Az Egyetem

rekordok száma: 171

1915

1. évfolyam

01. szám
Megnyitó beszéd / Bernolák Nándor p. 1-5.
Az egyetem 1915. szeptember 27-én tartott megnyitó ülésén elmondott rektori beszéd.
A környezettanulmány jelentősége / Markovits Lajos p. 12-15.
Értekezés a fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatos büntetőeljárásról.
Az első hősök / (N.J.) p. 22.
A háború egyetemista hőseiről, áldozatairól
Az "Egyetemi Kör" / (N.E.) p. 23.
Az Egyetemi Kör feladatáról, céljairól, működéséről.
Bírói internátus p. 24.
Az Országos Bírói és Ügyészi Egyesület ... internátust létesített Debrecenben. Igazgatója Milleker Rezső egyetemi tanár lett.
Egyetemi menza p. 24.
A Gárdos János-alap segélye mellett kedvezményes egyetemi menza létesült.
Könyvtár p. 24.
A kollégiumi könyvtár nyitvatartásáról
Német egyetemek védekezése az idegen hallgatók ellen p. 24-25.
A háború miatt Németországban különféle szigorításokat terveznek a professzor-cserék és az idegen országokban szerzett diplomák németorsági nosztrifikálása terén.
A szórakoztató délutánokról / Hauptmann Béla p. 25-27.
Az egyetemi hallgatók által rendezett szórakoztató délután céljáról, műsoráról, fogadtatásáról
Egy joghallgató sikerei p. 27.
A pozsonyi színház előadásában bemutatott: Grillparzer: A toledói zsidőnő c. darabját Gáspár (Gottlieb) Endre debreceni joghallgató fordította magyarra.
Az egyetemi kórház-egylet megalakulása p. 27-29.
Az egyetem rektora, valamint az orvosi kar vezető tanárai a beteg egyetemi hallgatók ingyenes gyógykezelésére kértek fel az orvosi karnak az egyetemi ifjúság iránt érdeklődő tagjait. A megjelent tagok a kérésnek eleget tettek és a gyógykezelés állandóságának intézményes biztosítására kórház egyesület megalakítását határozták el
A népszerű főiskolai tanfolyam ... p. 29.
háborús előadásainak időpontjai, előadói és témái
A "Hittanszaki Önképző Társulat" p. 29.
Reformáció emlékére rendezett ünnepélyének műsora és szereplői
Dr. Kovács Gábor ... p. 31.
Kovács Gábor egyetemi tanárnak ... két új könyve kerül a könyvpiacra
Színházi krónikásnak lenni... / (f.) p. 31.
Bródy Sándor: Lyon Lea c. színművének előadásáról
02. szám
A környezettanulmány jelentősége / Markovits Lajos p. 6-12.
Értekezés a fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatos büntetőeljárásról.
Hőseink p. 21.
Debreczeni István és Varga István II. éves református theológus hallgatók hősi haláláról
Az "Egyetemi Kör" ... p. 22.
Az ifjúsági egyesületek és nagy részének könyvtárai is itt nyertek elhelyezést
Az "Egyetemi Kör" jogi szakosztálya, ... p. 22.
Felolvasó és vitaüléseinek programja
Új városi alapítvány p. 22-23.
A király nyolcvanadik születésnapja alkalmából Debrecen városa százezer koronás alapítványt tett, amelynek kamataiból egyetemi hallgatók kapnak ösztöndíjat
Kántus-ünnepély p. 25-26.
Vályi Nagy József és Dobozy Erzsébet alapítványtevők emlékének szentelt ünnepély programja.
Figyelő p. 25-26.
Hangulatkeltés a háborús ellenség, a franciák ellen
Pályatételek p. 26-27.
A református hittudományi karon, a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi karon, a jogi és államtudományi karon kítűzött pályázati témák és díjazásuk.
A közgazdaságtan elemei / (f.) p. 29-30.
Kovács Gábor egyetemi tanár művéről
Színház és mozi / (f.l.) p. 32.
Színház és mozi "versenyéről".
1916

1. évfolyam

03. szám
A környezettanulmány jelentősége / Markovits Lajos p. 9-14.
Értekezés a fiatalkorú bűnelkövetőkkel kapcsolatos büntetőeljárásról.
A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság debreceni köre ... / (f.g.) p. 25-26.
... megalakult Baltazár Dezső püspök elnökletével. A kör megválasztott vezetőssége, célkitűzései.
Az egyetem első doctora és az ifjúság / Simon Károly p. 26-28.
Az egyetem a bölcsészeti tudományok "honori causa" doktorává avatta Pápay József professzort
Felhívás! p. 28-29.
A rászorulók gyámolítására megalakult az Egyetemi Kör Patronázs-szakosztálya
Az ifjúság szükségleteire tett önkéntes adományok p. 29.
Az egyetem rektora felhívást intézett a nagyobb pénzintézetekhez, hogy az ijfúság különböző céljaira adakozzanak.
A "Debreceni Egyetemi Kör Jogász-szakosztálya" p. 31.
A "Joghallgatók Önképzőköre" és a "Joghallgatók Segítő Egyesülete" feloszlatása után a Debreceni Egyetemi Kör szakosztályai közül elsőként alakult meg a "Debreceni Egyetemi Kör Jogász-szakosztálya". - Célkitűzések és a tisztségviselők névsora.
A Debreceni Szabad Iskola-Egyesület / (r.p.) p. 32.
A népszerű előadás-sorozat programja, témái, előadói
04. szám
A "Debreceni Egyetemi Kör / K. Gy. p. 24-26.
Állásfoglalása a "Dunántúli" és a "Nyugat" közt folytatott irodalmi vitában
Diáknyomor / (m. l.) p. 26-28.
Az egyetemi menza fejlesztéséről és egyéb - a diáknyomort enyhítő - kezdeményezésről.
Önkéntes adományok az ifjúság részére p. 28.
A Magyar Általános Hitelbank és a Debreceni Ipar- és Kereskedlmi Bank adománya az ifjúság szükségleteinek fedezésére
Irodalom és mozitéma / m. l. p. 30-31.
Irodalmi alkotások megfilmesítéséről
Ukránia p. 31.
Ukránia című új folyóiratról
Az "Egyetemi Kör" jogi szakosztálya / (Nyre) p. 32.
A jogi szakosztály első félévi tevékenységéről
07-08. szám
Háború és zene / részlet Kabay K. ... munkájából p. 15-18.
Beethoven Eroica c. szimfóniájáról.
A debreceni egyetem... p. 27.
Tanévzáró ünnepélyéről
Kabay Kálmán munkái / (m. l.) p. 29.
Kabay Kálmán: Háború és zene c. munkájáról
Az "Országos Bírói és Ügyészi Egyesület".... p. 30-31.
20 főiskolai növendék számára Debrecenben internátust létesített
Doktorrá avatás egyetemünkön p. 31-32.
Az egyetem jogi és bölcseleti fakultásának első rendes doktorait avatták.

2. évfolyam

01-02. szám
Az "Egyetemi Kör" p. 24-25.
Alakuló üléséről
Az Egyetemi Kör "Theologus Szakosztálya"... / Thamó p. 25-26.
Alakuló üléséről, tisztikarának megválasztásáról
Halottak napján... p. 27.
Az Egyetemi Kör megkoszorúzta Szathmáry Lajos sírját
Hőseink p. 28.
A háború egyetemista áldozatairól
Gyermeknap Debrecenben p. 28.
A Debreceni Patronázs Egyesület rendezvénye
Az Egyetemi Hallgatók Segélyező Egyesülete ... p. 28.
Kedvezményes fürdőigazolványok kiosztásáról
Népszerű Főiskolai előadások p. 28-29.
Az előadások programja, előadók
Kántus ünnepély p. 29-30.
Vajday Nagy Lajos és Dobozy Erzsébet emlékére
Csokonai ünnepély p. 30-31.
A költő születésének 143. évfordulóján.
Erzsébet királyné ünnepély p. 31.
Az Egyetemi Kör rendezésében
03. szám
Nők az egyetemen / Gáspár Endre p. 5-9.
Észrevételek Markovits Lajos a "Nők és a jogi oktatás reformja" c. cikkéhez.
Gyászünnepélyek p. 24-25.
Ferencz József császár temetése napján
Halottaink / Thury-Fábián p. 25-26.
Megemlékezés a háborúban elesett egyetemi hallgatókról
Egyetemi tanárok kinevezése p. 26.
Kenézy Gyulát és Tankó Bélát nyilvános rendes egyetemi tanárrá nevezte ki a miniszter
Az Egyetemi Kör / Gáspár Endre p. 26.
Jótékony célú előadásáról
Széniori beiktatás p. 27.
Ferenczy Károly új kollégiumi széniort beiktatták új hivatalába
Tanári székfoglaló a református Kollégiumban p. 27.
Varga Zsigmond, a lelkészképző intézet professzora székfoglalójáról
Jámbor Ferenc emlékére p. 27.
A Kántus ünnepélyéről
Electió p. 28.
A karácsonyi ünnepekre legációbe menők elekciójáról
Mensa Academica p. 29.
A kedvezményes étkezésre jogosító kérvények beadásáról
1917

2. évfolyam