen szép legelő van -- A debreczeni kertészeti egylet közgyülése -- G. Nagy Imre egykori főiskolai segédtanár és jeles költő síremlékére egy kis összeg gyült -- Skalniczky Antal ur kistemplomtervet rajzolt,városunkhoz illő szép templom előállitására -- Az "emlékkerttársulat" árverez szép s értékes tárgyakat -- Tisza Kálmán és a gesztiek közt barátságosan fejeztetett be az urbéri rendezés -- Öngyilkosságok városunkban -- Gyilkosság városunkban -- Lenau nevü adóhivatalnok nyom nélkül eltünt -- Takarmányhiány -- Néh. Zmeskál József győri ügyvéd végrendelkezést tett közczélokra -- Az első magyar általános biztositó társaság kifizetései -- Bihari levelező megbotránkozással tudat egy tényt
Gazdászat,ipar s kereskedelem p. 107.
A legelők egészen kopárak -- Terményárak
Hirdetmények p. 108.
[Legelő kiadó] / Kovács Márton -- Különös figyelmeztetés-- Árverési hírdetés -- Kiadó lakszoba és istálló -- Szeplő, pattanások és más börkütegek ellen -- Harsnyi Gábor köz- és váltóügyvéd -- Jelentés / Rosenberg Miksa -- Figyelmeztetés -- Árverési hírdetés-- Cs. k. szabad osztrák állavasúttársaság -- Értesítés -- Varróselymek
24. szám
Közélet p. 112-113.
Az éhinségről -- Figyelmeztetés a azoknak,kik a közügyek intézésére hivatvák -- Utczai kutak -- Kertészeti egyletünk választmányi ülése -- Termények eladása -- Zenedénk hangversenyének műsora -- Városi nyomdánk -- "Debreczeni hajadonok 1-ső kiházasitási egylete" tagjai -- Csizmadiaczéh,két pártra oszlott városunkban -- Utczai verekedés áldozata -- Reszler szintársulata -- Eltünt egy kereskedő -- Adakozások -- H. szoboszlói postahivataltól,a postakezelő 8-900 frtnyi összeggel szökött meg -- Figyelmeztetés a csatornák kitisztittatására -- Aszály -- Pusztitó marhavész -- A nyirségen jó termésre van kilátás
68-dik árjegyzék p. 113.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
25. szám
A "Hirnök" legujabb kuriózuma / -k- p. 116.
Esetleg Telegdi Kovách László írása.
Közélet p. 116-117.
Debreczen város polgármestere tek. Szőllősy János ur inditványt terjeszt a városi Tanács elé,a lakosság nyommasztó helyzetét előadván,hogy kölcsönt vegyen fel,s azt egy év alatt vissza is fizesse -- Zenedénk hangversenye,minden tekintetben megfelelt a várakozásnak -- A nevelésügyi választmány tudatása a szülékkel,hogy az átadott uj iskolába adják fel figyermekeiket -- Hajdani debreczeni főbiró Domokos Lajos levelében írja,hogy az időjárás miatt a kunságon és alföldön legnagyobb a nyomoruság,a nagy szárazság miatt -- Hiresztelés szerint a konyári fördőnek nincs vize,de e hirt megczáfolják,azokra hivatkozva kik e fördőből visszatérve,annak jótékonyságáról a legjobb hirt hozzák -- Állandó szinházunk napról napra fejlődik -- Jeles nyelvtanárunk Psenyeczki Nagy Sándor ur,franczia nyelvtant végzett be,mely a városi nyomdából,a közönség használatára kikerülend -- Az "Emlékkert társulat" javára,értékes tárgyak fognak nyilvánosan elárvereztetni -- Egy háznál ép dinnye van,ami kétségkivül feltünő,de láttunk már egy szem szilvát,mely őszszel egy szekrény alá gurulván,ott a másik őszig tökéletes épségben megmaradt,sőt még csak nem is fonyadt,a dinnye megmaradásán sem kétkedhetünk -- Debreczenben savanyuvizforrásra akadtak -- Botrányos esemény a piaczon.Naplopók egymást ütötték-verték -- Debreczen város törvényszékénél csőd rendeltetett -- Egyik pesti napilap hirdetménye -- A nemzeti szinház vigjátékra és népszinműre pályázatot hirdet -- Szabolchmegyében megyei takarékpénztár van alakulóban -- H. böszörményi levelező irja,hogy hosszas aszály uralga itt,s a tavaszi vetésekhez, a szó teljes értelmében,semmi remény -- Érmihályfalván a tagositás,az érdekek összeütközése miatt,még nem létesittethetett -- Beküldetett
Nyilvános számadás p. 117.
A debreczeni Zenedeegylet,a zenede javára rendezett hangverseny bevételéből,jövedelemhez jutott
26. szám
Közélet p. 120-121.
A debreczeni lovaregylet választmányának ülése -- Kereskedelmi és iparkamaránk ülése -- Debreczen,mint nevezetes selyemtenyésztő város -- Az "emlékkert" javára rendezett hangverseny -- A konyármelletti Tihanyi sóstófördő,daczára a nagy pénzhiánynak,ez idén sincs látogatás nélkül -- Egy csizmadia esete -- Balázs Kálmán debreczeni zenekara Szentpétervárra érkezendő -- A magyar Földhitelintézet elfogad kölcsönügyi folyamodványokat -- Debreczen kertészetéről nagy elismeréssel szólnak a lapok -- A nagy takarmány- és élelemszükség tanulmányozása városunkban -- A czeglédutczai leányiskolát átalakitják -- Debreczen város faburkolata -- Irtózatos jég esett városunkban -- A budai müegyetem javára,aláirások történtek -- Valóságos embervásár volt,a küszöbön álló inség miatt -- Nádudvarról szomoru dolgokról tudósittatnak.A legelő és kaszáló hallatlan rosz lábon állnak,a marhatenyésztés semmivé lett -- H. böszörményi levelező irása szerint,felhőszakadás és kemény szél a vetések nagy részét és a földeket semmivétette -- Tokaji levelező szerint oly zápor volt Tokajon,hogy a hegyekről 20-40 mázsás köveket mosott le -- Furcsa,hogy még akadnak olyanok,kik gyermekeiket "németszóra" küldik -- Moll Gusztáv halála,ki tehetséges és szorgalmas birtokosa és vezetője volt a kőnyomdának
69-dik árjegyzék p. 122.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
27. szám
Debreczeni hirmondó p. 124-125.
Tetetett kisérlet több szakértő gazdász jelenlétében a Mack-Kormickféle kaszáló- és aratógéppel -- Az "István" gőzmalomtársulat igazgatóságát Szepessy Gusztáv ur vette át -- A debreczeni ref. főiskolában az iskolai évet berekesztő közvizsgálatok hálaadó istenitisztelet végeztével tartattak meg -- A legelők eladása ellen,számos aláírással ellátott folyamodvány terjesztetett fel -- Debreczenben gazdag szőlőtermésre van kilátás -- Régóta díszetlenkedik egy kihányt s ott feledett földtömeg az utczán -- A debreczeni reform. felsőbb leányiskola növendékeinek közvizsgálata tartatott meg,nagyszámmal megjelent hallgatóság előtt -- A debreczeni fényirda fővárosi fényirdákkal bátran versenyezhet
Ipar, gazdászat, kereskedelem p. 125.
Debreczeni kertészgazdászati csarnok -- Kitüzött czél e csarnok létrehozatalánál -- Kiállitás és adás-vevés tárgyai
Közügyek p. 125.
A biharmegyei gazdasági egylet megalakult -- A Nagykárolyban szándéklott gazdasági kiállitás a mostoha időviszonyok miatt elmarad a jelen évről -- Gr. Károlyi Lajos népiskolát épittet saját költségén -- Adakozások a pestvárosi árvaleány-gyámolitóintézet javára -- Ranolder József az inség enyhitésére 1000 frttal járult
Vidék p. 125.
Bárczay Andrásné halála -- Iszonyu jégvihar támadt Nyüved határán,számtalan szarvasmarha,ló lett áldozata,és több ház fedelén szintén siralmas pusztulás nyomait hagyá maga után -- A nyirségben is nagy pusztitást tett a jég -- H. Böszörményi levelező irja hogy az uralkodó szárazság a növényéletet egészen elsorvasztá a mult havi jégeső pedig a vetések egy részét megsemmisité -- Ér-mihályfalván tartott országos vásár -- A szarvasmarha olcsósága s a marhahus drágaságának aránytalansága
69-dik árjegyzék p. 126.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Hirdetmények p. 126.
Anna bál a Tihany sóstói fürdőben onyáron -- Tornay Ferenc -- Árverések -- Papír szőnyegek -- Halál és vész minden féregnek / Reiss Gutmann
Nyilvános számadás p. 126.
Az emlékkert javára tartott hangverseny bevétele
28. szám
Debreczeni hirmondó / Dobozy István, Sárváry Elek p. 128.
A Tiszántúli Református Egyházkerület gyűlése. - Tűzoltógép Debrecenben. - Időjárás. - Szárazság és piac összefüggései. - Állandó színházunkról. - Debrecenben 56 ügyvéd tevékenykedik. - Még német nyelven pecsétel a debreceni posta. - Szörényi Artur joghallgatót börtönbe zárták polgári vétségi miatt.
Vidék p. 128-129.
A szabolcsmegyei takarékpénztár megalakulása végett,Nagykállóban tartandó alakitó-gyülésre a részvényesek tisztelettel meghivatnak -- Böszörmény határán jégzápor károkat okozott -- Szárazság -- B. Kereszturban tüz ütvén ki -- Mihályfalván egy földmüves felakasztotta magát -- Mihályfalván a környékbeli helységekbe lovas katonaság szállásoltatott be telelés végett -- A magyar földhitelbank megkezdte működését -- Igló város egy tüzvész folytán csaknem egészen elhamvadott
Közügyek p. 129.
Komárommegyében "ideiglenes segélyegylet"-et szándékoznak alapitani,inséggel küzdő lakosok felsegélyezésére -- Az érmelléki borásztársulat közgyülésének megtartása terveztetik
Történelmi emlékek Debreczen multjából p. 129.
Debreczen város nyomoruságos állapotjának előbeszélése,anno 1685 et. 86. I.N.D.
Suwaron különczségei / Szilágyi Lajos p. 130.
Alekszader Vasziljevics Szuvorov orosz fővezér tetteiről.
Irodalmi mozzanatok p. 131.
A "győri ének- és zene egylet" Bibok Lajos egyleti főjegyző szerkesztése mellett "Évkönyv"-et ad ki -- "Remény" czim alatt naptár szerkesztendése
Értesités p. 131.
A debreczeni zenedében a közvizsgálatok rendjei
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 131.
Terménytár -- Debreczen -- Bihar-Nagybajom -- Karczag -- Margitta -- Nagykálló -- Nagykároly -- Nyiregyháza -- Nagyvárad -- Pest -- Szathmár -- Székelyhid
Értesités p. 131.
A Magyar Királyi Helytartótanács meghagyása -- A debreczeni kereskedelmi és iparkamara értesittetése
69-dik árjegyzék p. 132.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
29. szám
Történelmi emlékek Debreczen multjából p. 133-134.
Debreczen város nyomoruságos állapotjának előbeszélése anno 1685 et. 86. I.N.D.
Vidék p. 134.
Mihályfalvi levelező ir az aratásról -- A "Bihar" cz. nagyváradi lap szerkesztését Gyalokay Lajos ur vette át -- N. Szalontát nagy tüz csapás érte -- H. Szoboszlóról irják,ha ott segélyforrás nem nyilik: éhhalálnak lesz kitéve a lakosság nagyrésze -- Több lap azon szomoritó hirt hozza,hogy sáskák serege pusztit -- H. Szoboszlón lakik egy 17 éves látnok-leány -- Tokajban történt halálesetek -- Pestmegye területén a hus ára alább szállott
Debreczeni hírmondó p. 134.
Önkormányzati ülés. - Gobóczy Károly Kertészgazdászati csarnokot nyitott. - Éves vizsgálat Zengey Jánosné nevelőintézetében. - Kunszentmiklóson új lelkészt választottak, Könyves Tóth Kálmánt. - Elkészült az állandó színház külseje. - Dinnyetermelés. - Bűnügyi krónika
Délesti csemegék p. 134-135.
A szökött katona -- Vig Hedvig,vagy szomoru?
Közügyek p. 135.
Herczeg Eszterházy Pál a képzőmüvészek társulatánál 20 részvényt vett.Egyszersmind a társulat főpártfogói állását elfogadta -- A pesti jótékony nőegylet szegények számára utalványozott -- Borászati társulat gyülése -- A Hódmező-Vásárhelyen állitandó takarékpénztárra kibocsátott részvény,három hét alatt aláiratott -- Olvasók figyelmeztetése -- Debreczen példájára Pesten és Egerben is kiházasitó egyletet szándékoznak alakitani -- Ausztriai széna Magyarországon -- Werfer Károly nyomdász oly titkot talált fel,melyszerint a könyomatu sajtó versenyezni fogna a gyorssajtóval
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 135-136.
Terménytár -- Debreczen -- Derecske -- Ér-Mihályfalva -- H. Szoboszló -- Nyiregyháza -- Pest -- Miskolcz -- Székelyhid -- Karczag -- Nagykálló -- B. Nagybajom -- B. Ujfalu -- Tokaj
69-dik árjegyzék p. 136.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
30. szám
Egy királynő / Szilágyi Lajos p. 137-138.
Krisztina (Svéd királynő)
Debreczeni hírmondó p. 138.
A Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara ülése. - Időjárás. - Rossz állapotú hidak. - Marhavész. - Gyomnövények az utakon. - Elhunyt Joó József ügyvéd
Vidék p. 138.
Az érmelléki borászati egylet ülésének megtartása -- Érmenti levelező irása -- H.Böszörményből irják,hogy ott egy 16 éves kereskedősegéd,agyon lőtte magát -- Ér-Mihályfalván fiók-postaállomás nyittatott -- Nagybajomi levelező irja,hogy éjjel nagy eső volt -- Diószegről irják,hogy a legelők kiaszvák s a marha inségnek kitéve -- H.Böszörményi levelező irja,hogy szarvasmarha,sertés,juh lett a legelőhiány áldozata -- A marhahus ára
69-dik árjegyzék p. 139.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Egyveleg p. 139.
A galandféreg ellen uj hathatós szer fedeztetett föl -- Kerosin nevü lámpaolaj jött kereskedésbe -- Van egy növény, melyre a gazda oly igen haragszik s kiirtani alig képes: ez az aranyka
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 139.
Terménytár -- Debreczen -- Derecske -- Ér-Diószeg -- Ér-Mihályfalva -- Karczag -- Margitta -- Nagykálló -- Nyiregyháza -- H. Böszörmény -- B. Nagybajom -- B.Ujfalu -- Pest -- Székelyhid -- Tokaj
Történelmi emlékek Debreczen multjából p. 139.
Debreczen város nyomoruságos állapotjának előbeszélése anno 1685 et. 86. I.N.D.
31. szám
T. szerkesztő ur! : 1863. Julius 25. / Kovács László p. 141.
Debrecen és Nagykőrös oktatási helyzetének összehasonlítása.
Debreczeni Hírmondó p. 142.
A város díjat ajánlott fel a Debreceni Lovaregyletnek. - A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Bűnügyi krónika. - Másodszor virágzanak az akácfák. - Balázs Kálmán zenekara Péterváron. - 7 öngyilkosság. - Hamburgi kiállításon díjat nyert az István Gőzmalom Társulat. - Marhavész. - A Deák-alapítvány pályázata és díjazottjai.
Fényképek Debreczen multjából p. 142-143.
Budai Ézsaias jegyzése a debreceni református egyház jegyzőkönyvébe Domokos Lajos halálakor.
Közügyek p. 143.
A szabolcsmegyei takarékpénztár részvényeseinek közgyülése -- Szabolcsból irják szintén: hogy a felső-tisza-vidéki gazdasági-egylet választmányi ülésén határozatot hozott -- Szénatermés -- Husárleszállitás tárgyában Pest város tanácsa tartott határozó-tanácskozmányt -- A pozsonyi ujság szerint 6 vagy 8 hajó Ausztriából,széna és szalmával rakodva,az alföldre indult
Délesti csemegék p. 144.
Pórkevélység -- Katalin kedvesei
Vidék p. 144.
A biharmegyei gazdasági egyesület választása -- A szegedi takarékpénztár ötszáz forintot utalványozott azon czélra,hogy ez összegen kenyerek süttetvén,azok a szükölködők közt kiosztassanak -- Érmelléki levelező,Kakad helyságből irja -- Nyiregyházi levelező irja -- Szováthy Soma két disz szüre kelt el a londoni világtárlaton -- Nagybajomi levelező ir az ottani időjárásról -- Nyiregyházán tüz martaléka lön a gabona -- Székelyhid várost tüzvész érte -- Karczagról irják,hogy Könyves Tóth Mihály ur esperessé választatott
69-dik árjegyzék p. 146.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
32. szám
Debreczeni hírmondó p. 148-149.
Debreceni Zenedeegylet közvizsgák. - Záróvizsgák a Református Kollégiumban. - A Debreceni Zenedeegylet hangversenye a Péterfiai színházban. - A Tiszántúli Református Egyházkerület hírei. - Öngyilkosságok. - Kőburkolatot kap a Teleki utca. - Bűnügyi krónika. - Rossz a szőlőtermés. - Belül is készül az állandó színházépület. - Hamisítják a paprikát.
Irodalmi mozzanatok p. 149.
A debreczeni főiskola tanára, Tóth József ur mértani munkáit iskolai és magán használatra kidolgozva közzé akarja tenni -- Sarkady István "Hajnal" czimü naptárt szerkeszt -- Szabó Richard Pesten "Ifjuság lapja" czim alatt uj hetiközlönyt szerkesztend -- Fölszólittatás Petőfi elbeszélő költeményei leforditására
Vidék p. 149.
Székelyhidi levelező ir tüzvészről -- Biharról irja egy levelező,hogy az aszály és jég okozta csapások miatt,nyomor és inség tanyájává kezd változni a vidék
Délesti csemegék p. 149-150.
A nagy ehető álarczos -- Találékonyság -- Igazság -- Európa legjobb katonái
Egyveleg p. 150.
A Balkányi Szabó-család nemesi okmányai közt,érdekes levéltöredék olvasható,mely a Zách Felicián esetére látszik vonatkozni -- Biharmegyei aratás -- Egy életbölcs bécsi szatócs esete -- Reszler István szintársulata Sopronban két utósó előadása jövedelmét jótékony czélokra szentelte -- Egy angol a hamburgi kiállitásra 1400 font sulyu,18 láb hosszu sertést állitott ki -- Aradmegye törvényszéke -- Párbaj
Közügyek p. 150.
A szatmármegyei fiók gazdasági egyesület az országos magyar gazd. egyletnek két oly módot jelöl ki,melyek által a kézi munkás osztálynak hasznos foglalatosság s kenyérkereset nyujtatnék az inség tartamáig -- Almássy Pál a pest-miskolczi vasutvonal ügyében alakult központi bizottmány alelnöke,a bizottmányi tagokat ülésre hivja össze -- A budai várostanács,hir szerint tetemes pénzösszeggel járuland a Pesten fölállitandó lelenczház épitéséhez -- Ér-mihályfalvi levelező irja -- A ráczkevei tanács ideiglenes megszüntetése -- Kenyér osztása az inséget szenvedők közt -- A hitelintézet pesti fiókja tudatja,hogy másik igazgatót neveztetett ki
69-dik árjegyzék p. 151.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
33. szám
Debreczeni hírmondó p. 153-154.
A Debreceni Zenedeegylet hangversenyének műsoráról. - Simonyi Antal fényképész érkezett Debrecenbe. - Kőburkolat kellene a Piac utcára. - Bérkocsik. - Öngyilkosság. - Bűnügyi krónika. - Gyümölcskóstolás.
Vidék p. 154.
Szalárdon az uradalmi ispán fegyvere elsülvén,szerencsétlenségből egy embert agyon lőtt. Az ispán jelenleg törvényes vizsgálat alatt van -- Derecskei levelező ir a terményekről -- Biharon tüz volt -- A miskolczi országos vásáron a marhavásár nem tartathatik meg,mivel a marhavész a megye több pontján kiütött -- A böszörményi börtönből megszökött rabok már mindnyájan hurokra kerültek
Közügyek p. 154-155.
Erdélyben több lelkes hazafi késznek nyilatkozott több alföldi szükölködőnek barmai kiteleltetésére -- Esztergommegye lelkes férfiai a már megszünendett "Esztergomi Ujság" ügyét méltólag fölkarolta -- Egerben a szükölködők javára szini előadás tartatott -- Az 1858-dik évben kibocsátott 100 forintos bankók helyett uj 100 forintos jegyek bocsáttattak forgalomba
69-dik árjegyzék p. 155.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 155.
Kertész-gazdászati ügynökség terménykiállitása
Nyilvános számadás p. 155.
A zenede választmányának hozott határozata értelmében a helybeli inség enyhitésére Reszler szinházában rendezett hangverseny eredményei
Egyveleg p. 155.
A szükségből támadó merényletekről -- A bécsi polgári kórház betegeit ellátó tejes kocsi az udvarban föltartóztattatván,s a rajta levő tejes bödönök tartalma tejmérővel megvizsgáltatván,kiderült,hogy tiszta víz vegyitett a tejbe -- M. Berényben az előljáróság a közös inség folytán,minden zenét és táncot eltiltott -- Régi nevelés rend, melyben Fülöp Vilmós rendszabályt adott ki leánya számára
34. szám
Debreczeni hírmondó p. 155;!158;-159.
Sombori Imre kitüntetése. - Pekár Imre gépészeti irodát állít fel. - Elhunyt Ecsedy Soma festőművész. - Az István Gőzmalom Társulat hírei. - Az állandó színház belépőjegyeinek áráról. - Vízhiány. - Időjárás. - Járdáink állapotáról. - Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlése. - Meghalt Szilágyi Béláné színésznő.
Mátyás király kupája / Szilágyi Lajos p. 159.
Báthori Zsófia végrendelete
Vidék p. 159-160.
A "Bihar" irja,hogy a székelyhidi tüzkárvallottak segélyezésére kéregetés indult -- Mihályfalvai levelező irja -- Székelyhidról tudósitanak,hogy az érmelléki hegylánczolatot roppant sok seregély lepte el -- Nagyváradon bor vásároltatott össze -- Ér-Mihályfalváról ir egy levelező az időjárásról -- Nyiregyházi levelező ir az időjárásról
Közügyek p. 160.
A debreczeni "István" gőzmalomtársulat választmányi ülése -- A biharmegyei gazdasági egyesület ülése -- Az orsz. magyar gazdasági egyesület közgyülése -- A magyar erdész-egylet közgyülése -- A magyar orvosok és természet vizsgálók gyülése -- A dunántuli vinczellér képezdét alapitó részvénytársulat gyülése
Uj találmány / Szilágyi Lajos p. 161.
Baldemus gázgyártási találmánya.
69-dik árjegyzék p. 161.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Nyilt tér p. 161.
Meghivás -- Az "István" gőzmalomtársulat közgyülése
Egyveleg p. 161.
A keleti marhavész vesztesége -- A távirati dijak alább szállittatnak -- Pompejiben az ásatások alkalmával egy házra bukkantak
35. szám
Állítsunk takarék-magtárakat! / Némethi Lajos p. 163
A berettyóújfalui takarékmagtár 1858 évi szabályai, javaslat új létesítésére.
Debreczeni hírmondó p. 164.
A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Selyemgubók beváltásáról. - Debrecenbe költözött Varga Ferenc építész. - Vizsgák a Kereskedelmi Vasárnapi Iskolában. - Országút épül Debrecen és Nagykároly között. - Az állandó színház belső elrendezéséről. - Pénzcsere. - Öngyilkosság.
Vidék p. 164-165.
Szász-Régenből irják figyelmeztetésül, hogy ott 10 órán tul az utczán fönhangon nem szabad nevetni, mert ha a városi rendeletet bárki áthágná: rögtön a hüvösre kisértetik a szászrégeni éji őrök által -- A Zsabongicza nevü sós-fördőről -- Mészáros Károly ur és Komádi mezőváros lakosai között örökös egyezség köttetett -- Selmeczbánya lelkes hölgyei elhatározák -- A szalontai vizszabályozó magántársulat közgyülése
69-dik árjegyzék p. 165.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
Irodalmi mozzanatok p. 165.
Az inséggel küzdő magyarországiak segélyezése tekintetéből P. Szathmáry Károly "Részvét-album"-ot fog szerkeszteni -- Beküldetett -- Emilia a "Családi Kör" szerkesztője a magyarországi szükölködők javára "Szeretet-könyv"-et ir
Meghivás / Komlóssy Imre p. 165.
Az István Gőzmalom Társulat közgyűlése.
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 165.
Kertész-gazdászati ügynökség terménykiállitása
Közügyek p. 165.
A nagybányai nőegylet sorshuzással egybekapcsolt tánczvigalmat rendezett,melynek tiszta jövedelmét a nagybányai szegények közt osztják ki -- A Csaba és Szabadka közötti vasutvonal földmunkálatai valószinüleg nem sokára megkezdetnek -- Széchenyi Imre és Dénes grófok az alföldi inség enyhitéséhez jelentékeny összeggel járultak -- A "Hon" érdekes levelet közöl
Meghivás / Vincze Viktor, Komlóssy Imre p. 165.
Az "István" gőzmalomtársulat közgyülése
36. szám
Debreczeni hírmondó p. 168.
Vizsgák a Kereskedői Vasárnapi Iskolában. - Reszler István színtársulata Esztergomban. - 2 éve épül az állandó színház. - Balázs Kálmán zenekara a cárnak játszott Oroszországban.
Vidék p. 169.
Érmihályfalvi levelező ir az időjárásról -- Érsemlyén és Mihályfa közt,a mintegy 20 év óta fönállott határvillongás kérdése szerencsésen megoldatott -- Érkeserüben is végbe ment a tagositás -- Az éhségről -- Mennyire képes az ember az inség és szükségben magát és családját biztositani kitartómunkásság és szorgalom által: eleven példáját adja elő mihályfalvi oktató Vida József ur -- A "Bihar" cz. nagyváradi ujság,szerkesztőjének egy nyilatkozatát hozza -- Derecskei levelező irja, hogy az ottani gymnasium fenáll
Délesti csemegék p. 170.
A divat -- A bátortalan püspök -- Képes nyilatkozat
Közügyek p. 170.
Erdélyben Gyulafehérvárott egy derék hazafi,az alföldi inség miatt Erdélybe bujdosott 50 magyarországi család eltartására késznek nyilatkozott -- Batthyány Antónia grófnő szegény lakosoknak élelmet ad -- Szeged város az alföldi inségesek javára népünnepet rendezett,mely 400 forint tiszta jövedelmet adott -- Nyiregyházi levelező tudatja,hogy az ottani kaszinóban,gyülés tartatván ez alkalommal az inség enyhitésére a kaszinó pénztárából 100 frt ajánltatott
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 170.
Kertész-gazdászati ügynökség terménykiállitása -- Beküldettek -- Termények
Egyveleg p. 170-171.
A londoni "Illustrated News" czimü ujság egyik divatképe magyar női viseletet hoz -- A váltótörvényszék elé idéztetett egy csizmadiamester -- Bajorországból Pest felé több hajó széna van utban -- Azt irják a lapok,hogy Párisban szamár-kiállitás rendeztetik -- Buda-Örsön egy óriási szőllőtőke a szárazság daczára 652 fürtöt termett -- Pesten egy házas pár a lánczhidról a dunába ugrott,de kihalászták az öngyilkosságra vetemedetteket s nagyobb baj nem lett -- Ugynevezett "látmüvész-társulat" mulattatván egy alföldi város közönségét -- A bécsi nép-ünnep jövedelme,ami a magyarországi szükölködők javára van szánva -- Egy német lap szerint Reviczky Szever a "Pesti Napló" munkatársa a pesti katonai törvényszék elé állittatott -- (Kellemetlen tévedés)
69-dik árjegyzék p. 172.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
37. szám
Debreczen hölgyeihez! / *** p. 173.
Nőegylet alapítására buzdító írás.
Debreczeni hírmondó p. 174.
Berettyó és Érszabályozási Társulat közgyűlése. - Közmunkák gondjai. - A Debreceni Kertészeti Egylet gyümölcskiállítása. - Marhavész.
Vidék p. 174-175.
Nagyváradon két förangu hölgy jár hetek óta az alföldi szükölködők javára,pénz és terménygyüjtésben -- Az ungmegyei gazdasági egylet által az inségesek fölsegélésére rendezett mükedvelői hangverseny jövedelme -- A miskolczi izraelita új templom felszentelése
Egyveleg p. 175.
Az "orvosi hetilap" számában a galandféreg elüzésére,mint többizben sikerrel használt szert,a tökmagot ajánlja -- Az országszerte dühöngő marhavész ellen ajánlják,hogy a marha vályujába hamut kell tenni -- Egy 3 szemü ember pénzért mutogatja magát Londonban,harmadik szeme a homlokán van,melylyel ép oly jól lát,mint a másik kettővel -- Franczia lapok irnak ércznem felfedezéséről,mely fényes,aranyszinü s lágy,mint az ólom -- Kis-Ábrányban gyujtás következtében több boglya széna hamvadt el -- Ottománban a várhegyen a tüz a szőllőbe kapott -- Érmihályfalváról irják,hogy ott a lovak és sertések nagyon hullanak -- A nagyváradi lap szerint az ottani segélyző-bizottmány már kiosztá a segélygyüjtő-iveket -- A körösszabályozó társulat gyülése
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 175.
Üzleti dolgok -- Nemzeti bank fiókintézetének utalványai -- A sóárulás szállittatásáról
69-dik árjegyzék p. 176.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
38. szám
Tisztelt szerkesztő ur! : Álmosd 1863. Szeptember 15. / Fráter Imre p. 177.
Érmellékei borkereskedelmi társaság terve : Debrecen-Diószeg-Nagyvárad vasútvonal
Debreczeni hírmondó p. 178-179.
Az István Gőzmalom Társulat ülése. - Szüreti időpontok. - Szépészeti Bizottmány felállítása - Allaga Géza gordonkatanár Debrecenben tanít. - Bűnügyi krónika. - Gyümölcskóstolás. - Baleset. - Öngyilkosság.
Vidék p. 179.
A nagykállói mükedvelőtársaság jótékonyczélu előadást tartott
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 180.
Kertész-gazdászati ügynökség terménykiállitása / Gobóczy Károly
Közügyek p. 180.
A magyar gazdasszonyok egylete,az alföldi szükölködők javára zártkörü tánczvigalmat rendezett -- A hódmező-vásárhelyi ref. bölcsészeti közgymnasium tudósitványának áttekintése -- Több franczia tőkepénzes ajánlkozott,magyar birtokokra jó biztositás mellett pénzt kölcsönözni
Egyveleg p. 181.
A Szepességre cserék kerestetnek -- A katona szolgálati megváltás dija -- Gróf Esterházy Mór,tárczanélküli miniszter,bécsi hirek szerint leköszönni szándékozik -- Vörösmarty emlékszobra Bécsben öntés alatt van -- Károlyi György gróf halasztást engedett bérlőinek -- A "Times" kiszámitotta,hogy az összes aranybányákból mennyi aranyat ásnak
Fölhivás / Komlóssy Imre, Táy Gusztáv p. 182.
A debreczeni takarékpénztár részvényesei közgyülésére meghivás
69-dik árjegyzék p. 182.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
39. szám
"Hungaria" czimü kukoricza- fonat- szövet- és papirgyár / Szentgyörgyi Elek p. 183-184.
A Szmlakon (Arad megye) felállítandó gyár tervei.
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 185.
Kertész-gazdászati ügynökség terménykiállitása
Vidék p. 185.
Nyiregyházi levelező irja,hogy az ottani lelkes ifjuság 3 mükedvelő szini előadást tartott,melyek jövedelmét az odavaló szükölködők javára ajánlák föl -- A szolnok-hatvani vasut központi bizottmánya Jászberénybe gyülést hirdet -- Tulka község határában érdekes régi pénzekkel telt vasedényt találtak -- Tokaj város értekezletet tart,a szőllő szüretelés megkezdésének idejét is kitűzték -- Kassáról Zsolnáig belga tőkepénzesek vasutat akarnak épiteni
Debreczeni hírmondó p. 185.
Debreceni Kertészeti Egylet ülése, hírei. - Nem lesz marhavásár az országos vásáron. - Püspöki István szélmalmot épít a Hatvan utcán.
Fölhivás p. 186.
A debreczeni takarékpénztár részvényesei a közgyülésre tisztelettel meghivatnak
69-dik árjegyzék p. 186.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
40. szám
Biztositsunk! / Vida József p. 187.
Biztosítások megkötésére buzdít.
Debreczeni hírmondó p. 187-188.
Follinusz társulata Debrecenben. - Az Alsó-Szabolcsi Tiszaszabályozási Társulat ülése. - Dalárda és zenekar alakításának tervei. - Lóverseny. - Lótenyésztési díjakat osztottak.
A képzelt tanú / Lewald A. után p. 188.
Fanny Lewald német írónő novellája.
Vidék p. 188-189.
Székelyhidon nagy tüzkor tönkrejutott 23 család javára adakoztak -- Tüz ütött ki, de megmenekült az utcza -- Bihari levelező irja -- A "Bihar" cz. nagyváradi lap ismét éledezni kezd
Közügyek p. 189-190.
Biharmegyében kitüzettek a szüretek napjai -- Nagykőrösön szegény gyermekeket segélyző egylet alakult -- A magyar orvosok és természetvizsgálók gyülése -- A "Tárogató" cz. szathmári lap írja -- Tóth Kálmán,ki Brasiliában vasuti mérnökként van alkalmazásban,irja,hogy ott,az édes és erős lissaboni borok kedveltetnek leginkább -- A temesvári takarék-pénztár az alföldi szükölködők segélyezésére adakozott -- Damaszkin János és Damaszkin István elhatározták,hogy falvak szegénységét ujig élelmezni fogják -- Segélyadományok -- A szőllőtőke mely jó és gazdag takarmánypótlékot terem -- Kis-Kőrösön urbéri egyezség köttetett meg -- A debreczeni kereskedelmi és iparkamara a dohánytermesztés érdekéből kérte meg a helytartótanács engedélyét -- P.Nagy Sándor ur az angol- és franczianyelv társas tanitását megkezdendi -- A felsőszabolcsi tiszaszabályozási társulat által,a halászi és istványi vonalon kezdett felcsatornázási munkánál 500 ember talál napi keresetet
Délesti csemegék p. 190.
Keserü -- Finom-élcz
Ipar, gazdászat, kereskedelem p. 190.
Kertész-gazdászati ügynökség terménykiállítása
Egyveleg p. 191.
Katonai törvényszék itélete -- A magyar földhitelintézet kölcsönajánlatot kapott -- Bankóhamisitási per -- Garibaldi betegségéről terjesztett hirek,alaptalanoknak mondatnak -- Bécsi kutyakiállitás -- Pest főkapitánya a szegény alap javára adományozott -- A párisi bazarban kiállitott termények közt egy tök lőn tökkirálynak kikiáltva -- Itélet -- A győri takarék-pénztár adományozott -- Tarczalon egy almafa virágzása s gyümölcse szeptemberben -- Bécs községtanácsának elhatározása -- A meggyesi agárverseny nem tartatik meg -- A pozsonyi dalárda adománya -- Országos segélyezés -- A krinolinnak is lejárt fénykora -- A piaczon másodszor termett epret árultak -- A pécsi sirboltban ismeretlen dombormüveket fedeztek fel -- A kisdedóvó-intézeteket terjesztő egyesület részéről nyomtatványokat küldettek szét -- Szathmárról -- Bécsben még két fiók-zálogházat nyitnak -- Mily nagy egyszerüség uralkodik finn atyánkfiainál -- A nagykállói tüzvész -- Pesten uj divatlap jelent meg "budapesti divatszemle" czim alatt -- A jezsuiták nagyszombati templomának sekrestyéjébe egy ifju lépett,s összeszedett értékes tárgyakat és zsákmányával tovább állt -- Thomas angol hadnagy fogadást nyert -- Az "Alföldiek segélyalbumára" az előfizetési határidő meghosszabbittatik -- A marhavész ellen sikerrel alkalmaztatott a kék savany -- Az ugynevezett faggyu-fa Algeriában való meghonositása a franczia kormánynak végre sikerült -- Lakosság a különböző országokban,férfiak és nők aránya -- Adományok az inségben szenvedőknek -- Gömörmegyében keresetnélküli napszámosokat irtak össze -- Földrengés -- Jövedelem a szükölködők javára -- Inségügy -- Temesvári kereskedelmi kamara -- Mükedvelői hangversenyt tartottak az inségügyében -- Az angol bank jutalmazza azt,ki bizonyos Dietrichsteinnek nyomába vezet -- Öngyilkosság Debreczenben
Nyilt tér / Komlóssy Lajos p. 192.
Köztudomásul -- Beiratkozás zenedébe
70-dik árjegyzék p. 192.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
41. szám
Debreczeni Hírmondó p. 194.
Lóverseny Debrecenben. - Táncestély a Debreceni Polgári Kaszinó könyvtáráért. - Színházi hírek (Follinusz társulata). - Elhunyt Gázsy Imre és Karap Sándor.
Vidék p. 194.
A Nagykállóban fölállitandó kórházra adakoztak -- A "Felvidék" irja,hogy Ungmegyében az adót behajtják -- Az "Esztergomi Ujság" irja -- A kolozsvári nemzeti szinházról
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 195.
Kertész-gazdászati ügynökség terménykiállitása
Egyveleg p. 195.
Uj-York utczáit kövezet helyett vasburkolattal akarják ellátni -- Felfedezés -- Dietrichsteint hir szerint elfogták -- Bankóhamisitás megakadályozása -- Nagyváradon egy nő 3 egészséges fiúgyermeket szült
Üzleti dolgok p. 195-196.
Borok -- Dohány-termesztés
70-dik árjegyzék p. 196.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
42. szám
Debreczeni hírmondó p. 198.
Debreceni Dalárda Egylet és a zenekar hírei. - Elkezdték az Emlékkert kerítését készíteni. - Berettyó és Érszabályozási Társulat ülése. - Müller Lajos táncmester tanít Debrecenben. - Időjárás. - újabb fotóműterem Debrecenben. - Balázs Kálmán zenekara Rigába utazik. - Állattetemek Debrecenben.
Vidék p. 198.
Nyiregyházi levelező irja,hogy az aszály miatt károsultak javára hangversenyt rendeztek -- Vidéki tudósitások szerint szépek az őszi vetések -- Mihályfalvai levelező ir a szüretről -- Nagykállóban a tüzvész után községi választmány alakult
Közügyek p. 198-199.
A h. hitvallásnak egyetemes gyülése Pesten kezdődött meg -- A nagyvárad-kolozsvár-brassói vaspálya ügye -- A magyar földhitelintézet kölcsöne az országos inségre -- A magyar borokat igen kitünőknek találták -- A kölcsön-vetőmag kiosztása s visszafizetése -- Kölcsön az alföldi szükölködők javára
Délesti csemegék p. 199.
Az oklevél nélküli nemes
Egyveleg p. 200.
A hitelintézeti sorsjáték nyereménye -- A Pest városi hatóság,több utczát fával szándékozik beültetni -- A párisi világkiállitási palota külső épitése már be van fejezve -- Nagyváradon Dr. Fekete,hidegviz-gyógyintézetet nyitott -- A magyar földhitelintézet papirjai a bécsi börzén fordultak meg,kedvező eredménynyel -- Az abauj-tornai gazd. egyesület,hatósági rendelet következtében föloszlattatott -- Kolozsvárt tüzoltó egylet van alakulóban -- Spanyolországban egy orvos neje,tizenháromszor szült már hármasokat -- A nagykállói tüzkárosultak javára hangversenyt rendeztek -- Az őszi vetések -- Az érmelléki hegyeken a szüretek folynak -- Mihályfalván a tengeritörésnek nagyon szomoritó eredménye lett -- Angol lapok irják -- Őszi pesti lóverseny kezdete -- Az osztrák ezüst forintosok Francziaországban kelnek -- Amerikában oly takarmánynemet fedeztek föl,mely állitólag minden más etetési módot háttérbe szoritand czélszerüség és olcsóságra nézve -- Gróf Zichy Károly a porráégett Zsél község lakóinak élelmiszereket osztatott ki s az ottani leégett iskolát fölépitteti -- A "Tárogató" czimü lapot a szatmármegyei gazd. egylet pártfogásába vette
71-dik árjegyzék p. 200.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
43. szám
Debreczeni hírmondó p. 202.
Az István Gőzmalom Társulat iskolaalapítást támogat. - Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Alsó-Szabolcsi Tiszaszabályozási Társulat ülése. - Alföldi Izraelita Földmivelést, Ipart és Nehéz Mesterségeket Terjesztő Egylet néven társaság alakul. - Baleset. - Bűnügyi krónika
Közügyek p. 202.
A zemplénmegyei gazdasági egylet lóversenyt rendez -- A Wenkheim-család szükölködők eltartását vállalta -- A tiszaszabályozási munkákra a kormány kölcsönt szándékozik adni -- Herczeg Esterházy Pál és neje,szegény beteg gyermekek számára tettek alapitványt
Vidék p. 202.
A n. kállói községi választmány határozata -- Egy nyiregyházi gazdát utközben megfojtottak
Értesités p. 203.
A debreczeni kertészeti egylet választmánya
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 203.
Kertész-gazdászati ügynökség kiállitása
Egyveleg p. 203.
Hangverseny szűkölködők javára -- A tiszai csatorna előmunkálatai már készek -- "Tárogató" -- Borok -- Lovak kiteleltetésére vállalkoztak -- Szegények számára levesosztó-intézetet nyujtanak zárdákban -- Nadar párisi gépész hirdeti,hogy léghajót talált föl
71-dik árjegyzék p. 204.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
44. szám
Debreczeni hírmondó p. 206-207.
Papszász Ignác elhunyt. - A Debreceni Kertészeti Egylet ülése. - Elkészült az Emlékkert rácsa. - A Debreceni Dalárda Egylet közgyűlése. - Felállították Marsalko nevű szobrász műveit állandó színház homlokzatára. - Szigligeti Ede Lelenc című darabja nyerte a Pesti Nemzeti Színház pályadíját. - Halottak napja. - A Kazinczy Alapítvány pályázati kiírása. - Eladó facsemeték jegyzéke (Debreceni Kertészeti Egylet)
Terménytár p. 207.
Termények
Számla a múlt századból / Baranyi Sára p. 207.
1781-es élelmiszervásárlási számla.
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 207.
Gazdászati ügyek -- A szőlő őszi ültetése -- Az erdő és faültetés ügye
Egyveleg p. 207.
Borsodmegyében rögtönitélőbiróság állittatott föl -- Váltópépénz -- Az osztrák nemzeti bank kimutatása -- Marhavész -- Veszettség elleni beoltás
Vidék p. 207.
A pesti katonai törvényszék itélete -- Ér-Semlyénben szomoru eset történt -- Aradon tornaegyletet akarnak állitani -- Adakozás az inségesek javára -- Hangverseny a szükölködők javára -- Fényképészet -- A felső-szabolcsi tiszaszabályozótársulat gyülése
Közügyek p. 207.
Orsz. magyar gazd. egyesület igazg. választmányának ülése -- Erdélyben leányiskolát nyitottak -- Pécsen Ehrlich főrabbi,az általa fölállitott thalmud-thora alsóbb osztályában,oktatási nyelvül a magyarnyelvet hozta be -- A pesti börze nyitása
Hirdetmények p. 208.
Csillár és lámpa eladás / Simonffy Sámuel -- Árverési hírdetés / Szabó József -- Árverési hírdetés / Szabó József -- Öszölés és teleltetés -- Birka-teleltetés -- Önkéntes házeladás -- Fekvőbirtok haszonbérbeadása -- Árverési hirdetés / Szabó József -- Tiszavidéki vasút-társaság -- Figyelmeztetés / Moll József, Nowotny Nándor -- Haszonbérleti hirdetés
71-dik árjegyzék p. 208.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
45. szám
Debreczeni hírmondó p. 209-210.
A Berettyó és Érszabályozási Társulat hírei. - Az István Gőzmalom Társulat hírei. - Halottak napja. - Reszler István társulata nov. 21-én kezdi meg előadásait Debrecenben. - Hollósy Kornélia Debrecenben
Vidék p. 210.
A nagybányai nőegylet jelentése -- Rimaszombaton az alföldi szükölködők segélyezésére hangverseny tartatott -- Érmihályfalvi levelező irja -- Hollósy Kornélia hangversenye -- Nyiregyházi tüzvész -- Postahivatalok állittattak föl
Közügyek p. 211.
Szükölködőknek ajándékoztak -- Borászegyletet alakitanak a somlyóhegyi szőllőbirtokosok -- Magyar borok -- Segélyadományok a szükölködőknek -- A magy. gazdasszonyok egylete árvákon segit -- A veszprémmegyei gazdasági egylet közgyülése -- Benedek József 1859-ben elhunyt természettudós végrendelete
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 211.
Terménytár -- Termények -- Hasznos tudnivalók
Egyveleg p. 211.
Bajza Jenő halála -- Fogadás nyereményét ajánlották fel a szükölködőknek -- Triesztben él egy 123 éves nő -- Garibaldi tiszteletére óriás szobrot akarnak fölállitani
71-dik árjegyzék p. 212.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
46. szám
Debreczeni hírmondó p. 214-215.
Balázs Kálmán zenekara hazatér. - Nagy Jakab tilinkóművész Debrecenbe jön. - Debreceni Színügy Egylet közgyűlése. - A Debreceni Dalárda Egylet közgyűlése. - Hollósy Kornélia Debrecenben.
Vidék p. 215.
Margittán az üresedésbe jött lelkészi állomás betöltetett -- Nagykárolyban is fényirda nyilt -- Győrött is megtetettek az intézkedések a légszeszszel leendő éji világitásra nézve
Közügyek p. 215.
Buda-Pesten "fogyasztóegylet" alakult -- A reichsrath ülése
Egyveleg p. 215.
A Berlinben megtelepült magyar iparosok magyar iparosegyletet alakitottak -- Nyitramegyéből fekete hattyut küldtek a nemzeti muzeumba
71-dik árjegyzék p. 216.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
47. szám
Debreczeni hírmondó p. 218.
Nagy Jakab koncertjéről. - Reszler István színtársulata Debrecenbe jön. - Varga Ferenc építész Debrecenben. - Debreceni Színügy Egylet hírei. - Öngyilkosság
Vidék p. 218.
Kölcsey Ferencz emlékszobrát Szathmáron ünnepélyesen leplezendik le -- Zsákán nőegyesület alakult -- Csongrádmegyében élőfákkal szegélyezik az országutakat -- A hajdukerületben pusztitott keleti kór a juhokat tizedeli
Közügyek p. 218.
A magyar kereskedelmi bank kérvénye -- A szükölködők segélése -- Szőllőtulajdonosok kölcsönért folyamodtak a magyar földhitelintézethez
Egyveleg p. 219.
Az inségesek javára adakoztak -- A "Mátra" cz. egri lapban irnak a hetivásárról -- A rendőrség Reviczky Szevért pénzbirságra itélte -- Békés-Csaba város szükölködőket élelmez -- Zsitkovszky eperjesi órás,uj zongoraszerü zenegépet talált fel -- Az érmelléki hegyeken a közönséges ujbor ára
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 219-220.
Mihályfalvi levelező ir a vetésekről -- Scheller találmánya,mely a lóvakaró czélszerüsitésére vonatkozik -- A "falusi gazda" cz. szaklapban irják -- A szarvasmarha hizékonyságára,annak megnyirése igen nagy befolyással van
71-dik árjegyzék p. 220.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
48. szám
Debreczeni hírmondó p. 221.
A Berettyó és Érszabályozási Társulat közgyűlése. - Agárverseny. - Megyei magtárak felállítását javasolták. - Kövezet-vám Debrecenben. - A Debreceni Zenedeegylet hírei. - Gyümölcskóstolás Debrecenben.
Vidék p. 222.
Herczeg Esterházy Pál legelő elkülönitési pere -- A szabolcsmegyei takarékpénztár N. Kállóban már teljesen megalakult -- N. Kállóban műkedvelők által szini előadás rendeztetett az inségesek javára -- A szabolcsi agarászok is adtak bált a szükölködőknek -- A felső-tiszavidéki gazdasági egylet sorsjáték rendezésére nyert engedélyt -- A berettyószabályozási munkálatok nagy erélylyel kezdettek meg -- Ótomány községben marhavész ütött ki -- Mihályfalván tüz ütött ki -- Mihályfalván a szülői gondatlanság s hanyag vigyázatlanságnak egy 8 hónapos kisded esett áldozatul
Közügyek p. 222.
Magyar erdészeti egylet -- Radó János végrendelete -- A csongrádmegyei gazdasági egylet közgyülése -- Inségeseknek tápintézeteket állitanak föl -- A kassai jogakadémia tanulói,magok közt segélyegyletet alakitottak -- A belga zálogbanktól inséges községek nyertek 20 évi törlesztésre kölcsönt -- A magyarországi keresk. és iparkamaráknak meghagyatottak -- A bukaresti "Hunnia" magyar egylet gyüjtése a szükölködők számára -- Léván mükedvelői hangverseny rendeztetett
Délesti csemegék p. 222.
A tizforintos predikáczió -- Királyi ajándok
Értesités / Szentgyörgyi Elek p. 223.
Az inség enyhitése ügyében
Egyveleg p. 223.
A gyomai postamesterről,ki magát meglőtte -- Gr. Forgács kanczellár ur áldomást mondott -- Angolországban van egy kanmacska,melynek három szine van -- Bécsben "átalános kutyaujság" indul -- Pesti lapok irják,hogy Hódmező-vásárhelyen egy finánczot erősen megkötözve,kutba dobtak -- Az első magyar gőzhajózási vállalat Pest és Győr közötti közlekedését megszüntette -- Maholnap százesztendős perben hoznak itéletet -- Hollósy Kornélia hangversenye -- Vasuton egyleti tallérokat szállitottak Bécsbe -- Inségügy -- A régibb alakú postabélyegek és bélyeges levélboritékok használtathatóságáról -- A gyulai tanács szükölködőket láttat el kenyérrel -- Hasznos tudnivalók
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 223-224.
A debr. kertészgazdászati ügynökség közvetitő eljárása -- Pesti nagykereskedők magyar bort inditottak utnak -- Takarmányhiány pótlására,igen czélszerü tápszerül ajánltatik a tejsavas maláta -- A kertészgazdászati csarnokba kiállitott termények
71-dik árjegyzék p. 224.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
49. szám
A pocsaj-debreczeni mellékcsatorna ügyében / Komlóssy Imre p. 225.
Debrecen városa hajózható vízi utat szeretne.
Debreczeni hírmondó p. 227.
Gáspár Ignác vezetésével próbál a dalárda. - Elkészült a Debrecen és Vámospércs közötti országút. - Reszler István társulata dec. 20-án érkezik Debrecenbe. - Elhunyt Makai Pálné Kóbor Gizella cimbalomművész. - Elkészült a gázlámpahálózat. - Temetők szabályozása. - Bűnügyi krónika
Közügyek p. 228.
A magyar erdész-egylet elhatározása -- Kiss Pál végrendelete -- Pályázat -- Gr. Forgách Kálmán ajándékozása
Vidék p. 228.
Érmenti levelező írja -- Ótományban mégis dühöng a marhavész -- Mihályfalvai levelező írja
Egyveleg p. 229.(129.)
Hőke Lászlóné szinésznő halála -- Szőllősy Rózsa kisasszonyt oltárhoz vezették -- A hideglelés gyógyitására díjat tüztek ki -- Uj-Pesten egy kereskedő ebéd közben csoda-szép nejének,csókolódás örve alatt orrát harapta le -- A párisi rendőrség értesitése -- Pósvárról értesitik az egri lapot egy tragikai eseményről -- Párisban egy kisasszony sajátságos esete -- Rózsa Sándort komolyabb betegség érte,s mint irják,szappanvizzel gyógyitotta magát -- Szűkölködők segitése -- A magyar öltöny mindegyre hóditásokat tesz -- Az angol rendőrség uj módot talált fel az ittasok kijózanitására -- A magyar országgyülés összehivása -- Egy férj Bécsben,nejét váltóadóssága miatt takarékossági elvből az adósok börtönébe záratta -- Sorsjáték főnyereménye -- A pesti mészárosok a hús árát leebb szállitották -- Curiosum gyanánt közli a "győri közlöny" -- Duval Desceler gépész ekét talált fel
50. szám
A debreczeni csatorna-ügy / Molnár György p. 231.
Reagálás az előző számban megjelent Komlóssy Imre cikkre.
Debreczeni hírmondó p. 231-232.
A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Hollósy Kornéliát a Debreceni Zenedeegylet alapító tagjául fogadta. - Az István Gőzmalom Társulat hírei. - Bűnügyi krónika.
Vidék p. 232.
Szegeden egy magyar ezredbeli közvitéz,szegény házigazdasszonyát az adóexecutiótól menté meg -- Egy jómódu vidéki ur dicsekedése -- Mihályfalvi tudósitásnak czáfolása -- Haláleset Hosszupályiban
Közügyek p. 232-233.
A felső-tiszai,érvölgyi,alsó-körösi csatorna tárgyában Ivánka Imre t. hazánkfia közzé tétele
Délesti csemegék p. 233.
A pap és a legátus -- Az okos hegedűs
Egyveleg p. 233.
A felsőtiszai,érvölgyi,alsó-körösi csatornavállalathoz gr. Zichy Ferencz részvénytőkével járult -- Segélygyüjtemény a szükölködők javára -- Roppant nagy fenyőfa körmetszete -- A "Független" czimü politikai napi lap megszüntettetik -- A budai népszinházban egy franczia bohózatra roppant közönség seregel egybe -- A távirdai árszabály leszállitása -- Berlinben egy czukrász családját s magát méreggel végezte ki -- Katonai törvényszék idézése -- A debreczeni állandószinházi munkálatok szüntetvék meg -- Francziaországban házassági adót akarnak érvénybe léptetni -- Egy angol három disznóért 7000 tallért adott,de nem sertés-óriásokat kell érteni,hanem egy darabka papiron 3 tintacsepp volt,melyet állitólag I. Napoleon cseppentett rá -- Egy zenebiráló biztositási irodába sietett,hogy saját füleit biztositsa,de elutasitották
71-dik árjegyzék p. 234.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
51. szám
Debreczeni hírmondó p. 236-237.
Országos vásár Debrecenben. - Reszler István Debrecenben. - Elindult a gázvilágítás Debrecenben. - Csökkenő húsárak. - Borkiállítás Debrecenben.
Közügyek p. 237.
A magyar földhitelintézet kölcsönöket engedélyezett -- Csongrádmegyében a járványos marhavész megszünt -- Segélyezés -- A jótékonysági munkálatoknál alkalmazott munkások -- A pesti börze bizottsága megalakult
Vidék p. 237.
A szatmármegyei nőegylet jótékonyczélu tánczestélyt rendezend -- Nagybányáról irják -- Biharról irják -- Heves-és Szolnokmegyékben rögtönbiróság felállitása megengedtetett -- Egy Arad körüli tanyán borzasztó rablógyilkosság követtetett el -- A nógrádmegyei gazd. egyesület gazdasági tárlatot rendez
Délesti csemegék p. 237.
A kiábrándult rímelő -- Csak sorban
Az üszögről / S. p. 238.
A betegségről.
Egyveleg p. 239.(139.)
Debreczen városban rögtönitélő biróság állittatott fel -- A budai magyar szinház operett előadása -- Fényképészet -- Divat reform várható a hölgyviseletben -- Pósfay Bertalan ur Napoleon császártól értékes arany órát és lánczot kapott ajándokul -- A pesti bérkocsik számai -- Távirdai késedelem miatt meghiusult sorsnyeremény
71-dik árjegyzék p. 240.
Az "István" gőzhengermalom gyártmányairól
52. szám
Közügyek p. 242.
Diószegen szép számmal gyültek össze az érmelléki érdekeltek,az ér-völgyön keresztül tervezett hajózható csatorna létesitése tárgyában -- Szükölködők segélyezése -- Békés-Csabáról irják,hogy az alföldi vasut munkálatai már megindultak -- A székesfehérvári keresk. társulat az inségeseknek adományozott
Vidék p. 242.
A nagyváradi takarékpénztár a szükölködők segélyezésére adományozott -- Két egri gymnasiumi tanuló gyermeki könnyelmüséggel Egerből eltünt,az előljáróságok kéretik őket visszahozatni -- Gyorokon (Aradmegyében) a népnek érdekes felolvasásokat tartanak -- H.Vásárhelyen két csavargó,mint ujhitterjesztők csipettek el -- A nagyváradi városi elöljáróság a vásárok tartása idejére vonatkozó határozatot hozott -- Szegeden szélvész okozott károkat -- Szegeden történő évenkinti adakozások
Debreczeni hírmondó p. 242.
Emelkedik a Hortobágy előfizetése. - Berettyó és Érszabályozási Társulat ülése. - Magyar Földhitelintézet részvényárusítása. - Színházi hírek. - Kókusz dióból faragott pohár a Kertész-gazdászati ügynökség kiállításán.
Egyveleg p. 243.
Tisza-Földváron egylábu gyermek született -- Bécsben magyar olvasó-kör alakult -- Egy debreczeni születésü mészáros legény,pisztolylyal vetett életének véget -- Az osztrák államadósság összege -- Malagában egy nő,öt élő gyermeket szült egyszerre -- Páris népessége 1862-ben -- Az álom-kór gyógyitásának módja -- Európa költsége évenkint a katonaság tartására -- Szováthi Soma pesti szürszabó disz-szürjei -- Wagram sajátságos per keletkezésére nyujta alkalmat -- A braunschweigi herczegné tetemes tolvajlás követtetett el
71-dik árjegyzék p. 244.
Az "István" gőzmalom gyártmányairól
1864

03. évfolyam

01. szám
Debreczeni hírmondó p. 2.
Gáspár István énekórája. - Báthory Sándor esküvője Halász Vilmával. - Szana Tamás Scribe Az én csillagom című vígjátékát fordítja. - Bűnügyi krónika. - A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - A Városi Nyomda hírei. - Színházi hírek. - Gyászhírek. - A szerkesztőség átköltözött a Piac utcai Csanak házba.
Vidék p. 2.
Nagy-Létán és Székelyhidon tagosítási egyezség intéztetett el -- A Nagykállóban létesítendő szabolcsmegyei takarékpénztári egylet leküldött alapszabályai felterjesztettek -- Ajándékozás Reszler szinigazgatónak -- Az alföldi vasut választmányának ülése
Színház p. 2.
Reszler szintársulata
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 2-3.
Gazdasági állataink teleltetése
Egyveleg p. 3.
Egy 106 éves asszony halála -- Juttatás a szükölködőknek -- Korrajz gyanánt közölt utasitás -- A népesség szaporodása hazánkban -- A párisi utczavilágitás -- Valparaisoban egy hajó réz-lemezét megvizsgálták és benne aránylag nagymennyiségü ezüstöt találtak
71-dik árjegyzék p. 4.
Az "István" gőzmalom gyártmányairól
02. szám
Debreczeni hírmondó p. 5-6.
Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - A debreceni községtanács tagjai. - Balázs Kálmán zenekara hazaérkezett. - Gyászhírek. - Gyümölcskóstolás a Kertész-gazdászati ügynökség csarnokában.
Délesti csemegék p. 6.
Gróf Széchenyi és a jurátus -- Frigyes kocsisa
Vidék p. 6.
A felső-tiszavidéki gazdasági egylet ülése -- A szilágy-somlyói kaszinó ismét megnyittatott -- A nagykállói róm. kath. templomot megrabolták -- Adakozások a szükölködőknek -- Bánffy Eleket kibocsátották fogságából fogságidejét egészen kitöltötte
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 7.
II. Előadása különféle póttakarmányainknak,sajátságainak és azok czélszerü felhasználási módjának
Hirdetmények p. 8.
72. árjegyzék az István Gőzalom gyártmányairól -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetmény -- Geréby és Hannig -- Az asszonyrészi gőzmalom és olajgyár / Szentpétery János -- Az Ország Tükre budapesti képes lap -- Fekvőbirtok haszonérbeadása / A városi tanács -- Dr. Béringuier
72-dik árjegyzék p. 8.
Az "István" gőzmalom gyártmányairól
03. szám
A bakter / Kikiriki p. 9.
Kikiriki (álnév)
Debreczeni hírmondó p. 9-10.
Kaszinóbál. - Tűz a Csapó utcán. - A Csokonai szoborról. - Varroda nyílt a Cegléd utcán. - Tűz Simonyi Antal pesti fotóműtermében. - Bűnügyi krónika. - Álarcos bál a Péterfiai színházban.
Közügyek p. 10.
A berettyószabályozási társulat választmánya -- A pest-budai kereskedelmi s iparkamara tervezete pénzintézet felállítására
Vidék p. 10-11.
A beállott erős tél áldozatai -- Szükölködők segélyezése -- A nagyváradi urnők által rendezett tánczestély fényes eredménynyel ment végbe -- A felső tiszavidéki gazdasági egylet területén aszály által sulytott lakosok javára hasznos kerti-és gazdasági eszközök soroltatnak ki -- A tokaji olvasóegylet igen rosz lábon áll -- A "Hortobágy"-ban megjelent vidéki tudósitás a székelyhidi tagositást barátságos egyezség által elintézettnek állitja / Ármós Bálint
Ipar,gazdászat,kereskedelem p. 11.
II. Előadása különféle póttakarmányainknak,sajátságainak és azok czélszerü felhasználási módjának -- III. Előadása azon takarékossági szabályoknak,melyek által takarmányt kimélni lehet -- VI. Előadása azon módoknak,melyek által az alomszalmát kimélni lehet -- Uj takarmánynövény
Nyilttér p. 12.
Nyilatkozat (községtanács tagjaiul kinevezettek névsora) -- Nyilatkozat (községtanács tagjai) -- Nyilatkozat (községtanács tagi elutasitása) -- Nyilatkozat (községtanácsosságróli lemondás)
Kiadóhivatali izenet p. 12.
A "Pesti Napló" kiadóhivatalának
04. szám
Debreczeni hírmondó p. 13-14.
A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Hírlapok a Debreceni Polgári Kaszinóban. - Dohánytermesztés. - A Budai Takarékpénztár hírei. - Színházi hírek. - Baleset a városházán. - Kaszinóbál. - Az utak állapotáról. - Borkiállítás.
Délesti csemegék p. 14.
Bezerédj és a debreczeni csősz -- Magyar kőmives -- A timármester,mint doctor
A vasálarcos / K. p. 14.
XIII. Lajos fia.
Közügyek p. 14.
A tiszai vaspálya igazgatótanácsa a vasut illetéki szabályzatáról -- Gyulán sorsjátékkal összekapcsolt bál tartatott az inségesek javára -- Pesten bizottmány alakult a szükölködők segitésére -- Pozsonyban "Hungaria" tüzkármentesitő egylet felállítását a hatóság megengedte -- A boros-jenői járási kórház jelentése -- A magyar földhitelintézet közhírré tétele -- Magyar képzőmüvészeti egylet -- Több pesti hölgy jótékonyczélu adakozásai -- A Temesvárott uralkodó marhavész -- Világoson kenyérosztó-egyletet alakitottak -- Temesvárott levesosztó-intézet keletkezett
Vidék p. 14.
Egyházak -- Derecskei tudósitás -- Nagyváradi sorsjátékkal egybekötött tánczvigalom jövedelmét szétosztották -- Nagyváradi rablás -- Kun-Szentmiklósról irják -- Egy nő egyszerre három uj világpolgárt szült
Bousingautia Basseloides virág ismertetése / G. p. 14-15.
A ma Bazellának nevezett virágról szóló cikk írója esetleg Gobóczy Károly.
Egyveleg p. 15.
Franczia időjós (Mathieu de la Drome) jóslatai -- Udvarhelyi Miklós halála -- Az északi vaspályán nagyobb katonakiszállítások fognak történni -- Napoleon császár élete ellen összeesküvést fedeztek fel -- Mazzini nyilatkozata -- A hideglelés gyógyszere -- Csákó a huszárezredekben -- Egy David nevü gazdatiszt halála,ki tetemes vagyonát nagyobbrészt jótékony czélokra hagyta -- Uj üstökös közeledvén földünkhez -- Egy 107 éves ember halála -- Bécsben egy koldus halt meg
Hirdetmények p. 16.
Eladó birtok -- Eladó birtok -- 73-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Eladó takarmány -- Ajánlkozás -- Bérbeadandó fördőház -- Árverési hirdetés / Mocsy József -- Igérvények -- Korona-szesz -- Növény-szappan -- Hajnövesztő szer
05. szám
Szinügyi felhivás / Kerekes József p. 17.
A Debreceni Színügy Egylet bérlethirdetése.
Debreceni hirmondó p. 17-18.
Tököly-Popovics Száva emlékünnepély a főiskolán. - Álarcosbál a színházban. - Bál a Debreceni Polgári Kaszinóban. - Az Alföldi Izraelita Földmivelést, Ipart és Nehéz Mesterségeket Terjesztő Egylet híre. - Gázvilágítás. - A Debreceni Polgári Kaszinó közgyűlése. - Elhunyt Veszter Sándor.
Közügyek p. 18.
A pesti takarékpénztár a szükölködőknek adományozott -- Ajándék inségenyhitésre -- A budai jótékony nőegyletnél gyüjtöttek a szegények javára -- A váczi takarékpénztár alakitására az engedély megérkezvén -- Levesosztás szegények számára -- A pesti jótékony nőegylet utalványozása szegények számára -- Marhavész miatti szarvasmarhavásár betiltva -- A keleti marhavész még uralkodik öt helységben
Vidék p. 18.
Agarászat eredményei / Retsky András -- Irás vidékről (aszály,inség) / Papp Zsigmond
Maintenon asszony / K-y. p. 18.
D'Aubigné Franciska (1635-1719) életrajza.
Egyveleg p. 19.
A Wanderer szerint Zamoso várában az oroszok magyarokat tartanak fogva -- Kolozsvártt fagyok vannak -- Éjszakon bőven esik a hó -- Szegeden a vízvezetékekkel meg vannak akadva,a víz a kutakban megfagy -- A csizmadiacséh Jókai Mórt tiszteletbeli tagjává választotta -- Egy 117 éves aggastyánt temettek el -- Sorozata az inséggel küzdők felsegélésére tartott sorsjáték nyereményeinek
Hirdetmények p. 20.
73-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Eladó birtok -- Eladó takarmány -- Árverési hirdetés -- Eladó szecskavágó-gép -- Ajánlkozás -- Bérbeadó fördőház -- Növényczukorkák kaphatók
06. szám
Katalin orosz czárnő : Életrajz / K. p. 22.
I. Katalin (1679-1727) életrajza.
Debreczeni hírmondó p. 22-23.
Adományok az ínség enyhítésére. - A Debreceni Polgári Kaszinó bálja. - Hatschek Ignác látszerész Debrecenben. - Színházi hírek.
Vidék p. 23.
H.nánási levelező írja: szükölködők javára tánczvigalom tartatott -- Három ember relytélyes kimulása -- Tánczvigalom a szükölködők javára -- Kun-Szt-Miklósról írják,hogy ott elhunyt Karikás Ferencz czimbalmos -- Uj magyar könyv rendelése -- H.-M.-Vásárhelyen egy nazarenus esete -- Kecskeméten az ínségesek segélyezésére tánczestély tartatott -- Kölcsönkönyvtár állittatása -- Lókupeczek vásárolják a lovakat s jól fizetik -- Jótékonyczélu bál rendezése -- Egy szegényes házban a hidegtől és éhségtől elgyengült csizmadiamestert és 4 gyermeket találtak
Közügyek p. 23.
A magyar országos gazdasági egyesület közgyülése -- A pesti árú és érték-tőzsde megnyittatott -- A temesvári kereskedelmi iparkamara ülése -- Ér-Endréd község vásárra engedélyt kapott -- A Kisfaludy-társaság közgyülése -- Uj biztositó-társaságot terveznek -- A szeged-csongrádi takarékpénztár közgyülése -- A hegyaljai borászegylet folyamadványa -- Halászati jog -- Távirdák -- Folyamodás felterjesztése
Egyveleg p. 24.
A pesti nemzeti kaszinó közgyülése -- Folyamodás a pápához -- Segélyezés az inségeseknek -- Egy furfangos bécsi kereskedő esete -- Egy Pozsonyban kötött különös második házasság története -- Csaknem hihetetlen hosszu életü emberről írnak -- A bécsi nemzeti bank hivatalos számkimutatása -- Angliában faczipőket pótló sarukat találtak fel -- Vaspályára kocsikat készitenek -- Vasut munkálatok indulnak -- Segélyezés -- Fölkérés dráma irására
Hirdetmények p. 25-26.
Mustármagvak -- 74-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Eladó szecskavágó-gép -- Látszerész -- Ajánlkozás -- Eladó takarmány -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetés / Kiss Imre -- Napraforgó-mag / Szentpétery János -- Eczetlél-gyár -- Korona-szesz -- Növény-szappan -- Hajnövesztő szer
07. szám
Miért / Kadarcsy p. 27.
Komlóssy Imre "Kadarcsy" álnéven megjelent költeménye.
Szinügyegyleti fölhivás / Kerekes József p. 27.
A Debreceni Színügy Egylet tagdíjfizetési felhívása.
Debreczeni hírmondó p. 28-29.
Vizsgák a Református Kollégium polgári és elemi osztályaiban. - A Debreceni Polgári Kaszinó közgyűlése. - A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Bűnügyi krónika
Közügyek p. 29.
A magyar orsz. gazdasági egyesület közgyülése -- A kormány előterjesztése -- Északamerikai tudósitások szerint a sertésekből való jövedelem ottan csekélyebb lesz mint hitték -- Az első magyar általános biztositó-társulat kimutatása -- A tiszavidéki vasut jövedelme
Vidék p. 29.
A népes magyar község bel-viszonyaira vonatkozó tudósitás / Nemes Ferencz -- Levél a szerkesztő urhoz -- Karczagról irják -- Mihályfalvai levelező irja -- Székelyhidon tánczvigalom tartatott -- Margittán tánczvigalom tartatott -- N. Létán a postamesterre két oláh ráment
Délesti csemegék p. 30.
A névnapi köszöntés -- Nevezetes válasz
Uj találmányok / Pósalaki János p. 30.
Fa-selyem. - A földigiliszta irtásáról. - Fagyasztott kígyót élesztett fel Grusselbäch nevű vegyész.
Egyveleg p. 30.
Egy székely földmivelő gazda elhatározása -- Vonaton állított vasuti szinház -- Egy vőlegény esete
Értesités p. 30-31.
A debreczeni kertészeti egylet ülésének határozata
Hirdetmények p. 31-32.
Mustármagvak -- 74-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetmény -- Ajánlkozás -- Figyelemre méltó -- Napraforgó-mag / Szentpétery János -- Eczetlél -- Növény-szerek
08. szám
Plater Emilia : Életrajz / Szana Tamás p. 33.
A litván szabadságharcosnő élete.
Debreczen február 20. / Y. p. 33.
Nőegylet alapításáról.
A pápa Bécsben : Korrajz / K. p. 33-34.
VI. Pius pápa utazása Bécsbe.
Közügyek p. 34.
A "magyar gazdaszonyok egylete" inditványa
Debreczeni hírmondó p. 34.
Az Emlékkert Társulat hírei. - Magas a burgonya ára. - Zöldy Miklós jutalomjátéka a színházban.
Nagykáló, 1864, febr. 7 / Tokaji Nagy Lajos p. 34-35.
Nagykállói tűzvészről (1864. szept. 21.).
Vidék p. 34-35.
Kölcsey szobrát állitják föl Csekén -- Ér-Adonyban fiók postaállomás állittatik -- Nyiregyházáról irják -- Ér-Mihályfalváról irják -- Ottományban a marhavész megszünt -- Tetétleni levelező irja -- Arad város jövedelmeinek nagy részét lefoglalták -- H.böszörményi levelező tudósit -- Nagykállói tüzvész
Egyveleg p. 35.
A Kisfaludy-társaság közülése -- A pénzügyministerium megszüntette a közlekedési ellenőrzést a kávéra és cukorszörpre -- Pestről pompás magyar öltöny küldetett -- Szükölködők javára rendezett jótékonyság -- Velenczében több rendbeli politikai elfogatás történt -- Házasság
Hirdetmények p. 36.
74-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetés -- Egy tanya eladó -- Árverési hirdetés / Mocsy József -- Árverési hirdetmény -- Figyelemre méltó -- Hirdetmény / Demjén Imre -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetmény -- Vetemény-magvak / Budaházy Antal -- Napraforgó-mag -- -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetmény
09. szám
Vidék p. 38.
Nádudvari levelező irja -- A szatmármegyei nőegylet -- Szegeden mükedvelő szini társulat alakult az inségesek segélyezésére -- Margittáról irnak egy igen szomoru esetről -- Miskolczon gőzmalom és malomkőgyári társulat alakult -- Kövesy Edét,Arad város diszpolgárrá nevezte ki -- H.Böszörmény-i levelező irja / Csikoló Demeter
Közügyek p. 38.
A pesti inségbazár jövedelmének felosztásával megbizott hazafiak a szükölködőknek adakoztak -- H.Böszörmény városi közgyülése -- A magyar gazdasszonyok egyletének fölhivása -- A győri jótékony nő-egylet -- A kassai állandó szinház létesülése -- A pesti gyárakban foglalkozó leányok számára vasárnapi iskolát szándékoznak nyitni
Debreczeni hírmondó p. 38.
Egyházi tartozások beszedése a református egyháznál. - Bethlen Kata ajándékserlegének felirata 1741-ből. - Elkészült a Debrecent Vámospérccsel összekötő út. - A hortobágyi közlegelőkről. - Szélmalmok Debrecenben. - A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Rónai Gyula jutalomjátéka. - ültessünk fát. - Veszett eb a debreceni piacon.
Adjatok bort ..... : L. B. barátomnak / Udvardy Géza p. 38-39.
Cserna Géza (udvardi) (az irodalomban Udvardy Géza nevet használt).
Délesti csemegék / K. p. 39.
A pipa -- Waller költeménye
Egyveleg p. 39.
Hangverseny a szükölködők javára -- Budakesziben hármas csecsemőt hoztak világra -- A párisi legujabb női divat -- Párisból irják -- Értekezés Párisban
Hirdetmények p. 40.
74-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetés / Holcsy Arnold -- Gőzmalom haszonbérbe adása -- Földbirtok haszonbérbe adása -- Lóhágatás -- Egy tanya eladó -- Árverési hirdetés -- Fák eladók -- Árverési hirdetés -- Figyelemre méltó -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetmény -- Eczetlél -- Növényczukorka kapható
10. szám
Felhivás az alföldi faültetés érdekében / V. Márton Sándor p. 41.
A Gazdasági Lapok szerkesztőségének közleménye.
Közügyek p. 42.
A "magyar gazdasszonyok egylete" szegényeknek sorsjátékot rendezend -- A B. Gyulán székelő takarékpénztári intézet megnyittatott -- A kereskedelmi ministerium határidőt hosszabbitott -- Az alföldi vasut bizottmányának ülése -- A faültetések soknemü haszna -- A losonczi vasut-társulat nagyobb mérvben foglalkoztatandja a szükölködőket -- A pesti jótékony nőegylet szegényeknek nyujt ápolási segélyt -- A székesfehérvári "Borász-Csarnok"-ból irják -- Az aszály ügyében tudatottak
Vidék p. 42.
Szegeden a szökölködők javára szini előadást rendezék -- A Kölcsey-szobrot nem Csekén,hanem Szatmáron fogják fölállitani -- Temesmegyében uj gazdasági egyletet akarnak alakitani -- Szegényeket látnak el meleg étellel -- Székesfehérvártt szükölködők javára hangversenyt rendeztek -- A szegedi izraelita nőegylet levesintézetet állita fel az inségeseknek
Debreczeni hírmondó p. 42.
A Kistemplom újjáépítéséről. - A gázvilágítás problémáiról. - Öngyilkossági kísérlet. - "Madármeteorológia". - Leibahci káposzta Debrecenben. - Rövidesen elkezdik az utcák kővel való burkolását. - Dalnoky Róza Debrecenben szerepel. - Csanak József örökbefogadott fiáról. - Közlekedési baleset. - Időjárás.
Türelem / Kadarcsy p. 42.
Komlóssy Imre "Kadarcsy" álnéven megjelent költeménye.
Délesti csemegék p. 42-43.
XII-dik Károly és a czipő -- Eredeti válaszok -- Három pohár -- Franklin szerecsenje -- Isten itéletei
Legujabb találmányok / K. p. 43.
új villa Angliában. - Hasznosítják az elhasznált írótollakat.
Egyveleg p. 43-44.
A pesti inség-bazar tiszta jövedelme -- Pesti kisasszonyok sorsjátékot rendeznek,melynek jövedelmét a szükölködőknek küldik -- Abonyban a mükedvelőtársulat vígjátékot ad elő -- A "győri közlöny" egy színlapot közöl -- A keleti marhavész -- Bukarestben a pénzügyminister folyóár-táblázatot álapitott meg -- Angliában keményitőt találtak föl -- Pest város költségvetése -- Pozsonyban egy tót paraszt kocsijáról leesvén,a kocsi keresztülment rajta,s az egyik fülét a kerék levágta -- Rózsavölgyi és társa hangjegyárusok magyar népdalt adnak ki -- Selmecz még mindig gazdagon adja az ezüstöt -- Pesti fegyenczek szökése -- Pozsonymegyei per esete -- Szükölködőknek Párisban is gyüjtetnek -- Pesti hölgyeket fényképeztek le s albumot állitottak össze képekből -- A kőolaj gőzgépeknél kitünő fütőszerül szolgál -- Szükölködők felsegélése -- A kereskedelmi miniszterium számitása -- Angolországból gyüjtemény érkezett szükölködőknek -- A bécsi bank kimutatása -- Váltó-behajtás
Közgyülésrei meghivás / Táy Gusztáv p. 44.
A Debreczeni Takarékpénztár meghívója.
Hirdetmények p. 45-46.
Mustármagvak -- 74-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Nevelő kerestetik -- Hirdetés -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetmény -- Figyelemre méltó -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetés -- Gőzmalom haszonbérbe adása -- Földbirtok haszonbérbe adása -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetmény -- Egy tanya eladó -- Eladó,vagy kiadó ház -- Haszonbérbe-adandó földbirtok -- Növény-szerek -- Lóhágatás -- Árverési hirdetés -- Fa eladás -- Árverési hirdetés
11. szám
Közügyek p. 48.
A felső-tiszavidéki gazdasági egylet sorsjátékhuzása -- Kóly község -- Kassai szinházi bizottmány -- A pesti mükedvelők jótékony szini előadásokra készülnek -- Kecskeméten "dalárda" alakul -- Nagyszalontán segélygyüjtő egylet alakult -- Erdőbényén szükölködőket élelmeznek -- Nagykőrösön jótékonycélu hangverseny adatott
Vidék p. 48.
Szatmárról irják -- Érmihályfalvi levelező irja -- Nyiregyházi levelező irja
Debreczeni hírmondó p. 48.
Debreceni Polgári Kaszinó jótékonysági hangversenyt rendez. - Fűnyíró gép Angliából. - A szeszes italok árusításáról. - Közrend, közbiztonság. - Kalló Kálmán rajztanár árjegyzéke.
Korszerü javaslat / Táy Gusztáv p. 48.
Burgonyatermesztési ötlet.
Egyveleg p. 49.
Vámbéri Armin -- Follinus kolozsvári szinházigazgató pályadíjat tüz ki -- Gunylap megindítására nem adatott engedély -- Hangverseny jövedelmezett a szükölködőknek -- Bizonyos franczia tanár feltalált egy szert poloskák ellen -- A tiszai vaspálya szállítása -- Az olasz kormány államvaspályái
Fölhivás / Szentgyörgyi Elek p. 49.
Inségenyhitő-bizottmány felhívása.
Hirdetmények p. 50.
Gépész Debreczenben ajánlja magát / Pekár Imre -- Árverési hirdetés -- 75-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetés -- Eladó tartály -- Jelentés -- Vetnivaló köles -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetés / Holcsy Arnold -- Eladó ház / Hegedüs Károly -- Hirdetés -- Árverési hirdetés -- Eladó vagy kiadó ház -- Korona-szesz
12. szám
Debreczeni hírmondó p. 52-53.
Elhunyt Váradi Szabó János. - Szegények segítése. - Színházi hírek. - Műkedvelő előadást terveznek. - Érckoporsók használatáról. - Vizsga a zenedében.
Vidék p. 53.
Szegeden "gyermek-hangverseny" tartatott -- Kunszentmiklóson szükölködőket láttak vendégül -- Érsemlyéni haláleset -- Adakozás az inségesek javára -- Szegeden rögtönitélő birósági eljárás hirdettetett ki -- Egerben a fogyasztási adó bérlői ellen nagy az ingerültség -- Nagyvárad
Közügyek p. 53.
A pesti jótékony nőegylet és a vidéki nőegylet az inség enyhitése ügyében segitett -- A magyar országos iparegylet közgyülése -- A magyarországi inségesek segitése -- Gyüjtés az inségeseknek -- Az alföldi szükölködők részére magánadakozásokból begyültek -- Képzőmüvészek társulatának szaklapja -- Az alföldi vasut-munkálatoknál foglalkoztatottak -- Magyarország teljes helyszótárát szándékoznak kiadni -- A magyar földhitelintézethez nagy számmal érkeztek be kölcsönkérvények / Dessewffy Emil,Csengery Antal -- Gyüjtések a szükölködőknek -- A galaczi vasut ügye
Egyveleg p. 54.
Egy bécsi lap irása -- Előfizetési felhivás -- Egy gazdag,londoni polgár végrendelete -- Bukarest mellett egy munkásember régi magyar pénzt talált -- Laugiewitz tábornok szabadon bocsáttatása -- Figyelmeztetés a gazdáknak a cserebogarak kikelésére -- Ausztria czukorrépa termelése -- A tört kávéról -- A lengyel honleányok -- Szabadka -- Hangversenyek jövedelme -- Pesti rablás -- Egy iparos fölfedezése a harangról -- Birósági itélet Marosvásárhelyen -- Péterváron egy egyént fogtak el -- Párisi árverés -- Baján német postaujság meginditását tervezik
Délesti csemegék p. 54.
Saladin és Richard -- Agnus Dei
Terménytár p. 55.(56.)
Termények
Hirdetmények p. 55.(56.)-56.(55.)
Gépész ajánlja magát / Pekár Imre -- Haszonbérbeadandó földbirtok -- Eladó,vagy kiadó ház -- 75-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetés / Mocsy József -- Gőzmalom haszonbérbeadása -- Árverési hirdetés / Barcsay István -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetés / Barcsay István -- Jelentés / Deutsch J. -- Vetnivaló köles -- Birtok haszonbérbe adása / Dalmy Károly -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetés -- Eladó tartály -- Hirdetés / Laky Imre -- Fák eladók -- Eladó ház / Hegedüs Károly -- Hirdetmény -- Államvasut-társaság árszabályok -- A nagyerdői fördő iránti figyelmeztetés / Fehér Herman -- Vetemény-magvak / Budaházy Antal -- Egészségi-mustármagvak Didiertől
13. szám
Debreczeni hírmondó p. 59.
Hangverseny a szegények javára. - Debreczeni Takarékpénztár mérlege. - Színházi hírek. - Bűnügyi krónika
Közügyek p. 59.
Uj kereskedelmi jegyzékekbe határozták -- A pesti jótékony nőegylet szegényeknek utalványozott -- Figyelmeztetés a gazdasági fatenyésztő közönségnek
Vidék p. 59.
Egy külföldi társulatnak eladatottak -- Kabai levelező irja -- Alföldi szükölködők segitése
Hirdetmények p. 60.
Gépész ajánlata / Pekár Imre -- 75-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetés -- Lak-változtatás -- Hirdetmény -- Hirdetmény -- Árverési hirdetés -- Gőzmalom haszonbérbe adása -- Állat-orvoslati közhirrététel / Müller Ignácz -- A nagyerdei fördő iránti figyelmeztetés / Fehér Herman -- Vetnivaló köles -- Eladó tartály -- Birtok haszonbérbe adása / Dalmy Károly -- Államvasut-társaság árszabályok -- Haszonbérbe adandó földbirtok
14. szám
Közügyek p. 62.
A magyar földhitelintézet értesitései -- A nagyváradi takarékpénztár forgalmi tőkéje -- Egy angol végrendelete -- A gőzkezü borbély -- Kaposvárott egy 28 éves özvegy férjhez menni kíván -- Engedély vasutra ugyanazon társulatnak -- Adomány a szükölködők javára -- A magyar gazdasszonyok egyletében egy lelkes nő előterjesztést kiván tenni
Vidék p. 62.
Szolnokon inségesek részére gyüjtöttek -- Kenyeret osztanak szegényeknek -- Segélyezőbizottmány a szükölködőknek adományoz -- Megmotoztatások -- Katonai törvényszék elé állitás -- Szatmári ref. tanoda -- Szükölködőknek gyüjtenek -- Érmelléki levelező irja -- Életbiztositás öngyilkosok számára
Debreczeni hírmondó p. 62.
A Debreceni Kertészeti Egylet közgyűlése. - Ismét megkezdték az állandó színház építését. - István Gőzmalom Társulat közgyűlése. - Időjárás. - Gyászhírek
Hirdetmények p. 64.
Hirdetmény -- 75-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Eladó tartály -- A nagyerdői fördő iránti figyelmeztetés / Fehér Herman -- Állat-orvoslati közhirrététel / Müller Ignácz -- Árverési hirdetmény -- Lak-változtatás -- Hirdetmény / Szabó József -- Árverési hirdetés / Barcsay István -- Árverési hirdetés / Barcsay István -- Mustármagvak Didiertől -- Növényczukorkák kaphatók
15. szám
Debreczeni hírmondó p. 65-66.
Murszka Ilma színésznő Debrecenben. - A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Illésy György Christoph Martin Wieland Oberon című verses eposzát fordítja. - Időjárás. - Gázvilágításról. - Gyászhírek
Közügyek p. 66.
A takarékmagtárak fölállitása érdekében -- Hajózható csatorna készitése -- Vasuttervre hitelintézet előlegez -- Terménykiállitás engedélyezése -- Esztergom -- Hajdú-Böszörmény
Vidék p. 66.
Inségesek segélyezése -- A békési dalárda szükölködők javára hangversenyt rendezett -- Szegeden a jótékony nőegylet szini előadást rendezend -- Tokajból irják -- A villám két embert lesujtott -- Őszi vetések -- Egerben a kaszinóegylet hangversenyt tervez a szükölködők javára -- A bérlők uj adónemet hoztak be -- Diószegi haláleset
Az Ínségenyhítő Bizottmány jegyzőkönyve p. 67.
X-ik ülés 1864,februar 29-kén XI-dik ülés 1864,márczius 12-kén
Egyveleg p. 67.
Egy londoni orvos ajánlata -- Liszt Ferencz kijelenté levélben -- Egy gépész gépkocsit talált föl -- Napoleon élete veszélyben forgott -- Doppler Károly átirt férfi-dalok füzete megjelent s kapható
Hirdetmények p. 68.
Gépész ajánlja magát / Pekár Imre -- Hirdetmény -- 75-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- A nagyerdői fördő iránti figyelmeztetés / Fehér Herman -- Állat-orvoslati közhirrététel / Müller Ignácz -- Fényirda ajánlása / Müller Lajos -- Lak-változtatás -- Árverési hirdetmény -- Eladó ház -- Növény-szerek
17. szám
A rector / K. p. 74.
Az iskolaigazgatókról.
Debreczeni hírmondó p. 74.
Marsalkó szobrász két szobra a színház homlokzatán. - Színházi hírek. - Angol és amerikai gépek Pekár Imre raktárában. - Kőburkolat készül a Széchenyi és a Cegléd utcán. - Gyászhírek
Közügyek p. 74-75.
A tiszántuli ref. egyházkerület kimutatása -- A régi levéljegyek érvénye -- A tiszai vaspálya menetrendje -- A pesti egyetemnél ülés tartatott -- Az alföldi vasut építése -- A győrvidéki gazdasági egyesület gyülései
Vidék p. 75.
Kazinczy Gábor halála -- Eperjes -- Brassóban sok hó hullott -- Mihályfalvai levelező értesitése -- Marmarosban kaszinó alakult -- Arad -- Inségesek segélyezése -- Eger
Egyveleg p. 76.
Garibaldi londoni fogadtatása -- Pénzveretés -- Florencben a szükölködők javára nagy hangverseny volt -- Helytartótanács tiltása -- Sürgöny-statistika -- Hatósági kutatás -- A juhok összes létszáma -- Nyomtató-gép -- Hus-árak -- Selyemhernyók -- Garibaldi -- Szerencsétlenség -- Gyümölcsök eltartása -- Képzőmüvészeti társulat -- Londonból irják -- Könyvkereskedők -- A bécsi világ-mütárlat elhalasztatott -- A magyar szükölködők javára tánczestély lesz -- Gróf Forgách visszalépett -- Sinai- vagy óriási lóhere -- Kenyérosztó egylet -- Bécsi műtárlat szépen jövedelmez -- Szalonkavadászat -- than Mór történeti festményen dolgozik -- Kellemetlen tévedés
Délesti csemegék p. 76.
Kiváltságos ezred -- Miért halt meg Racine? -- Rövid bünvizsgálat -- Frigyes orvosa
Hirdetmények p. 77-78.
Árverési hirdetés -- Nyomtató-gép -- Árverési hirdetés / Barcsay István -- Gépész ajánlja magát / Pekár Imre -- A kertész-gazdászati csarnokban eladók -- 75-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Jelentés -- Árverési hirdetés / Mocsy József -- Eladó ház -- Eladó ház -- Eladó tanya -- Haszonbérbeadás -- Gazdasági gépek ajánlása / Pekár Imre -- Árlejtési hirdetés -- Haszonbéri hirdetés -- Eladó ház -- Eladó tartály -- Hirdetés / Laky Imre -- Hirdetmény / Szabó József -- Kiadó lakások / Csanak József -- Növényczukorkák
18. szám
Hazatérés / Kadarcsy p. 79.
Komlóssy Imre "Kadarcsy" álnéven megjelent költeménye.
Közügyek p. 80.
Kenyérosztás -- Gazdasági egyesület ülése -- Vörös réz ára -- A pesti nemzeti szinház ügyében emlékirat van készülőben -- Rendelettel elhatároztatottak -- Vasut épitése -- Gazdasági egylet ló-kiállitást rendez
Debreczeni hírmondó p. 80.
A Debreceni Lóversenyegylet közgyűlése. - új harmónium a zenedében. - Pekár Imre fűnyíró gépei. - Gyászhírek.
Vidék p. 80.
Aradon kocsiszerkezetet találtak fel -- Kis-Várda vidékén a himlő nagyban dühöng -- Sáros-patakon öngyilkossági kisérletet tettek -- Szepesváralján egy kedélyes öreg ur sajátságos végrendelete -- Pozsonyban iparkiállitást rendeztek -- A tiszai apróbb gőzösök gabonát szállitottak inséges vidékre -- Szolnokon a kis tanulók mükedvelői szinielőadást rendeznek -- Nagybányán Kocsisovszky szintársulata müködik -- Aradon egy 107 éves nő halt meg -- Szabó és Filippovits dráma és operai szintársulata -- Marhavész -- Marhavásárok -- A békésmegyei gazdasági egylet közgyülése -- Érsekujvárott a süly kiütött
Délesti csemegék p. 81.
Suderland -- Tolvaj de nem áruló
Pályázat / Botka Mihály p. 81.
A Zalamegyei Gazdasági Egylet borászati kiállítására hív fel az egylet elnöke.
Egyveleg p. 81.
A gödöllői uradalmat megvették -- A fényképek tökélyesbitése -- Kabát,melyen a golyó át nem hat -- A tinta- és rozsdapecsét eltávolitása fehérnemüből
Hirdetmények p. 82.
Gépész ajánlja magát / Pekár Imre -- Nyomtató-gép -- 75-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Eladó ház -- Szoba bérbe kiadó -- Árlejtési hirdetés -- Haszonbéri hirdetés -- Kiadó ház -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetés / Barcsay István -- Sorsjegyek kaphatók -- Eladó ház -- Kiadó lakások / Csanak József -- Haszonbérbeadás -- Árverési hirdetés / Mocsy József -- Árverési hirdetés -- Eladó tanya
19. szám
Vidék p. 82.
Kassán jótékonyczélu szini előadást rendeznek -- Keszthelyen is lesz női bazár -- Kenyérosztó egylet -- Pápán ünnepélyt tartottak -- Temesvárott rendeletet hoztak -- Egerben a rögtönitélőbiróság itéletet mondott ki
Közügyek p. 82.
Az első magyar átalános biztositó-társaság közgyülése -- Országos vásár -- Magyar gőzhajótársulat
Délesti csemegék p. 82-83.
Pipatorium -- Add tovább -- Nem tudni:kiben mi lakik
Debreczeni hírmondó p. 83-84.
Az Alsó-Szabolcsi Tiszaszabályozási Társulat ülése. - Adakozások. - Nagy István Szentimrén lesz lelkész. - Müller Lajos albuma Debrecenről. - Reszler István új bérlete. - Debreceni zenekar Mexikóban. - Időjárás. - Emlékkert társulat hírei. - Tűz a Cegléd, a Hatvan és a Varga utcán. - Gyászhírek
Egyveleg p. 83-84.
Hajnik Pál halála -- Pénzt találtak -- Mayerbeer halála -- A tarnóczi kövült fa -- Időjóslat -- A marhák felfuvódása ellen a köménymag ajánltatik -- Egér- és patkányvesztőszer -- Termékeny burgonyafaj -- Hernyó-irtás
Sorozata p. 84.
A felső-tiszavidéki gazdasági egylet központi segélyző-bizottmánya által 1864-dik év áprilhó 1-jén tartott sorshuzás nyerőszámainak
Hirdetmények p. 85-86.
Gépész ajánlja magát / Pekár Imre -- Nyomtató-gép -- Kiadó lakások / Csanak József -- Árverési hirdetés -- Haszonbérbe adás / Fráter Imre -- Papir-szőnyegek / Szepessy Antal -- Eladandó birtokrészek / Ivánka Imre -- 75-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Kőlcsön,fekvőbirtokra! / Strelisker Manó -- Lovagló- és lóidomitó-iskolai hirdetmény / Slezák Venczel -- Mustármagvak -- Növényczukorkák -- Növény-szerek
20. szám
Debreczeni hírmondó p. 88.
Református egyháztanácsosok választása. - Segélyakció. - A Debreceni Kertészeti Egylet választmányi ülése. - Tűz a Kádas utcán. - Közvilágítási gondok. - Rendkívüli madárvándorlás.
Vidék p. 89.
Follinusz szintársulata -- Kisvárda vidékén a himlő nagyban dühöng -- Zemplénben "felső magyarországi vadász egylet" alakult -- Nagykunság népe adományozott -- Nagyváradon szerencsétlen esemény történt -- Hadházról irják -- A süly Hód-Mező-Vásárhelyen mutatkozik -- Csizen sós forrást fedeztek föl -- Kassán tejmérővel vizsgáltatják a tejnemüt -- Pécsi dalárda -- Kecskés Károly halála
Közügyek p. 89.
Esztergommegyében gazdasági egyletet hoznak létre -- Kenyérosztó pesti albizottság kenyérküldését kiterjeszti -- Inségi közmunka -- Gazdasági egyesület rendezendései -- Uradalmakat vettek meg -- Vasut munkálatok -- Gőzmozdony-vaspálya munkálatai -- Az Illésházy-levéltárt az akademia számára meg akarják nyerni -- A tiszai vasut társulat közgyülése
Az ínségeníhítő bizottmány jegyzőkönyvei / Szentgyörgyi Elek p. 89-90.
12-dik ülés márczius 24 -- Tizenharmadik ülés 1864,márczius 26
Hirdetmények p. 90.
Gépész ajánlja magát / Pekár Imre
21. szám
Népdal / Kadarcsy p. 91.
Komlóssy Imre "Kadarcsy" álnéven megjelent költeménye.
Közügyek p. 92.
A magyar iparbank alapszabályai -- Bor szállitás -- Felszólitás -- "Magyar bortermelő társulat"-ot szándékoznak létrehozni -- Pesti lóversenyek -- Bécsből irják
Debreczeni hírmondó p. 92.
Népmulatság a Nagyerdőn. - Színházi hírek. - Dolgozóház tervei. - Időjárás. - Gyászhírek
Vidék p. 92-93.
Nagyvárad -- Bus szintársulata -- Érkenézi eset -- Unghvárt jótékonyczélu tánczvigalom rendeztetett -- Bor szállitás -- Szentesről tudósitanak -- Temetés Pápán -- Bodrogközről irják -- Szegedről irják -- Székelyhidról irják -- Temetés Ér-Mihályfalván
Egyveleg p. 93.
Zilahy Károly halála -- Czukor és kávékészlet -- Vadász-türelem -- Időszaki lapok -- Legujabb zongoraművek -- A klagenfurt-villachi pályavonal -- "Várad" czimü segélykönyvről -- Moldva -- Paulsen a híres sakkozóról -- Szükölködők segitése -- Oderberg -- A "Kolozsvári Közlöny" referense nyilatkozik -- Vasut folytatása -- Párisi léghajós -- Garibaldi -- Legujabb női divat -- Bécsi bazár -- Esküvők Párisban -- Leánykereskedés -- Mennyit érhet Bécs?
Hirdetmények p. 94.
75-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Eladandó birtokrészek / Ivánka Imre -- Sorsjegyek -- Kőlcsön fekvőbirtokra / Strelisker Manó -- Figyelmeztetés -- Lovagló- és lóidomitó-iskolai hirdetmény / Slezák Venczel -- Állam-sorsjegyek -- Tudomásul / Kiss Albert -- Eladó ház -- Árverési hirdetés -- A debreczeni első keményítőgyárnak árjegyzéke / Bignió János -- Papir-szőnyegek / Szepessy Antal
22. szám
Emlékbeszéd : Kálvin János halála évének háromszázados fordultára / Tóth Mihály p. 95.
Tóth Mihály főiskolai hittantanár emlékbeszéde 1864, május 27-én.
Debreczeni hírmondó p. 96-97.
Kálvin ünnepség a Református Kollégiumban. - Időjárás és mezőgazdaság. - útburkolatok állapotáról. - Zsendicét (juhtúró) vett egy bécsi utazó. - Gyászhírek
Közügyek p. 96-97.
A pesti kenyérosztóbizottság tudatja -- A magyarországi zenészek segélyegylete -- Az első magyar átalános biztositó társulat közgyülése -- A zemplénmegyei gazdasági egylet -- Bécsből irják -- A magyar képzőmüvészeti társulat ülése -- Pozsonyban közárverési intézet nyilik
Délesti csemegék p. 97.
Drága festmény -- Hivatlan vendégek -- Frigyes és a zsidó -- Meyerbeer életéből -- Két ügyvéd
Vidék p. 97.
Nagyváradon történt esetek -- Érmihályfalvi levelező irja -- Szegeden a kaszinóegylet tánczvigalmat rendezend -- Csongrádon a rendezett tanács föloszlott -- Tokajból irják -- Szegszárdról irják -- Érmenti levelező irja -- Gyorsan áradt a Tisza vize,károkat okozván -- Pozsonyban egy özönvizelőtti óriás állat csontvázára akadtak -- Lugoson szükölködőknek gyüjtöttek -- Szegeden szinügybiztositó-társulat alakitása van tervben -- Aradon s vidékén a szipoly nagyon kártékonykodik -- Győrött és Zala-Egerszegen "kölcsönsegélyző iparos-egylet" alakulása megengedtetett -- Tokaj-hegyalján károkat okozott a tavaszi fagy és dér -- Arad folyamodik a házbéradó megszüntetéseért
Egyveleg p. 97-98.
Rómában egy szobor talpazatára írottak -- Nem jó az ördögöt a falra festeni! -- Moly ellen való szer -- Mosó-por -- Kétcsövü ágyu -- Pommerais mérgezési pöre
Hirdetmények p. 98.
Állam-sorsjegyek kaphatók -- Hirdetmény -- Fényirda ajánlata / Müller Lajos
23. szám
Emlékbeszéd : Kálvin János halála évének háromszázados fordultára / Tóth Mihály p. 98.
Tóth Mihály főiskolai hittantanár emlékbeszéde 1864, május 27-én.
Debreczeni hírmondó p. 100-101.
A tiszántúli szuperintendencia új intézkedései az érettségi vizsgákról és a jogakadémiáról. - A Debreceni Zenedeegylet növendékeinek hangversenye. - Gyújtogatási kísérlet a Cegléd utcán. - Elszaporodtak a koldusok. - Színházi hírek. - Közvilágítási gondok. - Gyászhírek
Közügyek p. 101.
Az országos magyar gazdasági egyesület közgyülése -- A tiszavidéki vasut igazgatóságának intézkedése -- Kolozsvári ló- és szekérversenyek -- Az első magyar biztositó társulat kötvényei -- Bírói letétemények -- Hadi parancsnokságok -- Vasutvonal -- A fényképészetet szabad iparnak nyilatkoztatták ki
Vidék p. 101.
Mezőtur -- Nyiregyházán dalárdát alakitanak -- Szegeden a jótékony nőegylet tánczvigalmat rendez -- Eger -- Miskolcz -- Nagyváradi levelező irja -- Miskolczról irják -- Kassa
Hirdetmények p. 102.
Gépész ajánlja magát / Pekár Imre
Egyveleg p. 102.
Székely-zeke -- Régiségek -- Uj zsinórverő-gép -- Pommerais -- Vámbéri Armin -- Időjóslat -- Magyar könyvtár Würtenbergában
24. szám
Debreczeni hírmondó p. 104.
A Debreceni Zenedeegylet hangversenyéről. - A Református Kollégium növendékei (statisztika). - Kútfúrás Francois Marie Benjamin Richard francia abbé segítségével a Varga utcán. - Cseresznye a piacon. - Gyászhírek
Közügyek p. 104.
Országos magyar gazdasági egyesület közgyülése -- A tiszántuli egyházkerületben az adományokból begyültek -- Viszontbiztositótársulat -- A kolozsvári iparegylet -- Az első magyar biztositótársaság -- Pesten épitendő lelenczház -- Biztositó-bank működése
Vidék p. 104-105.
Nagyváradról irják -- Beszterczebánya -- Lőcsén dalmütársulat müködik -- Eger
Délesti csemegék p. 105.
A bárgyutól is telik néha élcz
Egyveleg p. 105-106.
Récsy Emil halála -- Boroszló -- Az 1864-ki államsorsjegyek -- Egy mosdó-tál története -- Vigasztalódás
Hirdetmények p. 106.
Sóstó-fördői bál / Tornay Ferencz -- A debreczeni első keményítőgyárnak árjegyzéke -- Kitünő borok kaphatók / Telegdi László -- Árverési hirdetés / Mocsy József -- Árverési hirdetés -- Jég- és tűzkármentési felszólitás
25. szám
Debreczeni hírmondó p. 108-109.
Presbiterválasztás. - Sírkőállítás Nagy Imre költő sírján. - Elkezdődött a Cegléd utca kővel történő burkolása. - Öngyilkosság. - Lótenyésztési jutalmak és érmék. - Gyászhírek
Vidék p. 109.
Nagyváradról irják -- Győrött testületet alakítottak a vendéglősök
Közügyek p. 109.
Az alföldi térségek fákkal beültetése ügyében hozott határozatok
Egyveleg p. 109-110.
Elkésett versenyzőknek tudomásul -- Pesti lóverseny -- Szabadon bocsáttattak fogva tartattakat -- Érett szőllő juniusban -- A cserkeszekről -- Liszt Ferenczről -- Jótékonyság -- Érdekes párbaj -- Csoda-gyermek -- Különös szolgálat -- A jószivü koldus
Hirdetmények p. 110.
Hirdetmény -- Ajánlkozás / Nánásy Sámuel -- Megrendelhetők / Füvessy Lajos -- Borok kaphatók -- Árverési hirdetés
26. szám
Nemes vonások / K. p. 111.
Oroszország III. Péter cár idején.
Debreczeni hírmondó p. 113.
Záróvizsgák a Református Kollégiumban. - A tanügyi bizottmány ülése. - Foltényi Vilmos színész jutalomjátéka. - Időjárás. - Öngyilkosságok. - Épül a Pavilon laktanya. - Gyászhírek
Közügyek p. 113-114.
A magyar orvosok és természet vizsgálók gyülése -- A felső tiszavidéki egylet által rendezett sorsjáték nyereményei
Egyveleg p. 114.
Ujabban megjelent zeneművek -- Nyertes számok -- A hg. Eszterházyféle sorsjegyek -- A budavárosi kölcsönsorsjegyek -- Gr. Széchenyi Béla -- Egressy Gábor -- Pommerais kivégzéséről
Vidék p. 114.
Esztergomból irják -- Esztergomban ezüst lószerszámot találtak -- H.Nánásról irják -- Unghvár határán mogyoró nagyságu jég esett -- Sátoralja-Ujhelyről irják -- Hadházról irják -- Gyöngyösön nagy mennyiségben esett a jég -- Balaton-Füreden Latabár Endre szintársulata nyitá meg előadásait
27. szám
Gyerünk a muzeumba! / K. J. p. 115.
A Református Kollégium Múzeumáról Kovács János, Arany János barátja írta a cikksorozatot.
Debreczeni hírmondó p. 116-117.
A Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlése. - Adományok a református elemi iskoláknak. - A Berettyó és Érszabályozási Társulat hírei. - Pékpanaszok. - Időjárás. - A Sürgöny cikke a bíróságokról. - Gyászhírek.
Vidék p. 117.
Érmihályfalváról írják -- A konyári sóstó-fördői első bál -- Nagyváradról írják -- Miskolczról írják -- Öngyilkosságok Miskolczon -- Békésen az inségesek javára mulatságot rendeztek -- Pápán az inségeseknek segítettek -- Szegedről írják
Közügyek p. 117.
Pesten intézetet állítottak fel -- A Pannonia magyar viszontbiztositó intézet figyelmeztetése -- A budapesti orvosegylet ülése -- A békésmegyei gazdasági egyesület ülése
Egyveleg p. 117.
Dembinszky tábornok -- Egy Pétervárról írt levél közlése -- Kiáltó enyhítő-ok -- Garibaldiról -- Eredeti házassági ajánlat -- Párbaj ellen -- Ritka koru aggastyán
Hirdetmények p. 118.
Gépész ajánlja magát / Pekár Imre -- 78-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Kiárulás / Roda János -- Szőllő-eladás -- Bécsi mintára készült serhütők / Füvessy Lajos -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetés -- Haszonbérleti hirdetmény -- Megsemmisités -- Ajánlkozás -- Növényczukorkák kaphatók
28. szám
Gyerünk a muzeumba! / K. J. p. 120.
A Református Kollégium Múzeumáról Kovács János, Arany János barátja írta a cikksorozatot.
Debreczeni hírmondó p. 120-121.
Valkó Károlyné leánynövelő intézete megalakult. - Dalárdai kirándulás. - Gázvilágítási gondok. - 2 hónapos határidőt szabott Debrecen közgyűlése a színház befejezésére. - Pékpanaszok. - Időjárás. - Gyászhírek.
Egyveleg p. 121.
Vámbéri Ármin -- Ujkori amazon -- Jégkárok -- Légszeszből pálinka,vasból lószőr -- Az osztrák rendőrséget ujjá szervezik -- Hymen statisztikája Bécsben -- A siketnémák gyógyítása -- Sorshuzás
Vidék p. 121.
Nagyváradról írják -- Nyiregyházi levelező írja -- Ér-Mihályfalváról írják -- Esztergomból írják -- A szegedi hajóhid -- S.Ujhelyen kisdedóvodát akarnak alapitani -- A kecskeméti ref. iskola zárvizsgái
Közügyek p. 121.
Bizottság javaslatát elfogadták -- A miniszterium elrendelése
Hirdetmények p. 122.
79-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Orvosi hirdetés -- Végképeni kiárulás -- Ajánlkozás -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetés -- Simonyi fényirdái / Simonyi Antal -- Hirdetmény -- Mustármag -- Korona-szesz -- Növény-szappan -- Hajnövesztő szer
29. szám
Gyerünk a muzeumba! / K. J. p. 123-124.
A Református Kollégium Múzeumáról Kovács János, Arany János barátja írta a cikksorozatot.
Vidék p. 124.
Társulati közgyülés -- Miskolczon jó gabona-termés mutatkozik -- Nyiregyházáról irják -- Nyilvános kórház utósó szervező-gyülése -- Győrmegyében levő szegények száma oly nagy,hogy más megyékbe mennek dolgot keresni -- Makóról irják -- Balatonfüreden a fürdővendégek száma -- Gyüjtés jótékony czélokra -- Dunaföldvárott régiségeket ástak ki -- Érmihályfalváról irják -- Aratás Berettyó-Ujfaluban -- Békésen Fekete Pál szintársulata müködik
Debreczeni hírmondó p. 124.
Zengey Jánosné leányneveldéjében záróvizsgák voltak. - A Tiszántúli Református Egyházkerület egyháztanácsának ülése. - Baleset, öngyilkosság. - Gyászhírek.
Délesti csemegék p. 125.
A pápai szék -- Ügyvédi öltöny -- A király mint számvevő -- Tábori ebéd
Egyveleg p. 125-126.
Legujabb zeneművek -- Asboth Lajost szabadon bocsátották -- Vasutak jövedelme -- Részvénytársulatok Angliában -- Vámbéry Armin -- Keresztyén törökök -- Egressy Gábor -- Haj-divat -- Sakk-egylet -- Csoda-lények Pesten -- Iblany-szivarok -- Haj-drágaság -- Polgármester-állomásszerző iroda
Hirdetmények p. 126.
Kölcsön-sorsjegyek / Salzman B. -- Eladó ház és haszonbérbeadandó tanya -- Sóstó-fürdői "Anna-bál" / Tornay Ferencz
30. szám
A debreczeni lóversenyek sorozata 1864-re / Nadányi Imre p. 127.
A Debreczeni Lovaregylet választmányának felhívása.
Gyerünk a muzeumba! / K. J. p. 128.
A Református Kollégium Múzeumáról Kovács János, Arany János barátja írta a cikksorozatot.
Debreczeni hírmondó p. 128.
Jogi tanszék felállítását tervezik. - Dalárdai kirándulás. - Adományok. - Záróvizsgák a Debreceni Zenedeegyletben. - Dusóczky Pál orvos Debrecenben kíván letelepedni. - Gázvilágítási gondok. - Időjárás. - Öngyilkosság. - Gyászhírek.
Gyászhír / ** p. 129.
Elhunyt Szalay László.
Vidék p. 129.
Keszthelyről irják -- Nagyváradi levelező irja -- Ér-Semlyénből irják -- Kecskeméten sorsjátékot rendeznek -- Kolozsvárt rettenetes jégvihar volt -- Unghvárott uj lap indul meg -- Tokajból irják -- Ér-mihályfalváról irják -- Hódmező-Vásárhelyről irják -- Temesvárott borzasztó viharok voltak -- Szekszárdon jég-károk voltak -- Komáromban foglyokat tartanak a várban -- Temesvárról irják -- Unghvárról irják
Közügyek p. 129.
A nógrádmegyei gazdasági egyesület gazdasági kiállitást rendezend -- Selyemtenyésztés -- Vasutvonal épitése -- Hevesmegye gazd. egyesülete -- Országos dal-ünnepélyeket inditványoznak -- A herendi híres porczelángyár
Egyveleg p. 129-130.
Sajtóper -- A m. akademia palotája számára adományoztak -- Bécs -- Nemes tett -- Kovács Mihály festész -- Óriási pör -- Az adósok börtöne -- Veszettség ellen -- Sorshuzás -- Páris népessége -- A krinolinról
Hirdetmények p. 130.
79-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Haszonbérbe-adás -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetés -- Uj bécsi zongora eladó -- Kerestetik -- Árverési hirdetés -- Kölcsön-sorsjegyek / Salzman B. -- Eladó ház és haszonbérbeadandó tanya -- Árverési hirdetés / Kiss Imre
31. szám
A debreczen-város szinügy érdekében / Keresztszeghy Antal p. 131-132.
Az állandó színház műsoráról, művészeiről.
Debreczeni hírmondó p. 132.
Selyemtenyésztési hírek. - útkövezés Debrecenben. - Színházi hírek. - Bűnügyi krónika. - Gyászhírek.
Vidék p. 133.
Érmenti levelező tudósítása -- Berettyó-Ujfaluból irják -- Kassán magyar lap megindítását tervezgetik -- Jég-zápor károkat okozott -- Érsemlyénből irják -- Pécsről irják -- Váczi takarékpénztár kezdi meg müködését -- Beregszász -- Körmöczbányáról aranyat s ezüstöt szállitottak Bécsbe -- Sóstó-fürdői bál
Egyveleg p. 133.
Mennyibe kerül Francziaországban a krinolin? -- Gerard hires oroszlán-vadászról -- Alagut meg fog nyittatni -- Keszthelyi gazdasági tanintézet -- Csoda-szakáll -- Szemforgató madonna
Közügyek p. 133.
A természettudósok gyülése -- Kisérlet magvakkal -- A sajtóügyet ujjá szervezik -- Váltóügyvédi vizsgálat-- Pesten "ingósági hitel- és bizománytár" létesitését tervezik -- Kassáról irják -- Iglóról irják
Hirdetmények p. 134.
81-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Helyiség-változtatás / Tamássy Ödön -- Haszonbérbe-adás -- Eladó ház és haszonbérbeadandó tanya -- Haszonbérbe kiadó tanya-föld -- Haszonbéri hirdetmény -- Árverési hirdetések -- Kachelmann-féle nyomtató géppel próba-nyomtatást tartandnak / Tóth Lajos és Társa -- Egy uj bécsi zongora eladó -- Árverési hirdetés -- A "Phőnix" biztositótársaság hirdetése / Schőn. Frey -- Puszta-bérbeadás -- Kész serhütő kapható / Füvessy Lajos
32. szám
Gyerünk a muzeumba! / K. J. p. 135.
A Református Kollégium Múzeumáról Kovács János, Arany János barátja írta a cikksorozatot.
Debreczeni hírmondó p. 136.
Balázs Kálmán zenekara Varsóban. - Dalárdaünnapélyre utaznak a Debreceni Dalárda Egylet tagjai Pécsre. - Végbúcsu c. kottát nyomta Debrecenben Székács József szerzeményeiből. - Dinnyetermelésről. - Baleset. - Gyászhírek
Közügyek p. 136-137.
A sárospataki jogakademia tanterve -- Az első magyar átalános biztositótársaság főtörekvése -- A tiszavidéki vasut üzletbevétele
Vidék p. 137.
A szatmármegyei gazdasági egyesület felhivása -- Miskolczról irják -- Székelyhidon gyujtogatót gyujtáson kaptak -- Mihályfalváról irják
Hirdetmények p. 138.
82-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetés -- Fényképész értesitése / Müller Lajos -- Kitünő jó s olcsó borok kaphatók -- Ház- és szőllőeladás -- Árverési hirdetés / Teleszky István -- Állam-kölcsön sorshuzása -- Haszonbérbe kiadó tanya-föld -- A "Phőnix" biztositótársaság hirdetése / Schőn. Frey. -- Árverési hirdetések -- Helyiség-változtatás / Tamássy Ödön -- Haszonbéri hirdetmény -- Puszta-bérbeadás -- Mustármagvak -- Növényczukorkák kaphatók
33. szám
Farkas Ferencz emlékezete / Cs. O. p. 139.
Csatári Ottó néven Telegdi Kovách László.
Népdalok / Bonyhai Bénjámin p. 140.
Boldog legény, A szolgáló lányok. - Versek
Gyerünk a muzeumba! / K. J. p. 140.
A Református Kollégium Múzeumáról Kovács János, Arany János barátja írta a cikksorozatot.
Debreczeni hírmondó p. 140-141.
A Tiszántúli Református Egyházkerület egyháztanácsának közgyűlése. - Szkalniszky Antal építész Debrecenben. - A színházépítés híre. - A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Gabonatermések. - Pékpanaszok. - Aratógép Debrecenben. - Thern Károly hangversenye. - Színházi hírek. - Időjárás. - Gyászhírek.
Közügyek p. 141.
Vaspálya előmunkálatainak megkezdésére engedményt nyertek -- Magyarországi gabonakivitel -- A vasmegyei gazdasági egylet gyülése -- Magyarország selyemtenyésztése -- Csődperek -- Részvények károk ellen -- Szarvasmarha-rakodó állomás tüzetett ki marhavész idejére
Vidék p. 142.
Érmellékről irják -- A szalárdi fürdő "annabál" -- A magyar orvosok s természetvizsgálók fogadtatása -- Szatmáron mükedvelőtársulat alakult -- Polgárról irják
Hirdetmények p. 142.
83-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Főnyereménye állam-kölcsön sorshuzásának -- Haszonbéri hirdetmény -- Kitünő jó s olcsó borok kaphatók -- Árverési hirdetés
34. szám
Németi Pál / K. p. 143-144.
Életrajz.
Debreczeni hírmondó p. 144.
Lelkészavatás a Nagytemplomban. - A római katolikus gimnázium adatai. - Országos vásárok Debrecenben. - Színházi hírek. - Gyászhírek
Közügyek p. 144.
A szabolcsmegyei kórház-egylet végleg megalakult -- Tisza Kálmán ajándékozásai -- A zempléni lovasegylet lóversenyt rendezend -- Adományozás köz-kórházra -- A Magyarországon foganatositandó változtatásokról -- A katonaságtól való elbocsátás rendelete -- Vasut ügyek -- Felhivás gazdaközönséghez
Délesti csemegék p. 145.
Da capo -- A kazika és a paradicsom -- A bölcs tanár
Vidék p. 145.
Halálozás -- Nagyváradról irják -- Szinházi előadások látogatása -- Zord időjárás -- Kis leányok adtak elő vigjátékot -- Esztergomban "lövészegylet"-et szándékoznak alakitani -- Nyiregyházáról irják -- Selyemgubó termelés -- Kassán egy szabó férfiöltönyökre bérletet nyitott -- Aradról irják -- Érmihályfalváról irják -- Halálozás -- Marhavész -- Buda-Örsön lépfene tört ki a szarvasmarhákon
Egyveleg p. 145.
A magyaróvári gazdasági intézet növendékei -- A franczia időjós -- Óriás pénztár -- Furfangos menyasszony -- Fölfedezett arany-telep -- Az amerikai háboru veszteségei -- Szalmakalapok-gyapotból -- Fejfájás ellen -- Házassági ajánlat -- Hamis játékosok -- Kettős keresztelő -- Furcsa végrendelet -- Elltéltetés Kossuth-bankjegy miatt -- Részegesek lapja -- Nagy szerencsétlenség -- Sorsjegyek -- Csudaszülött -- A bécsi törvényszék itélete -- Előpatakon kövületeket találtak -- Szinházszabadság -- Aratás -- Dinnyeegyenesités
Hirdetmények p. 146.
Gépész ajánlja magát / Pekár Imre -- A "Phőnix" biztositótársaság müködése -- Haszonbéri hirdetmény -- Árverési hirdetmény / Hunyady Sándor
35. szám
Gyerünk a muzeumba! / K. J. p. 147.
A Református Kollégium Múzeumáról Kovács János, Arany János barátja írta a cikksorozatot.
Uj vasutrendszer / OIM. p. 148.
3. sín kerül bevezetésre. - Fell angol mérnök találmánya /
Debreczeni hírmondó p. 148.
A debreceni református felsőbb leányiskola vizsgái. - Therin Vilmos és Lajos hangversenye. - Tűz a Bika szállóban. - Kitett csecsemőt találtak. - Gyászhírek.
Közügyek p. 148.
A magyar orvosok és természetvizsgálók gyülése -- Szeszgyárosok emlékirata -- A felföldi lovas-vadásztársulat közgyülést tart -- Olvasótársulatot szerveznek -- Kisdedóvóintézetek egyesülete -- Marhavész
Vidék p. 148-149.
Bihari levelező irja -- Győrött orvosegyletet szándékoznak alakitani -- Országos első dalünnepély Pécsett -- Ungvárott az állandó szinház eszméje kezd meggyökerezni -- Mihályfalváról irják -- Magán társaskocsi közlekedése indul Kassa Ungvár Munkács között
Egyveleg p. 149.
A kassai állandó magyar szinház -- Az akademia-palota alagutai -- Bécsi uj lap -- Eugerth prágai festész uj találmánya -- A pesti állatkertről -- Lucullusi ebéd Párisban -- Gazdasági kiállitás Bécsben -- Sajátságos szinházi jelenet -- Orvosi gyakorlat Törökországban -- Jankováczon ujra kiütött a marhavész
Hirdetmények p. 150.
A "Phőnix" biztositótársaság hirdetése -- A varróintézetben zsákok kaphatók -- Szepességre cserék kerestetnek -- Magán-árverési hirdetmény / Tóth Antal -- 83-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Eladó vagy bérbeadandó ház -- Árverési hirdetés / Medgyaszay Imre -- Árverési hirdetmény / Hunyady Sándor -- Gulya eladás -- Mustármagvak eladók -- "Hungaria" biztositó-bank köztudomássá teszi / Denhof Lázár és Társa
36. szám
Debreczeni hírmondó p. 152-153.
A Tiszántúli Református Egyházkerület hírei. - Színházi hírek. - A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Köztisztasági gondok. - Gyomnövények. - Öngyilkosság- Gyászhírek.
Egyveleg p. 153.
A magyar képzőművészeti-társulat ülése -- A "Wiener Zeitung" jelentése -- A patkány-írtás módja -- Jószágeladás Magyarországban -- Hus-árjegyzék -- Szegeden egy ottani borbély hirdet olcsó hajkenést fésüléssel
Közügyek p. 153.
A békés-csabai takarékpénztár alapszabályzata -- Az első magyar bank részvényei -- Szegeden gabnacsarnokot akarnak létrehozni -- Esztergomban gazdasági termények kiállitása rendeztetik
Vidék p. 153.
Hajdu-Dorogon mükedvelőtársulat alakult -- Mihályfalváról irják -- Egerben uj vasas ásványforrást fedeztek föl
Hirdetmények p. 154.
"Hungaria" biztositó-bank -- 84-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Eladó vagy bérbeadandó ház -- Gulya-eladás -- Árverési hirdetés / Kiss Imre -- "Phőnix" biztositótársaság -- Növényczukorkák -- Sertés-eladás -- Haszonbérbe adandó földbirtok -- Árverési hirdetés / Medgyaszay Imre -- Czukoreczet kapható -- Ángolkeserü és Növénykeserü Liqueurök kaphatók
37. szám
Debreczeni hírmondó p. 156.
A Debreceni Jogakadémia tanterve. - Záróvizsgák a protestáns felsőbb leányiskolában. - Szépítési Bizottmány Debrecenben. - Xantus János adományai a Református Kollégium Múzeumának. - Marhahúsárak. - Dalárdai kirándulás. - Gyászhírek.
Közügyek p. 156.
Gazdasági tárlat elhalasztása -- Az ausztriai vasutakra váltott jegyek -- Az alföld befásitása érdekében közültetményi felügyelőket neveztettek ki -- A magyar törvénykezési uj szervezet -- Az Ungvártt épitendő magyar szinház ügyében tanácskozmányt tartottak -- A szarvasmarha vásárokat Zemplénmegyében eltiltották
Vidék p. 156-157.
H. Doroghról irják -- A magyar orvosok és természetvizsgálók X. nagygyülése -- Adományozás -- Dalárda van alakulóban Szolnokon -- Érmenti levelező irja -- Kis-Kerekiből irják -- Ottománban történtek -- Érmihályfalváról irják -- Nagy-Mihályban szintársulat működik -- Ungvártt építendő állandó szinházra ajánlottak -- Nagy ünnepély Szatmáron
Egyveleg p. 157.
Czélszerü találmány -- Mesés kincs -- Bajuszra fogadás -- Ballet-düh -- Női Hercules -- Sajtószabadság Chinában -- Házassági ajánlat Viktoria királynénak -- Egy apácza emlékiratai -- A nemzetiségi ügy -- Sorshuzás -- Kuthy Lajos író halála -- Gőz-zongora -- Nők párviadala -- Különös házassági hirdetés -- Lengyel vádlottak a berlini törvényszék előtt -- Megintést kapott az aradi német ujság -- Schofka időjóslata szeptemberre
Hirdetmények p. 158.
84-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Tanya- és szőllőeladás -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetés -- Eladó vagy bérbeadandó ház -- Árlejtés -- Varróintézetben zsákok kaphatók -- Árverési hirdetés / Kiss Imre -- Vasekék kaphatók -- Sertés-eladás -- Haszonbérbe adandó földbirtok -- Czukoreczet kapható -- Ángolkeserü és Növénykeserü Liqueurök kaphatók -- Hirdetmény,buza és tengeri-szállitásra -- Pályázati hirdetmény -- Korona-szesz kapható -- Növény-szappan -- Hajnövesztő szer kapható
38. szám
Az időszaki sajtó Angliában / S. p. 159.
Az 1830-60-as évek sajtójáról.
Debreczeni hírmondó p. 160-161.
Lótenyésztési jutalmak. - Bérkocsi árszabályzat. - Bűnügyi krónika. - Vaddisznók a Nagyerdőn. - Vasúti baleset. - Gyászhírek.
Vidék p. 161.
Nyiregyházáról irják -- Szatmáron tartandó "Kölcsey-ünnepély" rendje -- Ünnepély Szigetváron -- Halálozás Nagyváradon -- Sajátságos eset Tar-Terebesen
Közügyek p. 161.
Az országos magyar gazd. egyesület ülése -- A magyar orvosok és természetvizsgálók gyülése -- A szatmármegyei gazd. egylet közgyülése -- A Tiszát a Kőrössel összekötő csatorna előmunkálatainak megkezdése -- A szabolcsmegyei kórház-egylet
Egyveleg p. 161.
Szép örökség -- Házasságszerző lap -- Vasutvonalak tervezése Ausztriában -- Veszélyes fogadás -- Eltűnt fiu -- Kecskeméti Károly népzenésztársaságával Mexikóba megy -- Eljegyzés
Hirdetmények p. 162.
85-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Csere kerestetik -- Árverési hirdetések -- Haszonbérbe adandó földbirtok -- Hirdetmény,buza és tengeri-szállitásra -- Varróintézetben zsákok kaphatók -- Árverési hirdetmény -- Árverési hirdetés / Medgyaszay Imre -- Vasekék kaphatók -- Árverési hirdetések -- Nőiruhaszabás-tanitás / Gusztrinyi Sándor -- Kaszálók bérbeadása -- Pályázati hirdetmény -- Mustármagvak -- Növény-szerek hajra -- Illatos fog-pép kapható / Dr. Suin de Boutemard -- Olajbogyó-szappan kapható
39. szám
Debreczeni hírmondó p. 163-164.
Színtársulati hírek. - Kőburkolat a Cegléd utcán. - A Debreceni Kertészeti Egylet Ízlelőbizottsága ülést tartott. - A Debreceni Dalárda Egylet kirándulásáról. - Kán-kán Debrecenben. - Gyomirtási felhívás. - Faburkolat a Várad utcán. - Időjárás. - Gyászhírek.
Közügyek p. 164.
Hivatalos lapok irják Bécsből,hogy államvizsgára bocsátás iránti kérvény elintéztetett -- A nógrádmegyei nemzeti intézet szünetelés után ismét föléledt -- A Kassa-oderbergi vaspálya ügye -- A hazai takarékpénztárak teendői -- Aláiratott urbéri örök egyezség -- Nógrádmegyei gazd. egylet -- Alakuló közgyülés -- A tisza-kőrösi csatorna elkészíttetésére hitelintézet ajánlkozott -- A nyitramegyei gazd. egyesület terménykiállitást tart -- Alapitványt tettek 1000 frtból -- A dohánytermelés szép eredménye hazánkban -- A sopron-kanizsai vasutvonalról -- Az angol-austriai bank közzététele -- A magyar erdészegylet közgyülése Selmeczen
Vidék p. 164-165.
Berettyó-Ujfaluból irják -- Szentendre határában állatok kövületeire akadtak -- Öngyilkosság Léván -- A győrvárosi szinházi részvényegylet -- Öngyilkosság Hódmező-Vásárhelyen -- Érmihályfalvi levelező irja -- Hadházról irják
Egyveleg p. 165.
Sorsolások -- Érdekes zenegyűjtemény -- A magyar akademia -- Szigeti "Vén bakkancsos"-át Münchenben adták elő -- A levéldijról -- Drága az élet Mexicoban -- Bankjegyhamisitás -- Danzigban sajátságos jótékony intézet alakult
Hirdetmények p. 166. 177.
Hungaria-biztositóbank ajánlja szolgálatát / Denhof Lázár és Társa -- 85-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Tőke-birka eladó -- Vasekék kaphatók -- Hirdetmény,buza és tengeri-szállitásra -- Hirdetmény haszonbérbe adásról / Klobusiczky István -- Árverési hirdetések -- Eladó cséplő-gép -- Makk-termés árverése -- Varróintézet -- Árverési hirdetések -- Kaszálók bérbeadása -- Pályázati hirdetmény -- Mustármagvak
40. szám
Közügyek p. 168.
Értekezlet a hazai tanügy érdekében -- Az erdélyi gazd. egyesület elhatározásai -- Vasut előmunkálatai engedélyeztetése -- Az első magyar iparbank -- Marhavész Magyarországon
Debreczeni hírmondó p. 168.
A Debreceni Polgári Iskola 3 éves polgári iskolájának tanrendje. - A Debreceni Dalárda Egylet kirándulásáról. - Színházépítési hírek. - Persoir Lajos bűvész elutazott Miskolcra. - Időjárás. - Bűnügyi krónika. - Gyászhírek.
Vidék p. 168-169.
A szolnoki gazd. egylet közgyülése -- Nyiregyházáról irják -- Érmihályfalváról irják -- Ünnepély Szatmáron -- Tüz ütött ki Szegeden -- Haláleset Kis-Szántón -- Hadházról irják
Délesti csemegék p. 169.
Péter czár naposai -- Szigoru apa -- Büszkeség -- Házasság-meghalt nővel -- Embertelen ítélet -- Sok borszesz
Egyveleg p. 169.
Reviczky Szevér meghalt -- Az esztergomi ujság ajánlja -- Nyilatkozat -- Ritka születés -- Szárazság -- A franczia állatkert -- Uj nődivat -- Gyilkosság -- Különös árszabály -- Okos kutya -- Érdekes lelemény -- Eltiltott könyvek s nyomtatványok -- Nadar léghajója
Menetrend p. 170.
A tiszavidéki vaspályán
Hirdetmények p. 170.
Hungaria biztositóbank / Denhof Lázár és Társa -- 86-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Hirdetmény / Klobusiczky István -- Varróintézetben zsákok kaphatók -- Árverési hirdetések -- Vasekék kaphatók -- Árverési hirdetés -- Makk-termés árverése -- Eladó cséplő-gép -- Nőiruhaszabás-tanitás / Gusztrinyi Sándor
41. szám
Közügyek p. 172.
Jelentés és kérelem -- A biharmegyei gazdasági egyesület közgyülése -- A váczi takarékpénztárról irják
Vidék p. 172.
Rablás Asszonyvásáron -- Nagyváradról irják -- Selmeczről arany érkezett Bécsbe -- Szüretek
Debreczeni hírmondó p. 172.
Lóverseny. - Táncvigadalom a Debreceni Polgári Kaszinóban. - Ökröss Bálint a Jogakadémia új tanára. - Színházi hírek. - Öngyilkosság. - új helyre teszik a zsibvásárt. - Fátyol Károly gordonkaművész Debrecenben. - Gyászhírek
Vidék p. 172.
Rablás Asszonyvásáron -- Nagyváradi levelező irja -- Selmeczről arany érkezett Bécsbe -- Szüretek
Egyveleg p. 172-173.
Kern Jakab halála -- A tiszavidéki vasut üzlet bevételeinek kimutatása -- Az északamerikai háboru költségei -- Nápolyból irják -- Nadar léghajója -- A dohány-egyedáruság -- Amerikai emberveszteség -- Legegyszerübb hangoló villa -- A forgó váltópénz összege -- Sorshuzás -- Hányan voltak az apostolok? -- Jutalomdíjak -- Uj találmány -- A vaspályák -- Egy sertés emléke -- A legnagyobb fa -- Uj egylet -- Nemes tett -- Lőportár légberepülése -- Magyar szinmű 1575-ből
Terménytár p. 173.
Termények
Menetrend p. 173.
A tiszavidéki vaspályán
Terménytár p. 173.
Termények
Hirdetmények p. 174.
Hungaria biztositó bank / Denhof Lázár és Társa -- 86-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetés / Szabó József -- Petroleum-lámpák kaphatók / Szepessy Antal -- Hirdetmény / Klobusiczky István -- Varróintézetben zsákok kaphatók -- Árverési hirdetés -- Önkintes árverés -- Árverési hirdetések -- Makkoltatás haszonbérbe-adása -- Árverési hirdetések -- Vasekék kaphatók -- Mustármagvak -- Növényczukorkák
42. szám
Debreczeni hírmondó p. 176-177.
Lóverseny hírek. - Berghofer István a Debreceni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke lett. - Gépészeti berendezések az állandó színházban. - Szüreti hírek. - Gyászhírek.
Értesités p. 177.
A debreczeni kertészeti egylet közgyülése
Menetrend p. 177.
A tiszavidéki vaspályán
Vidék p. 177.
Biharról irják -- Pozsonyban társulat alakult -- Az "Eger" czimü heti lap megszünik
Terménytár p. 177.
Termények
Közügyek p. 177.
A zempléni lovasegylet által rendezendő lóversenyek -- A szepesi takarékpénztár közgyülése
Egyveleg p. 177.
Utazás a föld körül -- Egy párisi gépész ötlete -- Vadenvinne Brüsselben földvájó gépet talált föl
Értesités / Komlóssy Lajos p. 177.
A debreczeni zenedeegylet közgyülése
Hirdetmények p. 178.
86-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Árverés / Kiss Imre -- Táncztanítási jelentés / Müller Lajos -- Árlejtés / Zagyva Imre -- Bronz-czikkek kaphatók -- Földárverési hirdetés -- Értesités -- Eladó gőzmalom-részvények -- Árverési hirdetés -- Makkoltatás haszonbérbe-adása -- Felhivás -- Árverési hirdetések -- Árverési hirdetmények -- Hirdetmény / Klobusiczky István -- Táncztanitás / Bleyer József -- Végnyilatkozat Wiese Fridrich ur ügyének eldöntésében
43. szám
Debreczeni hírmondó p. 180.
A Debreceni Kertészeti Egylet közgyűlése. - Tagfelvétel a Debreceni Dalárda Egyletnél. - Tánctanárok Debrecenben. - A Kazinczy Alapítvány hírei. - Gyászhírek.
Közügyek p. 180.
Az "első magyar ki- és beviteli tásaság" ügye -- Bécsből irják -- A magyarországi zenészsegélyző-egylet közgyülése -- A "pesti biztositó-társulat" közgyülése -- A magyar gazdasszonyok egyletének felkérése -- A kukoriczalevél beváltása -- Adakozások az alföldi inség enyhitésére -- Panaszkönyv leend kitéve a vám- és postahivataloknál -- A magyar törvénykezési változtatásokról -- Marhavész az országban
Vidék p. 180.
Hadházról irják -- Megüresült tanári szék -- Érmihályfalváról irják -- Pápán felszenteltek egy kisdedóvodát pótló női szerzetet -- H.Nánásról irják -- Érmelléki szüretek -- Fogságra itéltek Csongrádon -- Az ungvári dalárda megalakult -- Ajándékozás a divényi iskola épületre
Alcibiades és Agatarch / Meissner ; T. J. p. 180-181.
August Gottlieb Meissner novellája.
Délesti csemegék p. 181.
A fehér egyenruha -- Frigyes és a zsidó
Egyveleg p. 181.
A magyar költészet muzsája -- Hajfésü nyert szabadalmat Londonban -- A klosterneuburgi iskola sikerei -- A magyar akadémia palotájára ajándékoztak -- Csekély igényü tolvaj -- Racine "Andromache"-ját Zilahy Imre leforditotta -- Méz-szedés -- Pepita de Oliva spanyol tánczosné házassága -- 3000 forint egy pup miatt -- A brüni polgármesterről -- Szent alakok a színpadon -- Legujabb találmány -- A mexikói főügynök jelentette -- Könyvstatisztika
Terménytár p. 182.
Termények
Menetrend p. 182.
A tiszavidéki vaspályán
Hirdetmények p. 182-184.
87-dik árjegyzék az "István" gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetmény -- Eladó szőllőskert -- Hungaria biztositóbank / Denhof Lázár és Társa -- Eladó gőzmalom-részvények -- Értesités a szülőkhöz -- Makkoltatás haszonbérbe-adása -- Felhivás -- Árverési hirdetések -- Árverési hirdetmények -- Önkintes árverés -- Petroleum-lámpák és Petroleum kapható / Szepessy Antal -- Száraz ölfa eladó / Szepessy Antal -- Árverési hirdetés / Szabó József -- Vasekék kaphatók / Károly Antal -- Árverési hirdetések -- Árverés / Kiss Imre -- Mustármagvak -- Korona-szesz kapható -- Növény-szappan -- Hajnövesztő szer kapható
44. szám
Tisztelt szerkesztő ur! / Posta József p. 183.
Derecskei hírek a helyi lelkésztől.
Debreczeni hírmondó p. 183-185.
A Debreceni Zenedeegylet közgyűlése. - Az Alsó-Szabolcsi Tiszaszabályozási Társulat közgyűlése. - A Debreceni Dalárda Egylet ülése. - Októberi zápor. - Gázvilágítási panaszok. - A Debreceni Kertészeti Egylet közgyűlése. - A Városi Nyomda új kiadványai. - Kintornások Debrecenben. - Gyászhírek.
Terménytár p. 185.
Termények
Menetrend p. 185.
A tiszavidéki vaspályán
Vidék p. 185.
Józsáról irják -- Érmihályfalvi levelező irja -- Érkeserüben egy ház leégett,a károkat megtéritik -- Losonczon gyászünnepélyt rendeznek
Közügyek p. 185.
A "pesti biztositó intézet" alapszabályai -- "Első magyar ki- és beviteli (export és import) társaság" -- "Ujságjárató kör" czimü egylet alakitása Erdélyben -- Az alföldi vasut épitésének engedélye
Hirdetmények p. 186.
Árverési hirdetés -- 87-dik árjegyzék az István gőzmalom gyártmányairól -- Eladó gőzmalom-részvények -- 2-3 éves almaszemzések eladók -- Árverés / Kiss Imre -- Árverési hirdetés -- Frankfurti pénzkisorsolás / A. Grünebaum -- Árverési hirdetmény -- Felhivás / Barcsay István,Tóth János -- Petroleum-lámpák és Petroleum kaphatók / Szepessy Antal -- Száraz ölfa eladó / Szepessy Antal -- Árverési hirdetmények -- Árverési hirdetések -- Értesités a szülőkhöz -- Növény-hajolaj,növény-hajfestőszer kapható -- Fog-pép kapható -- Olajbogyó-szappan kapható
45. szám
Debreczeni hírmondó p. 187-188.
A Kazinczy díjak odaítélése. - A Debreceni Dalárda Egylet közgyűlése. - Halottak napja. - Színházi hírek. - Gyászhírek. - útburkolati hiányosságok.
Müvészek és müvésznők emlékcsarnoka / D. p. 187-188.
Angelo Mihály (1474-1574), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Andreini Izabella (1562-1604), Arnold Zsófia (1740-1803), Banti, Brigida (1756-1806), olasz énekesnő, Bellini Vincenzo (1801-1835).
Közügyek p. 188-189.
Az első magyar iparbank alakult meg Pesten -- A földhitelintézet hivatalos kijelentése -- A "pesti biztositó intézet" fölhivása -- A magyar iparegylet közgyülése -- A békésmegyei gazdasági egyesület kijelentése -- A magyar sóüzlet iránti pályázók -- Lóverseny -- Rendelet a faültetés ügyében -- A magy. orsz. gazdasági egyesület ülése -- A zólyommegyei magyar olvasó és társalgási egylet közgyülése -- A magyarhoni zenész segélyező-egylet közgyülése
Terménytár p. 189.
Termények
Menetrend p. 189.
A tiszavidéki vaspályán
Vidék p. 189.
H.Böszörményből irják -- Érmenti levelező irja -- Kaposvárról irják -- Bogyoszlóról irják -- Losonczon sertés kiállitás terveztetik
Hirdetmények p. 190.
Részvényaláirási felhivás -- Pesti biztositó intézet / Gozsdu Manó -- 87-dik árjegyzék az István gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetések -- Árverési hirdetmény -- 2-3 éves almaszemzések eladók -- Legujabb nagy pénzkisorsolás / Jacob Strauss -- Növényczukorkák kaphatók -- Ügyes kézi varrónők -- Árverési hirdetmény -- Gyümölcsfa-csemete eladási hirdetés
46. szám
Debreczeni hírmondó p. 192-193.
A Debreceni Kertészeti Egylet hírei. - Csődhírek. - Megtelt a Debreceni Közkórház. - Gyászhírek. - Időjárás. - Facsemeték a Debreceni Kertészeti Egylet faiskolájából.
Közügyek p. 193.
A "magyar kiviteli bank" fölállitására engedélyt kaptak -- A "Viktória" biztositó-társulat közgyülése -- Az első magyar átalános biztositó-társaság kötvényei -- Belga bank müködése -- A magyar földhitelintézet alapitóit figyelmeztetik
Terménytár p. 193.
Termények
Menetrend p. 193.
A tiszavidéki vaspályán
Egyveleg p. 193.
Schofka időjós feljegyzései -- Statisztikai adatok Párisból -- Egy tartalmas csók -- Egyiptomi gyapottermelés
Vidék p. 193.
Tűzvészek oka Székelyhidon -- Bogyoszlóról irják -- Mihályfalváról irják -- Halálesetek Vámos-Pércsen -- Dalárda Nyiregyháza -- Időjárás Szegeden
Hirdetmények p. 194.
Pesti biztositó intézet / Gozsdu Manó -- 87-dik árjegyzék az István gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetés -- Eladó ház és tanya-föld -- Frankfurti pénzkisorsolás / A. Grünebaum -- Korona-szesz -- Növény-szappan -- Hajnövesztő szer -- Borok kaphatók / Telegdi László -- Kézi varrónők -- 2-3 éves almaszemzések eladók -- Petroleum-lámpák és Petroleum kapható / Szepessy Antal -- Száraz ölfa eladó / Szepessy Antal
47. szám
Debreczeni hírmondó p. 195-196.
A Tiszántúli Református Egyházkerület közgyűlése. - A polgári iskola tanárai. - Tanrendváltozás a Református Kollégiumban. - Irinyi Sándor festőművész Debrecenben. - Színházi hírek. - Segélyezés. - Gyászhírek.
Párisi tánczkedv / D. p. 196.
1790-1794. - Párizs.
Közügyek p. 196-197.
Az orsz. magy. gazd. egyesület ülése -- A magyar képzőmüvészeti társulat sorsjátékot rendez -- Pesti biztositó intézet -- A tiszai vaspálya igazgatóságának elhatározása -- A bécsi bank igazgatósága közhirré teszi -- Magyar borok -- Fölhivás Szabolcs megye hölgyeihez -- Kereskedelmi társulat ügye fölterjesztetett -- A magyar kiviteli bank fölállitására megnyerték az engedélyt -- Terményekről
Terménytár p. 197.
Termények
Egyveleg p. 197.
Furcsa bizonyitvány -- Az állam-vasuttársaság elhatározása -- Olcsó bajusz -- Háromszoros nyugdij -- A gyümölcsfacsemeték megvédése -- Facsemeték megvédése nyulak ellen -- A budapesti zenede ünnepélyt akar rendezni -- Az angol biblia-társulat -- Szemérmes lord -- Angliában uj látványosság gerjeszt figyelmet -- Furcsa eljárás -- A madridi olasz operában történt -- Párisból irja egy divattudósitó -- Egy fiatal pesti leánynyal történt szerencsétlenség -- A nagybányai nőegylet kiállitását megnyitják -- Népdalok jelentek meg Várady Bélától
Vidék p. 197.
Nyiregyházáról irják -- Tüzvész Székelyhidon -- Kolozsvárról irják -- Érmihályfalván dühöng a marhavész -- Kalocsán takarék-magtárak felállitásán fáradoznak -- Tisza-Ujlakon kölcsön-könyvtár alakult -- Győrből irják -- Nyiregyházáról irják -- Szabadkán előadásokat tartanak
Menetrend p. 198.
A tiszavidéki vaspályán
Hirdetmények p. 198.
87-dik árjegyzék az István gőzmalom gyártmányairól -- Gőzmalmi,-illetőleg takarékpénztári részvények kerestetnek / Vincze Viktor -- Árverési hirdetés -- Legujabb nagy pénzkisorsolás -- Kézi varrónők -- Gyümölcsfa-csemeték eladók -- Tudatják a közönséggel / Dusóczky Pál -- Részvényaláirási felhivás,Pesti Biztositó Intézet / Gozsdu Manó
48. szám
Debreczeni hírmondó p. 200.
Bűnügyi krónika. - Közvilágítási baleset. - új fotóműterem. - Margittay Dezső ügyvéd Debrecenben. - Agárverseny. - Öngyilkosság. - Gyászhírek.
Közügyek p. 200-201.
A pesti nemzeti szinház ügyei -- A magyar törvénytudók közt élénk vita tárgya volt egy jogi kérdés -- A magyar országgyülés egybehivása -- Postahivatalok -- Pesti biztositóintézet -- A magyar képzőmüvészeti társulat ülése -- A hegyaljai bormivelő-egyesület -- Magyarországi sószállitás -- Magyar zenész-segélyző egylet -- Állandó statistikai bizottság alakitása Somogyban
Terménytár p. 201.
Termények
Vidék p. 201.
Érmellékről irják -- Tokajból irják -- Hódmező-Vásárhelyen felolvasó-kör van alakulóban -- Hajdu-Nánásról irják -- Hangverseny Nagy-Kőrösön -- Lopás Temesvárott -- Szomoru eset Nyiregyházán
Egyveleg p. 201.
Petőfi Sándor arczképe -- Uj találmány Bécsben -- Beöthy Károly halála -- Föld-viaszgyertyák -- Fehér őz -- Kőolaj -- Élő óragép -- Egy néger borbély esete -- Kalchberg ur esete -- Hallgató club alakult Párisban -- A bukaresti magyar iparos-egylet figyelmeztetése / Koós Ferenc
Menetrend p. 202.
A tiszavidéki vaspályán
Hirdetmények p. 202.
87-dik árjegyzék az István gőzmalom gyártmányairól -- Hirdettetik / Angyalos Mihály -- Gyümölcsfa-csemeték eladók -- Petroleum-lámpák és Petroleum kapható / Szepessy Antal -- Legujabb nagy pénzkisorsolás -- Hirdetmény -- Árverési hirdetés / Szabó József -- Táncztanitás / Deutsch Fülöp -- Árverési hirdetmény -- Vaspályák -- Eladó ház és tanya-föld -- Növényczukorkák -- Borok kaphatók / Posszert János -- Árverési hirdetés / Imre Gábor
49. szám
Debreczeni hírmondó p. 204-205.
A Tisza-Kőrös csatornáról. - Az Emlékkert Társulat ülése. - A Magyar Országos Gazdasági Egyesület Kertészeti Szakosztályának űlése. - Gyászhírek.
Egyházi kegyadomány / Ember József p. 205.
Az álmosdi egyház Péchy Johannától kapott adományáról.
Közügyek p. 205.
Az állatbiztositó intézet alakitó közgyülést tartand -- Dohánykiviteli társulat alakitását inditványozzák
Terménytár p. 205.
Termények
Egyveleg p. 205.
A pesti zenede -- Uj találmány -- Megfejthetlen rejtély -- Uj és olcsó tinta -- Megtagadott csók következménye -- Gráczban történt -- Zálogba tett színésznő
Vidék p. 205.
Berettyó-Ujfalu kitüzetett a marhavész tartama alatt,föl- és lerakási állomásul -- Kecskeméten gőzmalom fölállitását tervezik -- A kolozsvári szinház biztositása -- Gyöngyös város intézkedéseket tett
Menetrend p. 206.
A tiszavidéki vaspályán
Hirdetmények p. 206.
88-dik árjegyzék az István gőzmalom gyártmányairól -- Árverési hirdetés -- Gyümölcsfa-csemeték eladók -- Petroleum-lámpák és petroleum-folyadék kapható / Szepessy Antal -- Papirkereskedés-nyitás / Schwarcz Máté -- Eladó ház -- Borok kaphatók / Posszert János -- Árverési hirdetés / Szabó József -- Legujabb nagy pénzkisorsolás -- Táncztanitási jelentés / Deutsch Fülöp -- Haszon-vételek -- Árverési hirdetések -- Növény-szappan -- Hajnövesztő szer
50. szám
Debreczeni hírmondó p. 208.
A Debreceni Kertészeti Egylet választmányi ülése. - A Magyar Általános Biztosító Társaság debreceni főügynöke Berghofer István. - Színházi hírek. - Gyászhírek.
Vidék p. 208.
Kölcsön-takarékmagtár állittatott -- Emlékünnepély Kassán -- Nagyváradról irják
Közügyek p. 208.
A neszmélyvidéki borászati társulat közgyülése -- A magyar gazdasági egylet kiállitása -- A magyarországi takarékpénztárak rendeletei
Terménytár p. 209.
Termények
Menetrend p. 209.
A tiszavidéki vaspályán
Egyveleg p. 209.
Beniczky Emil halála -- Pesten a hagymáz nagyban uralkodik -- Fölszólalás -- A londoni királyi dalszinház ajánlatokat tett -- Sorshuzások
Hirdetmények p. 210.
88-dik árjegyzék az István gőzmalom gyártmányairól -- Eladó ház -- Petroleum-lámpák és Petroleum-folyadék kapható / Szepessy Antal -- Hirdetmény / Berghoffer István -- Hirdetés / Novelli Ede -- Hirdetmény -- Árverési hirdetmény -- Diszmű-kereskedés / Márton László -- Árverési hirdetés -- Eladó vagy haszonbérbe kiadó tanyaföld -- Papirkereskedés-nyitás / Schwarcz Máté -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetmény -- Legujabb nagy pénzkisorsolás -- Növény-szerek -- Fog-pép kapható -- Olajbogyó-szappan
51. szám
Sorsunk / Kadarcsy p. 211.
Magyarok a világban.
Komlóssy Imre "Kadarcsy" álnéven írt cikke.
Alcibiades és Agatarch / Meissner ; T. J. p. 211-212.
August Gottlieb Meissner novellája.
Debreczeni hírmondó p. 212-213.
Reményei Ede hegedűművész Debrecenben. - A Tisza-Hortobágy-Kőrös csatornáról. - Az István Gőzmalom Társulat hírei. - Színezett fényképek Müller Lajos fényképésznél. - Föloszlik az Első Kiházasítási és Temetkezési Hajadon Egylet. - Pünkösdkor nyílik az állandó színház. - Zorimba Jozefa hangversenye. - Gyászhírek
Terménytár p. 213.
Termények
Menetrend p. 213.
A tiszavidéki vaspályán
Hirdetmények p. 214.
88-dik árjegyzék az István gőzmalom gyártmányairól -- Karácsoni és ujévi ajándékok ajánltatnak / Szepessy Antal -- Chromo-festészet(Legujabb találmány) / Müller Lajos -- Hízott sertések eladási hirdetése -- Borok kaphatók / Telegdi László -- Árverési hirdetés -- Árverési hirdetmények -- Diszmű-kereskedés ajánlja / Márton László -- Hirdetmény -- Kisorsolás / Salzmann B. -- Varró-gépecskék és szalma-szőnyegek kaphatók -- Hirdetmény / Berghoffer István -- Árverési hirdetés -- Papirkereskedés-nyitás / Schwarcz Máté -- Eladó vagy haszonbérbe kiadó tanyaföld -- Árverési hirdetések -- Eladó ház -- Árverési hirdetés