Felső-Magyarországi Minerva

rekordok száma: 930

1825

01. évfolyam

01. szám
02. szám
03. szám
Wieland Adelung ellen : Mi a' Tiszta Németség? / Kazinczy Ferencz p.269-286
Tűkörűl azoknak, kik nyelvrontást emlegetnek,'s ezt kérdezgetik: Mi a'Tiszta Magyarság?-'s intésűl a' szere felett merészeknek.
Sándor Leopold a'Nádor és Birkenstok Menyhért. p.289-300
Ifj. gróf Teleki Domokos fordítása
04. szám
1826

02. évfolyam

01. szám
02. szám
03. szám
Verulámi Báró Bacó' gondolatjai külömbféle tárgyakról. p.801-807
Tisztségekről és méltóságokról -- A szerelemről -- A költségről.
04. szám
Verulámi báró bacó'gondolatjai külömbféle tárgyakról. / S.K.J. p.897-908
A merészségről -- A Boszszú-állásról -- A szerencsétlenségről -- Az irígységről -- A halálról
1827

03. évfolyam

01. szám
02. szám
03. szám
1828

04. évfolyam

01. szám
02. szám
03. szám
Washington Irving' irásai közzűl holmi darabok / Kiss Károly p.1825-1833
Falusi-élet Angliában -- A megrepedett szív
04. szám
Vashington Irving'irásai közzűl némelly darabok. / Kiss Károly p.1977-1985
Könyvcsinálás' mestersége Londonban -- A falusi templom.
1829

05. évfolyam

01. szám
02. szám
Válogatott darabok az ánglus szemlélőből.Időnkre's hazánkra alkalmaztatva egy társaság által. p.364-372
I., A" kiadó személyének és természetének megismertetése -- II., Tudósítás a' kiadónak társairól
Válogatott darabok az ánglus szemlélőből.Időnkre's hazánkra alkalmaztatva.Egy társaság által. p.432-445
III., A szemlélő leveleinek ajánlása -- Az ollyan ifjakról, kik csak a' gyönyörűségeket vadászszák, 's az Ollyan Öregekről, kik elmúlt ifjuságjokat kívánják-viszsza -- V., A szépek' kedveltjeiről
03. szám
Válogatott darabok az ánglus szemlélőből.Időnkre's hazánkra alkalmaztatva.Egy társaság által. p.613-623
VI., A képzelt betegségekről -- VII., Az ész' és szív' nemes tulajdonai többet érnek a' szépsépnél
04. szám
Válogatott darabok az ánglus szemlélőből Időnkre's hazánkra alkalmaztatva egy társaság által. p.737-751
VIII., A mesterkedő tzifrázás a' szépeket rútakká 's az értelmeseket neetségesekké teszi -- IX A festett képű asszonyokról és leányokról -- X., A más dolgába avatkozó tompa eszűekről -- XI., Gondolatok a szerelemről és házasságról
Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. Időnkre's hazánkra alkalmaztatva egy társaság által. p.852-868
XII., A gazdagodás mesterségéről -- XIII., Octaia levele férje hitetlenségéről -- XIV., Három leél különféle tárgyakról
1830

06. évfolyam

01. szám
Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. Időnkre's hazánkra alkalmaztatva egy társaság által. p.113-129
XV., A leányok neveléséről -- XI., A' tántzról -- XVII., A henyélésről -- XVIII., A szülőknek és gyermekeknek egymás eránt való kötelességeikről
Válogatott darabok az ánglus szemlélőből. Időnkre's hazánkra alkalmaztatva egy társaság által. p.174-184
XIX., A pedántoknak különbféle nemeiről -- XX., A kivántsi tudakozókről és tsatsogókról
02. szám
Válogatott darabok az ánglus szemlélőből.Időnkre's hazánkra alkalmaztatva egy társaság által. / B.F. p.188-197
XXI., A" szeretőféltés vagy féltékenység -- XXII., Hogyan kell a' féltékeny férjel bánni
03. szám
04. szám
1831

07. évfolyam

01. szám
02. szám
04. szám
1832

08. évfolyam

01. szám
02. szám
03. szám
04. szám
1833
1834

09. évfolyam

1835

10. évfolyam

01. szám
1836