Debreceni Szemle

rekordok száma: 2047

1927

01. évfolyam

00. szám
Bevezető / Magoss György p. 1-3.
Magoss György dr. arcképével
01. szám
A "Tell vilmos" forrásai / Huss Richárd p. 45-49.
Schiller drámája és Le Mierre Guillaume Tell-je
Francia rézmetsző, frankfurti kiadó, magyar történelem / R. Kiss István p. 54-55 .
Arthus Gotthard : Pannoniae historia chronologica. 1596. Rézmetsző: Boissard. Kiadó: Theodor de Bry.
Az "Apátság" és a modern francia irodalom / Aldo Dami p. 59-60.
Modern francia írók és művészek "Abbaye" nevű csoportja
Magyarország újabbkori történetének forrásai / -z. -r. p. 62-63.
A Magyar Történelmi Társulat kiadvány-sorozatáról
Német kiadó magyar könyvei / I. i. p. 67-68.
Ludwig Voggenreiter Verlag Magyar Osztályáról. Kiadványainak felsorolása
Áprily Lajos két új verseskötete / Szondy György p. 72-74.
Vers vagy te is. Erdélyi Szépmíves Céh. Cluj-Kolozsvár, 1926.
Horologium Turcicum / Rozsnyai Dávid p. 74.
Régi Magyar Könyvtár ;38.
Angol könyvek / Kundt Ernő p. 74-76.
Szemle az 1927. év első két hetének angol kiadói terméséről
Széphalom / H. J. p. 77.
A szegedi egyetemi tanárok által indított új folyóirat üdvözlése
Csokonai-Füzetek / H. p. 78.
A debreceni Csokonai Kör készülő kiadvány-sorozatáról
02. szám
Debreceni Szemle p. 131.
Szerkesztőségi bevezető
Népszerű Főiskolai Tanfolyam / h. p. 131-132.
A szerző: Hankiss János
Debrecen és Nyíregyháza / h. p. 132.
A szerző: Hankiss János
Columbus és Antilia / M. p. 135.
A szerző: Márton Béla
Világító felhőket... / B. p. 140.
A szerző: Berényi Dénes
03. szám
Debrecen város Népháza / sss. p. 195.
A szerző: Hankiss János
A francia romanticizmus likvidálása / Tóth Béla p. 207-209.
A francia romanticizmus értékelése az 1920-as évek francia kritikai irodalmában
A magyar Biblia / Harsányi István p. 211.
Bethlen-Könyvtár ;10-11.
"A sajtó" / fb. p. 212.
Wünscher Frigyes új folyóirata
Ki volt Graziella? / Hankiss János p. 213.
Lamartine Graziella c. novellájáról
04. szám
Dr. gróf Almásy Imre / M. K. p. 249.
A Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara elnöke. Dienes János által festett portréjának leleplezése
Hortobágy / X. Y. p. 252-253.
Levél a szerkesztőhöz a Hortobágy idegenforgalmáról
Az alumínium / R. p. 258.
A szerző: Rapaics Rajmund
Kolumbácsi légy a Nyírségen / Szilády Zoltán p. 260-261.
Az orvosi legyecskék faj szerint nem azonosak a Kolumbács vid;kén élő rokonaikkal
Az európai kivándorlás / m. p. 261.
A szerző: Márton Béla
Az ember mint gép / K. p. 262.
Az emberi szervezet munkabírásának fiziológiai előfeltételei, mérések
A rádióállomások fejlődése / M. p. 264-265.
A szerző: Márton Béla
Folyékony szén / K. p. 265-266.
A szén cseppfolyósítása, kísérletek
A debreceni Tisza István Tudományos Társaság honismertető bizottságának kiadványai / szerk. dr. Milleker Rezső p. 267-269.
A Bizottság célkitűzéseiről. Bogdánfy Ödön és Rapaics Rajmund értekezéseiről
A debreceni Tisza István Tudományos Társaság honismertető kiadványai / szerk. dr. Milleker Rezső p. 269-270.
Hoffer András, Simkó Gyula, Lengyel Endre és Boros Ádám értekezéseiről
06. szám
Debrecen kézműipara / Márton Béla p. 347-355.
Gazdasági földrajzi vizsgálat, 1807-1926
Matematikai élet Debrecenben p. 356.
Rövid beszámoló az Egyetem Bölcsészeti Karán és a Középiskolai Tanárképzőn három éve folyó matematikai előadásokról
A Tisza István tudományos társaság II. (orvos-természettudományi) osztálya p. 356.
Dávid Lajos "Debreceni régi matematikusok" című székfoglaló előadásáról
Spanyol szaklap dr. Thurzó Jenő egyetemi tanársegéd munkájáról p. 356-357.
A munka címe: Les nouvelles méthodes sur les réactions colloidales du liquide céphalorachiclien. Az orvosi szaklap címe: Dioscoride
Debrecen város újkori leírása p. 357.
A cikkben meg nem nevezett kiadó városmonográfiára gyűjt előfizetőket. A készülő mű szerzői ismeretlenek. A vállakozás tudományos haszna felőli kétségek
Szent kövek / Szilády Zoltán p. 360-361.
Kövek tisztelete a mohamedánoknál
Amerika első fölfedezése p. 363-364.
Dr. John Lőwenthal tanulmánya Amerika 1000. év körüli felfedezéséről
Délafrika - Új Amerika? p. 364-365.
A bevándorlók gazdasági kilátásai
Az ösztön megváltoztatása p. 365-366.
Biológiai kutatások eredményei
Hallhatatlan hanghullámok betörők ellen p. 366-367.
A párizsi rendőrség technikai laboratóriumának kísérletei
Föld, mint élvezeti és gyógyszer p. 367-368.
Dr. Lasch bécsi orvos a geophagia-ról
Idegen égitestek lakói p. 368-369.
Otto Knopf professzor technikailag megoldhatatlannak tartja a kapcsolat megteremtését más égitestekkel. Magasabbrendű élőlények létezése más égitesteken elképzelhetetlen
A jövő századok regénye p. 370.
A technika elképzelhető fejlődése, új energiaforrások alapján
Tömeges pusztulás a prérin p. 371-372.
Száj- és körömfájás Amerikában. A védekezés módszerei
Barométer és lelkiállapot p. 374-375.
Az időjárás hatása az emberi szervezetre
Legmagasabb - legmélyebb p. 375.
Sztratoszféra-, batiszféra-mérések
07. szám
Áprily Lajos / Szondy György p. 377-395.
Áprily Lajos arcképe
Hortobágyi betyár- és pásztornóták / sss. p. 419.
Ecsedi István népdalgyűjtéséről
Hungarica : a magyarság a külföldi irodalmakban : Magyarország egy régi francia társasjátékban / Hungarus Viator p. 420-422.
Desmarets de Saint-Sorlin "Jeux historiques [...] : 1644 c. művének magyar vonatkozásai
Sárospataki termés / G. J. p. 444.
A pataki diákvilág anekdotakincse Harsányi I. gyűjteménye. Binét Mihály műfordításai modern írókból és Horatiusból
08. szám
Rádióállomást debrecennek! ; Nyári egyetem ; A hontalan szobor / Szondy György p. 483-486.
Diószeghy Sámuel Fazekas Mihály emlékmű elhelyezéséről
Zivatarjelző p. 487.
Rádió-vevő készülék speciális alkalmazása
Szellemi munka és alvás p. 487-489.
Pszichofiziológiai kísérletek
A Jirotka-féle alumíniumnemesítés p. 488.
Német szabadalom: színes bevonat védi az Al-t a korrózió ellen
Templom egy milliárdért p. 488-489.
Vasbetonból épült templom Montmanyban, Franciaorsz.
Különös meteorok p. 489-490.
Asztronómia-történeti adatok
A szibériai meteorhullás p. 490-491.
1908, Jenisszei-kormányzóság
Rakétával a Holdba p. 491.
A bécsi Gesselschaft für Raumforschung asztronómiai társaság tervei
A rövid hullámok jövő szerepe p. 491-492.
A rövidhullámu adók alkalmazásának lehetőségei
Rádió utópia p. 492-493.
Ultra erős adóállomások felállításának terve a pánamerikai kultúra terjesztése érdekében
Normálember - átlagember p. 493-494.
Társadalmi típusok statisztikai felmérése
A legjobb repülő - egy légy p. 494.
Aviatikai kísérletek
Lebegő dróthálók, mint repülőgépcsapdák p. 494.
Amerikai kísérlet katonai védelemre
Niroszta p. 494-495.
Német találmány: rozsdamentes fémötvözet
10. szám
Kihasználatlan energiaforrások / Milleker Rezső p. 557-569.
A Föld melege, a Nap melege, a Föld forgása, a Nap és Hold vonzása, a nehézségi-erő
Michelet mint mint naturalista / Molnár István p. 619-632.
Természettudományos műveiben megnyilatkozó természetszemléletéről
Az ipari tájék vizsgálata / Márton Béla p. 633-635.
A gazdasági földrajz módszere Dorothea Schönleber: Das Industriegebiet der Schwäbischen Alp u. ihres Vorlandes (Stuttgart, 1926.) c. művében
Miért nincsen hazai ősemberünk? / Szilády Zoltán p. 636-637.
Az építkezésekhez és bányászathoz kapcsolódó régészeti kutatások szükségszerűsége
A szent hetes szám / M. T. p. 639-641.
Kabalisztikus szám
Óriások és törpék / M. T. p. 641-642.
Tört. adatok az emberi testhosszúság rendkívüli eseteiről
A tökéletlen természet / G. H. p. 642-643.
Az emberi szervezet néhány "tökéletlenségéről"
A kínai fal / M. T. p. 646.
A szerző: Mendöl Tibor
Az Alpok lepusztulása / M. T. p. 646-647.
A szerző: Mendöl Tibor
Az atlanti alagút / M. T. p. 647.
A szerző: Mendöl Tibor
Antik találmányok / M. T. p. 647-648.
A szerző: Mendöl Tibor
"Luxemburg und Siebenbürgen" : die Einwanderung der Deutschen nach Siebenbürgen und die Gruppenverteilung ihrer Mundarten innerhalb des Römerstrassennetzes / cRichard Huss p. 650-651.
Archiv für siebenbürgische Landeskunde, XLIII. 1925. und Beiträge zur luxemburgischen Sprach- und Volkskunde, II. 1926
Az 1925. év tíz legkiválóbb könyve p. 651-652.
Az Értelmi Együttműködés Magy. Nemz. Bizottsága az 1925-ben megjelent magyar művek közül tízet ajánlott. Ezek felsorolása párizsi hivatalos szöv. szerint
1928

02. évfolyam

01. szám
Mécs László / Bodor Aladár p. 8-20.
Mécs László arcképe
Benedek Elek / Szondy György p. 21-27.
Benedek Elek arcképe
A nemzetközi jog kodifikálásának kísérletei / Ullein Antal p. 34-45.
Tört. visszatekintés. A Népszövetség munkálatai
Budapest mint színházváros ; A magyar lovasság lándzsái / Hungarus Viator p. 57.
Budapest Kaufmann: The Butter and Egg Man c. vígjátékában
Egy híres zenész-család és a magyarok / Kubek Edit p. 57.
A francia Malibran családról szóló könyv: Memoires de Louise Heriette-Viardot, Paris. 1923
02. szám
Túlnépesedés / Udvardy Miklósné p. 83-87.
Vita Kornfeld Móricznak a MSzle 1927. szept. sz.-ban megjelent cikkével, amely szerint M. orsz.-t a túlnépesedés veszélye fenyegeti
Az asztronómus féreg / Monoszlay László p. 88-91.
Az Eunice viridis nevü gyűrüs féreg rajzásának periodicitásáról
A kőszén és a petróleum harca / Hoffer András p. 92-103.
Nyersanyagforrások a világon és hazánkban
Néphit és természettudomány / Rothschneck Jenő p. 104-119.
Mondák, népmesék, mitoszok keletkezésének természettudományos magyarázata
Hőálló acél / -l.-r. p. 125.
Egy dán vállalat gyártmánya
Selyem és papiros szalmából / -l.-r. p. 127.
A Dorner-féle eljárás. Magyar találmány
A földrajztanítás módszertana / Dr. Márton Béla p. 129.
Gaea. A föld, az élet és a tudomány könyvei
A mathematikai földrajz elemei / Dr. Vekerdi Béla p. 129-130.
Gaea. A föld, az élet és a tudomány könyvei
Ausztrália / Dr. Márton Béla p. 130-131.
Gaea. A föld, az élet és a tudomány könyvei
03. szám
Makkai Sándor / Oláh Gábor p. 133-145.
Makkai Sándor arcképe
A magyar és a francia Nagymama / Gáspár Margit p. 174.
Csiky Gergely és Scribe vígjátéka
Címertani észrevételek / Haász Imre p. 175-177.
A magyar címer problémájához
04. szám
A matematikai módszer határai / Dávid Lajos p. 197-201.
Korlátolt vagy korlátlan-e a matematikai módszer alkalmazása a természeti és lelki jelenségekkel foglalkozó tudományoknál?
A szilaj pásztorok / Györffy István p. 214-217.
Benyovszky István képei
Adatok Vállaj monográfiájához / Márton Béla p. 221-224.
Szatmár megye, szociográfiai adalékok
Néhány feltünő mimikri eser / sajó Károly p. 234-236.
Példák a rovarok világából
Tisza István Tudományos társaság p. 237-239.
Beszámoló a Társaság működéséről ; Klebersberg Kunó megválasztása tiszteletbeli taggá ; Wodetzky József, Szilády Zoltán és Hoffer András előadásairól
A fajkeveredés sajátságos esete / M. T. p. 240-241.
Kisari meszticek, Hátsó-India
Elenyészeti kultúrák / M. T. p. 244-245.
A szerző: Mendöl Tibor
Nagy csapadékok Debrecenben / B. D. p. 247-248.
A szerző: Berényi Dénes
Az ember / -l.-r. p. 250.
Fiziológiai folyamatok
Fák és könyvek / -l.-r. p. 250.
A könyvek elkészülésének ideje: fa - papír - könyv
07. szám
Kós Károly / Szentimrei Jenő p. 387-391.
Kós Károly művész önarcképe
R. Berde Mária / Péterffy László p. 392-399.
R. Berde Mária arcképe
Tompa László / Gulyás Pál p. 400-403.
Tompa László arcképe
Debreceni költő éneke Bocskayról / Dézsi Lajos p. 411-418.
Joannes S. Debrecinus két versének szövegkritikai kiadása
Erdélyi Helikon / hj. p. 434.
Bánffy Miklós és Áprily Lajos folyóirata
Regény és történelem / sss. p. 440.
A szerző: Hankiss János
08. szám
Ewald Banse és a művészi geográfia / Mendöl Tibor p. 491-503.
E. B.: Landschaft und Seele c. könyvének alapján az általa képviselt füldrajzi irányzat jellemzése
A Szahara feltárása / -l. p. 512.
A szerző: Mendöl Tibor?
09. szám
A hétálarcos férfi ; A magyar lidércek / Hungarus Viator p. 554.
Erich Wulffen: der Mann mit den sieben Masken c. regényének magyar főszereplőjéről
Jósika és a szegedi boszorkányak / Haász Imre p. 556-561.
Szegedi boszorkányok c. regényének szegedi levéltári forrásáról
Minerva könyvtár / H. V. p. 563-564.
A szerző: Hankiss János
Erdély Romániában / Szász Zsombor p. 564-565.
Irredenta irányzatu kissebségi tanulmány
A "morális" irodalom újjászületése / Hungarus Viator p. 566.
A francia irodalom néhány 17. századi hagyományon alapuló jelenségéről
Sárospataki kiadványok p. 566-567.
Radácsy emlékfüzet ; Radácsy: emléklapok Harsányi Istvánról ; Forgács Gyula: A belmisszió és cura pastorális kézikönyve
10. szám
Az Atlanti Óceán mesterséges szigetei / Berényi Dénes p. 591-593.
Amerikai tervek a transatlanti repülések megkönnyítésére
A testnagyság és a levegőhőmérséklet / B. D. p. 625-626.
A Bergmann-féle szabály érvényesülése
A legutóbbi nyugatindiaitornádó / B. D. p. 628-629.
A szerző: Berényi Dénes
1929

03. évfolyam

05. szám
Kardos István / Szohor Pál p. 201-202.
Kardops István arcképe
Wallaszky Pál sírirata / S. Szabó József p. 234-235.
Jolosvai temető, sírkő. A szöveg közlése
Nyelvi elkülönülés / Papp István p. 235-249.
Nyelvjárásaink felosztása ; Szótár
Ábécés vers és iskoladráma / Salánki József p. 250-255.
A D.-i Koll. Kvt. Versus varii colecti...1779. R. 702. ff. kéziratának tartalmáról; két szöveg közlése, ezek közül az ébécés vers Keresztesi Szabó Józseftől, az isk. dráma névtelentől
06. szám
Magyar kultuszminiszter p. 265.
Hét esztendős hivatali jubileuma
A berlini Collegium Hungaricum p. 266-268.
A berlini Collegium Hungaricumról készült felvételek
A Berlini Egyetem Magyar Intézete / K. D. p. 269-270.
A berlini egyetem magyar intézetéről készült képek
Milyen a Mars klímája? / b. p. 309-310.
A szerző: Berényi Dénes
07. szám
A hellénizmus és a phil-hellen mozgalom Magyarországon / Theodotos p. 343-344.
A magyarság érdeklődése 1824-ben a görögök szab. harca iránt. A cikkeket a debr. Szle. a Le Massager d'Athenes 1929. ápr. 23-i sz.-ból vette át. Török Ilona ford.
Hunyadi Mátyás s a magyar zsidók / Horvay Róbert p. 344.
Magyar motívum V. Hugo Notre Dame de Paris c. regényében
Autogramm-gyűjtemény / Bertók Lajos p. 359-360.
A. Alciati olasz jogtudós Emblemata kiadása, Frankfurt, 1567. A debreceni Koll. Kvt. G. 1004. sz. db.-ja
Két arckép Lengyelországról / Hankiss János p. 366-367.
J. P. Palewski és S. St. Klingeland könyvéről
08. szám
Szontagh Félix p. 369-370.
Nekrológ
A zöld csillag földje / Szilágyi Ferenc p. 405-410.
A XXI. Egyetemes Eszperantó Kongresszusról. Bp.-en tartották, 1929-ben
A Szahara öntözése / B. p. 414.
A szerző: Berényi Dénes
09. szám
A reformáció korának irodalma / Farkas Gyula p. 458-468.
Egy idegen nyelven megjelenő magyar irodalomtörténet számára írt vázlat
A "Nemetes" törzs Feistnél / Huss Richárd p. 469-473.
A németek elnevezéséről a magyaroknál és a szlávoknál F. egyik dolgozata alapján
Francia rigmusok magyar sikerekre / Tóth Béla p. 479-482.
Alkalmi rigmusok az 1849-es tavaszi hadjaárat sikereire a Proudhon szer. Le Peuple c. lapban
10. szám
1930

04. évfolyam

01. szám
A magyar, a csodabalzsam és a német gyerekek p. 30-31.
Nürnbergben kiadott 19. sz.-i ifjusági könyv elbeszélései a magyarokról. A szöveg magyar fordítása és jegyz.-ben az eredeti német szöv. közlése
Erdély a tudományos porondon sem hagyja magát / Hankiss János p. 39.
A György Lajos szerk.-ben megjelenő Erdélyi Irodalomi Szemléről
Sámboky János orvos működéséről / v. p. 41.
Bálint Nagy István tanulmányáról
Sibylla a magyar irodalomban / György Lajos p. 41-42.
György Lajos székfoglaló értekezése a Szent István Akadémián
Két magyar folyóiratcímjegyzék / Botfalvi p. 42-44.
A budapesti könyvtárakban 1928. évben járó folyóiratok címjegyzéke. Bp. 1928. Egyetemi ny., 94 p.
02. szám
03. szám
Tíz esztendő p. 101.
Szerk. cikk Horthy Miklós kormányzó "országlásának" 10. évfordulója alkalmából
A negyven év előtti Debrecen két útleírás tükrében / Lovas Ilona p. 136-139.
Beugny d'Hagerue és A. Chevalier útleírásai Magyarországról
Benyovszky és Talma / Hungarus Viator p. 140-142.
Alexandre Duval: Béniowski ou les Exilés de Kamtschatka c. vígpoerájának forrásáról
Ifjusági irodalom / Szondy György p. 157.
Ifjusági könyvek ismertetése
Beszámoló egy klinikáról / dr. p. 162.
Grósz Emil I. sz. szemklinikájának ismertetőjéről
04. szám
Számok a paleontológiában / Lambrecht Kálmán p. 183-188.
Vita Noszky Jenő a Debr. Szle. 1929. 10. számában megjelent cikkével, Magyarország paleont. maradványainak mennyiségéről
05. szám
Az államtanács és a külföldi főiskolák / Klein Gáspár p. 242-250.
Mária Terézia államtanácsának szerepe a külf. isk.-k látogatásának engedélyezésében
Jókai első párizsi útja / Molnár József p. 250-254.
1878-ban. J. 9.sz. noteszének bejegyzései erről az útról
Yeats magyar tárgyu költeménye / Szerb Antal p. 255-256.
Cime: Hoe Ferenc Renyi kept Silent
A Könyvnap / sss. p. 266.
A szerző: Hankiss János
Állatok, virágok / sss. p. 275-276.
Szondy György füzete az erdélyi Magyar Nép Könyvtárában
Egy könyvanyag történetéhez / Hankiss János, Juhász Géza p. 279-280.
Panorama de la Littérature Hongroise Contemporaine. összeall. közrem. H. J. és J. G.
06. szám
A búza problémája / Berényi Dénes p. 308-310.
A magyar búza minőségének megjavítása, tekintettel a gazd. válságra
07. szám
A XVIII. század a magyar irodalomban / Hankiss János p. 337-350.
Vázlatok egy idegen nyelvű magyar irodalomtörténethez
Falu és város a viharban p. 358.
Falu és város kulturális és szociális kapcsolatáról
Proust vagy a betegség filozófiája / Brachfeld Olivér p. 359-365.
A betegség mint szellemi energiaforrás P. alkotásaiban
Vajthó László és az ő tanítványai / Hankiss János p. 381-382.
Bessenyei: Tariménes utazása kiadásának alkalmából
A Tegnap és a Hajdan könyvei / H. V. p. 388.
A francia C'était hier és L'Ancienne France cimű sorozatokról
Újságíró-emlékiratok ; Újra Rousseau / H. J. p. 388-389.
Róna Lajos: 30 év az újságíró-pályán (1900-1930), Bp. 1930
Versek / Arthur Rimbaud ; ford. Kardos László p. 389.
Mikes esete új megvilágításban / Gálos Rezső új tanulmánya
A Bethlen-jubileum ; A nemzeti zászló ; A könyv dicsősége / t.i. p. 389-390.
Bethlen Gábor és a magyar irodalom / Kristóf György
09. szám
A magyar közigazgatás racionalizálása / Magyary Zoltán p. 441-447.
Székfoglaló előadás a Tisza István Tudományos Társaságban
Követség Erdélyből / Tabéry Géza p. 448-458.
Részletek T. G.-nak az erdélyi magyar irodalomról, 1930. okt-ben tartott előadásából
Csokonainak babér, Kazinczynak borostyán / Kardos Albert p. 481-483.
Kazinczy ellenszenve a "babér" szó iránt. A szó használata a mólt századi irodalmunkban
Tanáregyesületek Nemzetközi Szövetsége / Horvay Róbert p. 487-488.
A Bureau International des Fédérations Nationales du Personnel de l'Enseignement Secondaire Public működéséről, kongresszusairól, kiadványairól
A Bocskai-zászló története / Geönczey József p. 489.
A hajduszoboszlói előljáróság őrzi a zászlót. A zászló egyik szegletébe bevarrt feljegyzés szövege a szab. harc (1849) idejéből
A forradalom pszichológiájának kérdéséhez / Brachfeld Olivér p. 489-491.
Megjegyzések Horthy Flórián cikkéhez. Debr. Szle. 1930. szeptember
A betyárromantika / Dömötör Sndor p. 496.
A Népélet-Ethnographia klny.
Erdélyi Múzeum p. 501.
Az újra megindult folyóirat
10. szám
Kepler János / -b. p. 547-548.
Háromszázéves halála alkalmából
1931

05. évfolyam

01. szám
Csokonai síremlékei / Kardos Albert p. 28-36.
Felolvasás a debreceni Csokonai-Kör 1930. nov. 16-i ünnepi ülésén
Bajorok - bolgárok / Szilády Zoltán p. 42-43.
Fritzler frankfurti professzor szerint a bajorok őstörzse bolgár eredetű
A forradalom pszichológiája / Horthy Flórián p. 44-45.
Válasz Brachfeld O. a Debr. Szle. 1930. 9. sz-ban megjelent cikkére
Új köntösben p. 45.
Szerk. cikk az 5. évfolyamába lépő "Debreceni Szemlé"-ről
Az Akadémia filozófiai könyvtára / T. B. p. 47-49.
Az Akadémia filozófiai bizottságának új sorozatáról
03. szám
Vörösmarty, a mese és Jókai / Dömötör Sándor p. 127-129.
Hasonló folklorisztikus motívumok V.-nál és J.-nál
A török nyelvű görög irodalom / S. A. Hudaverdoglu-Theodotos p. 135-136.
Klny. az athéni Byzantinologiai Társaság évkönyvéből
Magyar vonatkozásu könyvek a francia könyvpiacon / Hungarus Viator p. 138-139.
Magyar szerzők fordításai ; Magyarországról szóló könyvek
Francia könyvek / Hankiss János p. 140-142.
Szemle a legfrissebb fr. könyvtermésről
06. szám
07. szám
Szent Erzsébet "Magyarország királynéja" / Brachfeld Olivér p. 323-324.
Fernan Perez de Guzman spanyol szerző himnusza: A Santa Elisabet de Ungria
"Ungria" és "Scythia" / Brachfeld Olivér p. 324-325.
Juan de Padilla spanyol szerzetes művének magyar vonatkozásairól
Montaigne az utazókról / Horvay Róbert p. 325.
M. Magyarországról tett említése
A debreceni színház megnyitása: Jókai és Jókainé / Dercze Lajos p. 326-328.
1865. J.-t a debreceni tanács prológ írására kéri fel, J.-né szerepe, sikere
A debreceni lunátikus élettörténetéhez / Dömötör Sándor p. 330-332.
Földi János cikke a Debreceni Kalendárium 1844. évf.-ben
1932

06. évfolyam

04. szám
Melyik nem a rövidebb lábú? / -s. p. 155.
Nők és férfiak arányai
Az állatok téli alvása / -s. p. 155-156.
Nők és férfiak arányai
Helgoland pusztulása / -i. p. 157-158.
Földcsuszamlás
08. szám
Állatvédelem és - emberkínzás / Gaál István p. 291-294.
A szertelem és érzelgős állatvédelem az embervédelem érdekeibe ütközik
Debrecen és környéke bogárfaunájának futóbogarai / Kanabé Dezső p. 305-307.
Cicindela-Linné. Dejean., Calosoma Weber., Carabus-Linné. Latreille
1933

07. évfolyam

1934

08. évfolyam

01. szám
05. szám
Tisza István emlékezete / Tóth Lajos p. 193-200.
Beszéd a Tisza I. Tud. Egyet. közgyűlésén
Természettudományos mitológia / Hamvas Béla p. 210-219.
Fil. tanulm. a term. tud.-k "határvonaláról"
A néphagyományok megmentéséről / Honti János p. 219-226.
Fil. tanulm. a term. tud.-k "határvonaláról"
1935

09. évfolyam

1936

10. évfolyam

06-08. szám
Időpróféta vagy időváltozást jövendölő pókok / K. Sz. Pethe Ferenc p. 147-148.
Egy 1817-ben megjelent magyar könyv ismertetése
[Ismertetések] / Mendöl Tibor p. 158-159.
Dr. Zoltai Lajos: Debrecen vizei [...] A Debreceni Múzeum-barátok Köre kiadványai, 1. szám...Debrecen, 1935.
09-10. szám
Strauss Dávid emlékezete / Tankó Béla p. 161-175.
Előadás a Tisza I. Tud. Társ.-ban, 1935. okt.
Liszt és Jasmin / Birkás Géza p. 195.
Jasmin provencal költő verse Lisztről, franciául és magyar prózai fordításban
Liszt élete képekben / H. J. p. 196.
Robert Bory - Alfred Cortot és a Werner Füssmann - Mátéka Béla által összeállított albumokról
Pallas Debrecina / Hankiss János p. 196-197.
Dolgozatok a debreceni ref. Kollégium tanárképzőintézetének tízéves fennállása alkalmára.
Két könyv / Varga Zoltán p. 197-198.
Révész Imre és Nagybákay (Rickl) Antal dolgozatai a Tisza I. Tud. Társ. kiadványsorozatában
11. szám
1937

11. évfolyam

07-08. szám
Csernák László / Jelitai József p. 153-159.
Függelékként közölve két latin nyelvű levele Teleki Sámuel grófhoz
A bronzkori csörgőktől a hímestojásig / Supka Ervin p. 160-164.
Adalékok Szilády Zoltán hasonló című cikkéhez: Termtud. Közl. 1935. 7-8. sz.
A mai hungarológiai irodalom / Soó Rezső, b. p. 174-191.
Az un. magyarságtudomány és a falukutatás debreceni eredményeiről. Az Ady Társ. hung. oszt. munkatársainak könyvismertetéseit is közli kivonatosan
11. szám
Néprajzi jegyzetek / Igmándy József p. 298-300.
Szarvaskőről, Mályinkáról, Hajdúnánásról
Új bogárváltozatok a Dunántúlról / Papp Károly p. 306.
Coleoptera: Cerambydae. Clytanthus Hersbti Brahm. var. Hankói nov. var.
1938

12. évfolyam

1939

13. évfolyam

03. szám
Bartucz Lajos könyve a magyar emberről / Balogh Béla p. 125-130.
A magyar ember. A magyarság antropológiája. Magyar föld, magyar faj, IV.
Festschrift für Prof. E. Strand p. 137.
Biológiai tanulmányokról
04. szám
Adalékok Debrecen múltjához / Molnár József p. 173-175.
A Hajdúnánási Ref. Gimn. birtokába került kéziratos könyv ismertetése. Tart.: Rövid krónika... Barta Boldisártól; Karaffa járása, kínzása... Pósalaki Jánostól
Az "Agence de Paris", Zola és Jókai / Kozma Antal p. 176-182.
Zola és Jókai viszonyának, személyes kapcsolatának, levélváltásuknak részletes ismertetése
1940

14. évfolyam

1941

15. évfolyam

1942

16. évfolyam

1943

17. évfolyam

02. szám
Eötvös és a XIX. század / Merényi Oszkár p. 25-39.
Fejezetek egy nagyobb tanulmányból
[Tanulmányok] p. 48.
Magyar bányák - Idegen rózsák. Magyar motívumok H. v. Kleist:Kätchen von Heilbronjában
06. szám
A szabóltsi nemes lovas fel költ ezred ditsérete / Terhes Sámuel p. 131-132.
Szöv. közlés Sárospataki kézirattár,2868.,2417. sz. Tárgy: az utolsó nemesi felkelés
[Tanulmányok] / Hungarus Viator p. 141-144.
szerző: Hankiss János
1944

18. évfolyam